Tehotenstvo počas dojčenia: Čo robiť, ak som otehotnela a ešte stále dojčím?

MUDr. Marek Brenišin, PhD. | 6. apríl 2024
Tehotenstvo počas dojčenia: Čo robiť, ak som otehotnela a ešte stále dojčím?

Ak sa stane, že na teste zasvietia dve čiarky, v prvom rade treba zachovať chladnú hlavu. Veľká analýza autorov Lópeza-Fernandéza a kol. (2017) sa zameriavala na výskyt tehotenstva počas dojčenia, pričom došla k niekoľkým záverom.

Ak dojčiaca žena otehotnie, v drvivej väčšine prípadov to nemá vplyv ani na dojčenie, ani na priebeh tehotenstva. V prvom rade je potrebné navštíviť svojho gynekológa, ktorý dokáže žene poradiť, ako sa vysporiadať s touto situáciou. Je potrebné si uvedomiť, že oba deje sú energeticky náročné pre organizmus matky, čo vyžaduje zvýšený príjem živín, vitamínov a minerálov.

Dojčenie počas tehotenstva je energeticky náročné

Rozhodne ale nie je dôvod veriť mýtu, že dojčenie spustí pôrod, pretože ani u žien, ktoré takto kŕmili svoje deti a prebiehalo u nich rizikové tehotenstvo, nemali vyššiu mieru potratov, ani sa nepreukázalo, že by ich deti boli menšie oproti ženám, ktoré nedojčili.

Napriek týmto dobrým správam je ale nutné podotknúť, že aj táto veľká metaanalýza priznáva, že nie všetky aspekty tohto fenoménu sú v súčasnej dobe uspokojivo popísané – napríklad výskyt komplikácií počas tehotenstva a podobne. Preto, ak sa dá, je ideálne sa tejto situácii vyhnúť, a to zodpovedným používaním metód na zabránenie počatia. V prípade pochybností je vhodné obrátiť sa na svojho lekára, ktorý poradí tak, aby boli spokojní všetci.

Hoci si mnohí povedia, že „veď aj v minulosti sa tieto veci diali a sme tu“, je dôležité uvedomiť si, že vtedy umierali dve z piatich žien po pôrode a úmrtnosť detí bola ešte vyššia. Navyše, dostupnosť potravín a zdravotnej starostlivosti bola na úrovni, ktorá posilňovala antikoncepčný účinok laktácie.

Tehotenstvo počas dojčenia  

Dojčenie má ochranný účinok proti počatiu, ten ale rapídne klesá, keď sa žene vráti menštruačný cyklus. Rovnako aj zavedenie príkrmov ešte viac oslabuje a mení účinok prolaktínu, ktorý nedosahuje také hodnoty, aby dokázal zabrániť uvoľneniu vajíčka. Vo všeobecnosti platí, že napriek tomu je dôležité používať vhodné metódy antikoncepcie a ak už aj dôjde k otehotneniu, je vhodné veci riešiť s lekármi, a hlavne s chladnou hlavou.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: