Preeklampsia: Pozor na tieto príznaky!

Marianna Stanková | 30. máj 2024
Preeklampsia: Pozor na tieto príznaky!

Zvýšený krvný tlak, bielkoviny v moči, opuchy či bolesť hlavy. To sú hlavné príznaky preeklampsie. Bohužiaľ, v skorých štádiách sa navonok nijako neprejavuje. Opuchy a priberanie často ženy pripisujú bežným javom spojeným s tehotenstvom.

V tehotenstve si musí žena na seba dávať obzvlášť pozor. Nejde totiž už len o jej zdravie, ale tiež o zdravie dieťatka, ktoré rastie v jej brušku. 

Budúca mamička by rozhodne nemala zanedbávať pravidelné kontroly u svojho gynekológa. Práve tie môžu pomôcť zachytiť akékoľvek zdravotné ťažkosti hneď na začiatku. Hypertenzné choroby v tehotenstve totiž predstavujú riziko pre tisícky žien a ak nie sú liečené, môžu mať fatálne dôsledky. V prípade ťažkého priebehu preeklampsie a neúspechu liečby môžu lekári zvážiť predčasné ukončenie tehotenstva, čo môže zachrániť životy ženy aj dieťaťa. Bez liečby môže preeklampsia postupovať a vyústiť do eklampsie, čo môže mať za následok smrť matky aj bábätka.

Hypertenzné choroby v tehotenstve

 • preeklampsia
 • eklampsia
 • preexistujúca hypertenzia alebo chronická hypertenzia – je prítomná už pred tehotenstvom alebo sa vyvinula pred 20. týždňom tehotenstva
 • chronická hypertenzia so superponovanou preeklampsiou – ako už názov hovorí jedná sa o tehotné s preexistujúcou hypertenziou, u ktorých sa vyvinie preeklampsia
 • tranzitorná tehotenská hypertenzia – v tomto prípade sa hypertenzia vyvíja po 20. týždni tehotenstva alebo v období tesne po pôrode (v ranom šestonedelí). Okrem zvýšeného krvného tlaku nemá žiadne iné príznaky. Do 10 dní po pôrode sa krvný tlak vracia na normálnu hodnotu.

Čo je to preeklampsia?

Preeklampsia je ochorenie ciev placenty, ktoré sa prejavuje iba v tehotenstve, často po 37. týždni, ale môže sa vyvinúť kedykoľvek v druhej polovici tehotenstva alebo po pôrode. Dôsledkom je nedostatočný prietok krvi maternicou a placentou, čo obmedzuje zásobovanie plodu krvou a živinami. Môže tiež spôsobiť nedostatok plodovej vody alebo predčasné oddelenie placenty od stien maternice. Rýchle diagnostikovanie a liečba sú kľúčové pre zabránenie život ohrozujúcim komplikáciám.

Preeklampsia: Pozor na tieto príznaky!

Ako spoznať preeklampsiu

Zvýšený krvný tlak, bielkoviny v moči, opuchy či bolesť hlavy. To sú hlavné príznaky preeklampsie. Bohužiaľ, v skorých štádiách sa navonok nijako neprejavuje. Opuchy a priberanie často ženy pripisujú bežným javom spojeným s tehotenstvom. Rozvíjajúce sa ochorenie väčšinou odhalia pravidelné gynekologické kontroly v tehotenskej poradni. Pri podozrení na ochorenie ciev placenty je nutné ultrazvukové vyšetrenie bábätka, zhodnotenie jeho rastu a vývoja a tiež vyšetrenie funkcie placenty. 

Príznaky, ktoré napovedia, že sa niečo deje:

 • opuch na tvári, v oblasti očí, abnormálne opuchy končatín
 • pretrvávajú bolesti hlavy
 • zmeny videnie – rozmazané videnie, dvojité videnie, vidíte blikajúce svetlo alebo škvrny
 • je vám nevoľno, nutká vás na zvracanie alebo zvraciate

V neskorších fázach ochorenia sa môžu objaviť tiež:

 • bolesť v nadbrušku
 • tvorba modrín
 • ospalosť, mdloby
 • opuchy slizníc, dýchavičnosť
 • predčasná činnosť maternice

Ak dôjde k vzostupu tlaku nad 140/90, v krvnom obraze klesá počet trombocytov, stúpajú pečeňové testy alebo sa na ultrazvuku zistí porucha rastu plodu atď., žena je hospitalizovaná. V takomto prípade ide o ťažkú preeklampsiu. 

Preeklampsia: Príčina neznáma

U koho a prečo sa preeklampsia objaví sa jednoznačne povedať nedá. Dodnes totiž nie je známe, čo ochorenie ciev placenty vlastne spôsobuje. Existuje však niekoľko rizikových faktorov, pre ktoré sú niektoré tehuľky viac ohrozené ako iné. Výskyt preeklampsie je častý u veľmi mladých alebo, naopak, starších prvorodičiek, pri viacpočetnom tehotenstve, pri pozitívnej rodinnej anamnéze preeklampsie, pri preeklampsii pri predchádzajúcom tehotenstve, pri sekundárnej hypertenzii, obezite (vaše BMI je vyššie ako 35), pri poruche funkcie obličiek, diabete a inzulínovej rezistencii, trombofílii, zvýšenej hladine cirkulujúceho testosterónu, ak čakáte dvojičky, trojičky a podobne.

HELLP syndróm a eklampsia

Preeklampsia môže veľmi rýchlo a bez varovných príznakov vyústiť do eklampsie. Ide o jednu z najdramatickejších život ohrozujúcich komplikácií tehotenstva. Pre eklampsiu sú charakteristické tonicko-klonické kŕče, pri ktorých dochádza k striedaniu stuhnutosti a zášklbu. Môže prerásť až v eklamptický záchvat, ktorý sa podobá veľkému epileptickému záchvatu. Dochádza pri ňom ku kŕčom, ktoré môžu trvať až niekoľko minút. Chorá je najprv prehnutá, hlavu má zaklonenú a nedýcha. Tvár premodráva a toto sfarbenie sa šíri aj na krk a hrudník. Následne vystriedajú túto fázu zášklby, pri ktorých môže žena chrčať a z úst jej vyteká pena. Po záchvate upadá tehotná do bezvedomia a po prebudené je dezorientovaná. Neliečená eklampsia môže viesť k smrti rodičky a dieťatka.

Ďalším veľmi závažným variantom preeklampsie je tzv. HELLP syndróm. H (hemolysis) = hemolýza – predčasný zánik červených krviniek, EL (elevated liver enzyzmes) = zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov, LP (low platelet count) = nízky počet krvných doštičiek. HELLP syndróm 1. stupňa sa udáva, keď ide o závažnú trombocytopéniu – menej krvných doštičiek ako 50 000 na milimeter kubický. V prípade, že nie sú prítomné bielkoviny v moči ani vysoký krvný tlak, je tento stav ťažké diagnostikovať. Príznaky tohto ochorenia sú niekedy mylne považované za prejavy gastritídy, chrípky, akútnej hepatitídy, či ochorenia žlčníka.

Je veľmi dôležité, aby ste počas gravidity dbali oveľa viac ako kedykoľvek predtým na pestrú, vyváženú stravu. Návštevy gynekologických prehliadok v tehotenskej poradni by mali byť samozrejmosťou! Preeklampsia môže mať totiž rýchly spád, a preto je veľmi dôležité, aby ste nič nezanedbali. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: