Hypertenzné choroby v tehotenstve - preeklamsia a eklamsia

Zuzana Balogová | 19. január 2016

Aké hypertenzné choroby hrozia počas tehotenstva? Čo je to preeklamsia a eklamsia? Aké sú príčiny vzniku a liečba? Čo je to HELLP syndróm?

Hypertenzné choroby počas tehotenstva sa prejavujú príznakmi, ktoré sú dôsledkom poškodenia ciev a porúch funkcií obličiek (vysoký krvný tlak, opuchy, bielkovina v moči). Príznaky sa môžu vyskytnúť samostatne alebo aj v kombinácii. V minulosti boli tieto choroby označované termínom neskoré gestózy.

Medzi hypertenzné choroby v tehotenstve patria:

 • preeklampsia,
 • eklampsia,
 • chronická hypertenzia - tehotná má hypertenziu (vysoký krvný tlak) už pred otehotnením. Vyššie hodnoty krvného tlaku sa zisťujú opakovane,
 • chronická hypertenzia so superponovanou preeklampsiou – vzniká u žien s chronickou hypertenziou, dochádza k zvýšeniu systolického i diastolického tlaku krvi, vyskytuje sa proteinúria (bielkovina v moči) a generalizované opuchy,
 • tranzitorná tehotenská hypertenzia – v tomto prípade sa hypertenzia vyvíja po 20.týždni tehotenstva alebo v období tesne po pôrode (v ranom šestonedelí). Okrem zvýšeného krvného tlaku nemá žiadne iné príznaky. Do 10 dní po pôrode sa krvný tlak vracia na normálnu hodnotu.
 • neklasifikované hypertenzné choroby


Preeklampsia

Ide o ochorenie, ktoré vzniká po 20.týždni tehotenstva a je vyvolané vlastným tehotenstvom. Prejavuje sa hypertenziou v kombinácii s proteinúriou (bielkovina v moči) a opuchmi (edémami).

Preeklamsia môže byť stredná alebo ťažká:

 • stredná – Tlak je v rozmedzí 140/90 – 160/110,

proteinúria (bielkoviny v moči)  na ++ (denne 300mg – 5g),

výdaj tekutín viac ako 500 ml denne,

prítomné sú generalizované opuchy,

 • ťažká - Tlak je vyšší ako 160/110,

proteinúria nad 5 g denne alebo na +++,

prítomná je oligúria (moč menej ako 400 ml denne),

vyskytuje sa cyanóza, pľúcny edém, príznaky pri vyvíjajúcom sa opuchu mozgu.


Predispozícia k preeklampsii - aké sú jej príčiny?

Častejšie sa preeklampsia vyskytuje u žien

 • s mnohopočetnou graviditou,
 • s chronickou hypertenziou,
 • s chronickými renálnymi (obličkovými) ochoreniami,
 • s diabetes mellitus (cukrovkou),
 • pri tehotenstve pred 18. a nad 35. rokom života.

Vyskytnúť sa tiež môže pri obezite, u čiernej rasy, pri výskyte v rodine, pri umelom oplodnení.

Existujú rôzne teórie zaoberajúce sa príčinou vzniku preeklampsie, my sa však pozrieme na starostlivosť o tehotnú ženu s preeklampsiou.

Tehotná žena s preeklampsiou môže byť sledovaná ambulantne vtedy, ak nie sú príznaky preeklampsie plne rozvinuté.

Tehotná žena s preeklampsiou je hospitalizovaná, ak:

 • dôjde k vzostupu tlaku nad 140/90 (Tlak je meraný 2x, jeho zvýšená hodnota pretrváva 6 hodín)
 • stúpajú pečeňové testy,
 • proteinúria je vyššia ako 300 mg denne (+ - ++),
 • dochádza k trompocytopénii (v krvnom obraze klesá počet trombocytov),
 • dôjde k veľkému prírastku na hmotnosti v dôsledku generalizovaných opuchov, prítomné sú bolesti hlavy, vracanie, poruchy videnia,
 • na USG sa zisťuje porucha rastu plodu (IUGR – intra uterine growth restriction).

Ak sa u tehotnej rozvíja obraz ťažkej preeklampsie, začína sa prodromálne štádium eklampsie, krvný tlak sa zvyšuje aj napriek hospitalizácii a kľudu na lôžku a nereaguje na liečbu, je potrebné zvážiť ukončenie tehotenstva.

Závažnou komplikáciou ťažkej preeklampsie je tzv.HELLP syndróm

Ide o veľmi vážnu komplikáciu tehotenstva charakterizovanú hemolýzou, zvyšovaním pečeňových testov a trombocytopéniou

Mohlo by vás zaujímať aj: Lekár radí: Tehuľka pod drobnohľadom alebo Aké vyšetrenia vás čakajú v tehotenstve?

Eklampsia

Eklamsia je záchvat tonicko-klonických kŕčov, ktorý môže prejsť až do komatózneho stavu. Zvyčajne nadväzuje na ťažkú preeklampsiu, no môže vzniknúť aj bez predchádzajúcej fázy ťažkej preeklampsie.

Najčastejšie sa vyskytuje na konci tehotenstva a počas pôrodu, veľmi vzácne sa môže vyskytnúť aj v ranom šestonedelí.

Eklamsia má 4 fázy

 • 1. prodromálna fáza - žena je nepokojná, prítomný je tras končatín, bolesti hlavy, blúdivé pohyby očných gúľ, nauzea, bolesti v nadbruší, vracanie, mihanie pred očami až poruchy videnia,
 • 2. fáza tonických kŕčov – táto fáza sa začína chvením a zášklbmi mimického svalstva. Dochádza k tonickým kŕčom svalstva hlavy, krku, trupu, horných končatín. Tehotná stráca vedomie, nedýcha, hlava je zaklonená, trup je oblúkovito prehnutý dozadu, prítomné je tzv.boxerské postavenie horných končatín. Fáza trvá asi pol minúty.
 • 3. fáza klonických kŕčov celé telo sa zmieta v kŕčoch, ruky sa zmätene pohybujú pred hrudníkom ako pohyby bubeníka, prítomné je chrčivé dýchanie, na ústach pena (ak dôjde k pohryzeniu jazyka tak krvavá). Fáza trvá aj niekoľko minút a prechádza do fázy eklamptickej kómy.
 • 4. kóma – žena po ústupe kŕčov upadá do hlbokej kómy. Fáza eklamptickej kómy je charakterizovaná hlbokým bezvedomím, rozšírením zreníc (mydriáza), znížením reflexov (hyporeflexia) a hlbokým dýchaním. Po prebudení má žena úplnú amnéziu (nič si nepamätá). Ak sa tehotnej neposkytne adekvátna liečba, môže rýchlo dôjsť k ďalším záchvatom a tak sa postupne vyvíja syndróm pod názvom status eclampticus.

Žena je pri eklamptických kŕčoch ohrozená zastavením srdcovej činnosti, zadusením po vdýchnutí zvratkov, krvácaním do mozgu, ale aj poškodením pečene či obličiek. Plod môže v maternici odumrieť.

Pri vzniku tonicko-klonických kŕčov sa po stabilizovaní stavu tehotnej ukončuje tehotenstvo cisárskym rezom z dôvodu vitálnej indikácie matky.

Prvá pomoc pri eklamptickom záchvate

 • uvoľnenie jazyka (vloženie kolíka, lyžice obalenej mulom medzi zuby – prevencia poranenia jazyka),
 • zaistenie voľných dýchacích ciest,
 • podávanie protikŕčových látok
 • pôrodnícka liečba – ukončenie tehotenstva alebo pôrodu.

Žena sa aj po zvládnutí akútneho stavu sleduje ešte niekoľko dní. Podáva sa antihypertenzívna liečba (proti vysokému krvnému tlaku), sledujú sa základné životné funkcie, krvný tlak, diuréza (výdaj tekutín), obličkové funkcie a ďalšie laboratórne hodnoty.

Dôsledná prenatálna starostlivosť a liečba tzv.neskorých gestóz majú predchádzať vzniku eklampsie.

Základnou liečbou pri hroziacej eklampsii a hroziacom eklamptickom záchvate je:

 • prísny kľud na lôžku,
 • udržanie dobrej oxygenácie, p
 • odávanie zkľudňujúcich liekov,
 • antihypertenzívna liečba,
 • infúzna terapia
 • podávanie kortikoidov pri začínajúcom opuchu mozgu.
Čokoľvek, na čo sa chcete spýtať počas vášho tehotenstva nájdete v našej Tehotenskej mamapédii.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: