Preeklampsia: Príznaky sa nesmú podceniť

MUDr. Andrej Karkalík | 19. február 2023
Preeklamsia

K rizikovým faktorom patrí vek matky viac ako 35 rokov, výskyt preeklampsie v predchádzajúcej gravidite, rodinná anamnéza.

Preeklampsia je multisystémové ochorenie, ktoré postihuje 2 – 5 % tehotných žien a je jednou z hlavných príčin materskej a perinatálnej morbidity a mortality. Celosvetovo ročne zomrie na následky tohto ochorenia  až 500 000 detí. Vzhľadom na rozsah a závažnosť ochorenia má preeklampsia obrovský ekonomický dopad na zdravotníctvo. 

Gestóza tehotných
Prečítajte si tiež:

Gestóza tehotných

Preeklampsia

Je definovaná ako systolický tlak väčší/rovný ako 140 mm-Hg a/alebo diastolický krvný tlak väčší/rovný 90 mm-Hg., minimálne v dvoch meraniach s odstupom 4 hodín u  žien po 20. týždni tehotenstva, ktoré mali predtým krvný tlak v norme. Jedným zo sprevádzajúcich javov je proteínúria alebo dysfunkcia iného orgánu matky (poškodenie pečene, neurologické komplikácie, poškodenie obličiek, hematologické komplikácie) alebo utero-placentárna dysfunkcia (rastová retardácia plodu, abnormálny doppler v pupočníkovej cieve).

Preeklampsiu môžeme taktiež klasifikovať ako skorú preeklampsiu (pôrod skôr ako v 35. týždni), neskorá (pôrod po 35. týždni). Skorá preeklampsia je asociovaná s vyšším rizikom materskej a perinatálnej morbidity a mortality. 

Príčina preeklampsie je nejasná

Príčina preeklampsie ostáva stále nejasná, hoci teória predpokladá dvojstupňový proces. Prvý stupeň je spôsobený plytkou inváziou trofoblastu placenty, druhý zahŕňa reakciu organizmu matky vedúcej k endoteliálnej dysfunkcii, nadmernej sekrécii vazokonstrikčných látok, ktoré poškodzujú výstelku steny ciev.  Dochádza k poškodeniu obličiek matky, poklesu bielkovín a vytvoreniu periférnych opuchov. Zníženou produkciou bielkovín dochádza k poruche koagulácie. 

K rizikovým faktorom patrí vek matky viac ako 35 rokov, výskyt preeklampsie v predchádzajúcej gravidite (až 7-krát vyššie riziko opätovného výskytu preeklampsie), rodinná anamnéza. Vyšší výskyt preeklampsie je taktiež popisovaný u matiek prvorodičiek. Obezita, diabetes, chronická hypertenzia, ochorenia obličiek taktiež zvyšujú možný výskyt preeklampsie. 

Symptómy preeklampsie môžu byť rôznorodé:

 • bolesti hlavy,
 • poruchy videnia,
 • vracanie,
 • opuchy tváre a končatín.

  Prítomnosť týchto príznakov dominuje pri ťažkom priebehu ochorenia. Pozor, preeklampsia sa môže vyvinúť postupne aj pri asymptomatickej tehotnej žene. 

Finálna liečba v gravidite spočíva v ukončení gravidity pôrodom a vybratím placenty. Toto môže byť oddialené liečbou a monitoringom, ak žena nedosiahla 35. týždeň gravidity. Monitoring prebieha ako pri matke, tak aj pri dieťati. U matky monitorujeme krvný tlak, moč a laboratórne parametre – 2- až 3-krát denne. Podávame perorálnu alebo intravenóznu liečbu na zníženie krvného tlaku (magnézium, metyldopa-antihypertenzíva, antikonvulzíva). Monitorujeme odpad bielkovín v moči, pri nízkych hodnotách podávame albumín. Monitoring plodu realizujeme pomocou ultrazvuku a kardiotokografu. 

Indikácie k okamžitému ukončeniu gravidity sú: 

 1. zhoršenie symptómov matky
 2. zvýšenie poklesu trombocytov a koagulopatie
 3. zhoršenie obličkových a pečeňových funkcií
 4. HELLP Syndróm alebo Eklampsia
 5. fetálny distres
 6. prítomnosť reverzného toku v pupočníkovej cieve. 

Vzhľadom na závažnosť a rozsah preeklampsie je veľmi dôležité už v prvom trimestri gravidity rozpoznať rizikové skupiny žien, ktorým je vhodné aplikovať 150 mg acylpirínu denne od ukončenia prvého trimestra. Touto preventívnou liečbou dokážeme eliminovať ťažkú formu preeklampsie. Neliečenie sa môže rozvinúť do závažných komplikácií, ako je cerebrálne krvácanie, eklampsia, HELLP Syndróm, DIC koagulopatia, obličkové zlyhanie, odlúčenie placenty. 

Preeklampsia je stále globálny medicínsky problém, preto medzinárodné organizácie ako FIGO.org (ext. zdroj FIGO.org)v roku 2019 vydalo nové odporúčania, ktoré napomáhajú zlepšiť dostupnosť liečby a definovať rizikové skupiny žien. „Verím, že vynájdenie lieku proti preeklampsii bude ocenené Nobelovou cenou,‘‘ povedal prof. Nicolaides.“ 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: