Preeklampsia a HELLP syndróm: odborník vysvetľuje rozdiel

Redakcia | 23. máj 2017
Preeklampsia a HELLP syndróm: odborník vysvetľuje rozdiel

Aký je rozdiel medzi HELLP syndrómom a preeklampsiou?

Vaša otázka:

Pri prvom tehotenstve som trpela HELLP syndrómom, preto som aj porodila predčasne. Chcela by som však ešte jedno dieťa, bude sa u mňa problém opakovať? Aký je vlastne rozdiel medzi HELLP syndrómom a preeklampsiou?

Ktoré ženy ohrozuje preeklampsia?

Na Vašu otázku odpovedá prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.: Preeklampsia je závažné ochorenie, ktoré je viazané na tehotenstvo. Dvakrát častejšie sa vyskytuje u žien, ktoré sú prvýkrát tehotné (primigravidy), ako u žien ktoré boli tehotné viackrát (multigravidy). 

Existuje genetická hypotéza tohto ochorenia, ktorá sa opiera o pozorovanie, že preeklampsia má familiárny výskyt. V bežnej populácii sa vyskytuje preeklampsia asi v 5 %.

Dcéry matiek, ktoré prekonali preeklampsiu, môžu mať toto ochorenia až v 22 %, resp. ak toto ochorenie prekonala sestra tehotnej, môže sa vyskytnúť až v 39 %.

Pri familiárnom výskyteide pravdepodobne o defekt na subcelulárnej (bunkového metabolizmu) úrovni.

Čo je to HELLP syndróm?

A teraz môžeme prejsť k HELLP syndrómu, o ktorom (aj keď nie celkom presne) môžeme povedať, že je osobitným druhom preeklampsie. Ak chceme dešifrovať jeho názov, potom H znamená hemolýzu (deštrukcia červených krviniek):

EL znamená zvýšené pečeňové enzýmy a LP nízku hladina krvných doštičiek. HELLP syndróm sa vyskytuje spolu s preeklampsiou, ale môže byť aj bez príznakov preeklampsie.

Výskyt preeklampsie je v našich podmienkach asi v 5, maximálne v 8 percentách všetkých tehotenstiev. V 2 až 10 percentách tehotných s preeklampsiou sa táto vyvinie do HELLP syndrómu.

Príznaky HELLP syndrómu môžu prísť skôr (môžu predchádzať) ako príznaky preeklampsie. V týchto prípadoch môže byť diagnostika sťažená a príznaky môžu byť zamenené za iné ochorenie.

Na základe literárnych údajov (podporených aj osobnou skúsenosťou) je predpoklad, že pokiaľ ste prekonali HELLP syndróm v prvom tehotenstve, je väčšia šanca, že sa môže opakovať aj tehotenstve nasledujúcom.

Zvýšené riziko vzniku HELLP syndrómu majú staršie viacrodičky a matky bielej rasy. Existujú však určité preventívne opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť priebeh tohto ochorenia.

V prípade ďalšieho tehotenstva vám odporúčame sledovanie v poradni pre rizikovú graviditu a úzku spoluprácu s lekárom internistom, hematológom, prípadne nefrológom.

Prečítajte si: Tehuľky, nezabúdajte na železo!

Prečítajte si: Problémy a problémiky v tehotenstve vs. pohodové tehuľkovanie

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: