Novinky v liečbe tehotenskej cukrovky

MUDr. Marek Brenišin | 11. február 2021
Tehotenská cukrovka

Placenta ako kľúč k zdraviu?

Kedysi znamenala tehotenská cukrovka veľkú komplikáciu, dnes s ňou môžu ženy normálne fungovať a často aj pracovať. Pravda, musia dbať na svoj životný štýl a liečbu. Ak však tehuľka a lekár spolupracujú, nie je nutné báť sa komplikácií, všetko sa dá spoločnými silami zvládnuť.

U nás trpí touto diagnózou približne 4 až 5 % tehotných. 

Tehotenská cukrovka (gestačný diabetes mellitus) je jednou z foriem cukrovky

Objavuje sa však iba u niektorých tehotných žien, pričom po pôrode ustupuje, no môže sa neskôr objaviť ako cukrovka (diabetes) II. typu. 

U ktorých žien je zvýšené riziko tehotenskej cukrovky?

Vplyv na to majú tieto faktory:

  • vysoký krvný tlak
  • obezita
  • vek nad 35 rokov
  • opakované potraty
  • hmotnosť dieťaťa pri predošlom tehotenstve nad 4 kg
  • tehotenská cukrovka v predošlom tehotenstve
  • cukrovka II. typu u priamych príbuzných

Tuk je dobrý sluha, ale zlý pán

Na jednej strane sa tvrdí, že tukové tkanivo na tých správnych miestach je, dokonca, nevyhnutné k počatiu bábätka, no ak je ho príliš veľa, má na organizmus škodlivé účinky (napríklad srdcovocievne choroby, cukrovka II. typu a iné) a to aj v zmysle komplikácií v tehotenstve.

Všade sa navyše spomína, že počas tehotenstva klesá citlivosť materského organizmu na inzulín, popri hormónoch v gravidite sa na tom podieľajú aj látky, ktoré vylučuje tukové tkanivo. Netreba sa ale báť, ide o cielený pochod, ktorý má za úlohu to najlepšie pre mamičku, aj očakávané bábätko.

Treba ale rozdeliť ženy, ktoré vstupujú do tehotenstva na tie s primeranou hmotnosťou a tie, ktoré majú nejaké kilá navyše. A hoci sa zdá paradoxné, že pri článku, ktorý sa zaoberá cukrovkou hovoríme o tukoch, platí, že aj hmotnosť budúcej mamičky rozhoduje o tom, či bude mať bezproblémové tehotenstvo, alebo u nej hrozí väčšie riziko komplikácií.

Všeobecne platí, že ženy, ktoré majú nadváhu, majú niekoľkonásobne vyššie riziko rozvoja nielen tehotenskej cukrovky, ale aj iných ochorení, ako je preeklampsia, či zaostávanie rastu bábätka. Ideálne je preto pred plánovaným otehotnením schudnúť, ale len v prípade, ak má žena nadmernú hmotnosť. Odporúča sa však cielené chudnutie v spolupráci s lekárom, rapídna a nekontrolovaná diéta totiž môže uškodiť viac ako mierna nadváha.

Nie je tuk ako tuk

Tukové tkanivo môžeme rozdeliť na podkožný tuk a „vnútorný“ (tzv. viscerálny) tuk. Kým ten pod kožou spôsobuje skôr estetické problémy, tkanivo, ktoré obaľuje orgány, je vysoko aktívne a vylučuje do krvi látky podobné hormónom (správa sa ako žľaza s vnútorným vylučovaním, napríklad štítna žľaza, či pankreas). Niektoré produkty tukového tkaniva sú prospešné, iné, naopak, majú účinok, ktorý môže viesť v krajnom prípade až k spusteniu ochorenia. Ide ale o krehkú súhru všetkých látok a hormónov, do ktorej navyše vstupuje aj genetika.

Preto je to u každej tehuľky individuálne, aj bacuľatejšia môže donosiť zdravé dieťa a mať bezproblémový priebeh tehotenstva.

tehotná po transplantácii

Z látok, ktoré regulujú krvný cukor a sú vylučované tukovým tkanivom, možno spomenúť adiponektín, ktorý ženu chráni pred rozvojom tehotenskej cukrovky, či rezistín a osteonektín, ktoré naopak priamo, či nepriamo k rozvoju diabetu môžu viesť. Leptín, ktorému sa venovala pozornosť najmä v súvislosti s obezitou a jej liečbou, hrá na dve strany. Samotný rozvoju tehotenskej cukrovky bráni, avšak svojím vplyvom na imunitný systém robí pravý opak. 

Všetky tehuľky počas tehotenstva čo-to priberú. Názory sa ideálny prírastok hmotnosti sa rôznia. Platí zásada, že ženy s nadváhou, prípadne tehotenskou cukrovkou (aj ak na ňu žena má nábeh) by mali priberať menej. 

Placenta ako kľúč k zdraviu

Placenta slúži ako miesto výmeny látok medzi telom matky a plodu, pričom podľa najnovších poznatkov takisto dokáže produkovať niektoré z vyššie uvedených látok, ktoré tvorí aj tukové tkanivo, napríklad spomínaný leptín, či adiponektín. Z tohto vyplýva, že okrem iného sa aj ona podieľa na riadení zmien, ktorými prejde telo každej tehuľky. Placenta samotná nestačí na zachovanie bezproblémového tehotenstva, avšak nedokáže ani podnietiť rozvoj choroby.

Je len akýmsi regulátorom, či jazýčkom na váhach, ktorý rozhodne v prospech zdravia alebo choroby. Odvážne hypotézy tvrdia, že to, či sa rozvinie nejaká komplikácia počas tehotnosti, je dané už v okamihu uhniezdenia zárodku v maternici. Čiastočne tomu možno dať za pravdu, vplývajú však na to aj rôzne činitele prostredia, najmä psychická pohoda, infekcie, životný štýl a v neposlednom rade, bábätko samotné.

Ak totiž dochádza k odchýlkam vo vývoji placenty, všetko smeruje k tomu, aby bolo dieťatko v bezpečí a telo vykonáva rôzne protiopatrenia, ktoré majú daný stav napraviť. V niektorých prípadoch však dôjde k spusteniu kompenzačných pochodov, ktoré ale nefungujú v tejto situácii úplne správne a tak dochádza k postupnému rozvoju tehotenskej cukrovky, či inej komplikácie. K úplnému dokresleniu problematiky je nutné spomenúť, že placenta nesie znaky matky aj bábätka.

Ďalšia teória sa zasa snaží vysvetliť tehotenské komplikácie, medzi ktoré cukrovka v gravidite patrí, aj chybnými vzťahmi medzi imunitným systémom matky, dieťatka a placentou. Úloha imunity na rozvoji porúch spracovania glukózy u tehuľky bola dokázaná mnohými výskumami a štúdiami.

Nový model zisťovania cukrovky v tehotenstve

Vo svetle týchto skutočností sa už vo svete rozbieha nový model zisťovania cukrovky v tehotenstve. Ide o dvojstupňový skríning gestačného diabetes mellitus.

Cieľom tohto opatrenia je zistiť prebiehajúce ochorenie skôr a účinnejšie proti nemu zasiahnuť, pretože čím skôr sa situácia zvládne, tým lepšie vyhliadky sú pre mamičku aj bábo. Tento skríning už funguje v Českej republike, či iných krajinách západnej a severnej Európy, u nás sa o jeho zavedení uvažuje.

Celý princíp tohto skríningu spočíva v dvoch fázach:

V prvej fáze sa do 14. týždňa tehotnosti vykoná tehotnej žene stanovenie glykémie (hladiny krvného cukru nalačno). 

  • ak je do 5,1 mmol/l, všetko je v poriadku,
  • ak je nad touto hranicou, odber by sa mal opakovať čo najskôr, nie však v ten istý deň,
  • ak je hodnota krvného cukru opäť pod 5,1 mmol/l, tehuľka podstúpi druhú fázu skríningu (platí aj pre ženy, ktoré boli pri prvom odbere v poriadku).

Pri náleze v rozpätí 5,1 – 6,9 mmol/l je predbežne stanovená diagnóza tehotenskej cukrovky. Žena je odoslaná na diabetológiu. 

Pri hodnotách nad 7,0 mmol/l vrátane je žene predbežne stanovená diagnóza „klasickej“ cukrovky a tiež ju čaká diabetologické vyšetrenie.

V druhej fáze (obdobie 24. – 28. týždňa tehotenstva) sa robí všetkým ženám s negatívnym výsledkom v prvej fáze a tým, ktoré ju nepodstúpili, orálny glukóza-tolerančný test. Ako prebieha?  Žena prichádza nalačno a stanoví sa jej glykémia. 

Ak je pri prvom odbere alebo opakovane jej hodnota pod 5,1 mmol/l, žena vypije 75 gramov glukózy v 300 mililitroch vody. Nasledujú odbery po prvej hodine a po dvoch, pričom dôležitá je najmä hodnota po dvoch hodinách. 

Ak je pod 8,0 mmol/l, opäť je všetko v poriadku. 

Pri opakovaných nálezoch glykémie nalačno nad 5,1 mmol/l, či koncentrácii glukózy po dvoch hodinách nad 8,0 mmol/l je žene stanovená diagnóza tehotenskej cukrovky.

A čo teda, ak má tehotná žena cukrovku?

Dobrou správou je, že úprava jedálnička a správne množstvo pohybu stačí na zvládnutie 3/4 prípadov gestačného diabetes mellitus. U žien s nadváhou môže menší prírastok hmotnosti prispieť k priaznivejšiemu priebehu, či zmierneniu prejavov. Diéta spočíva v obmedzení cukrov a tukov a celkový prírastok hmotnosti by počas tehotenstva nemal byť vyšší ako 12 kg.

Tiež platí, že ak žena trpela gestačným diabetom v predošlom tehotenstve, mala by už v ďalšom tehotenstve držať diétu preventívne. Samozrejme, žena si musí počas tehotenstva od zistenia diabetu merať hodnoty krvného cukru glukomerom. Pri akýchkoľvek pochybnostiach by mala vyhľadať svojho gynekológa, či diabetológa.

Liečba tehotenskej cukrovky

Ak ani tieto opatrenia nestačia na stabilizovanie stavu, pristupuje sa k liečbe liekmi zo skupiny tzv. perorálnych antidiabetík. U dvoch z nich bolo preukázané ich bezpečné podávanie po 24. týždni tehotenstva. K podávaniu inzulínu sa pristupuje až pri neúčinnosti predchádzajúcich opatrení.

Inzulín 

Svojím účinkom môže spôsobiť rýchlejší a intenzívnejší rast plodu, a preto sa odporúča len vtedy, ak je naozaj prínosom pre budúcu mamičku, aj bábätko. Tehuľka potom rodí s infúziou inzulínu a glukózy, aby bola počas celého pôrodu udržiavaná normálna hladina krvného cukru. Potešujúcimi faktami je, že väčšina žien s tehotenskou cukrovkou dokáže porodiť zdravé bábo bez komplikácií a cukrovka sa do pár týždňov po pôrode stráca.

Avšak, keďže u týchto žien je zvýšené riziko objavenia sa cukrovky II. typu v starobe, je každá z nich sledovaná u svojho diabetológa. Pozitívom ale je, že vo veľkej miere tu zohráva dôležitú úlohu zdravý životný štýl a pri správnej konštelácii okolností sa už cukrovka nemusí nikdy vyskytnúť.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: