Predčasný pôrod: Prečo sa toľko detí rodí predčasne?

MUDr. Marek Brenišin, PhD. | 10. marec 2023
Prečo sa toľko detí rodí predčasne

K stúpajúcemu počtu predčasniatok prispieva aj náš spôsob života.

Predčasný pôrod - príčiny na strane matky

Pri hľadaní odpovedí na otázku, prečo stúpa počet predčasne narodených detí, je nutné začať od seba. Jednou z najväčších skupín rizikových faktorov sú totiž práve príčiny na strane matky. Či už ide o ochorenia počas tehotnosti ako napr. toxoplazmóza, rubeola, či dokonca bežné nachladenie, predčasný pôrod môžu spustiť aj poruchy funkcie štítnej žľazy alebo ochorenia ako cukrovka, vysoký krvný tlak.

Predčasne narodené deti
Prečítajte si tiež:

Predčasne narodené deti

Predčasný pôrod - príčiny na strane bábätka

Rovnako tak môže ísť o problémy zo strany bábätka, či už ide o nejakú vývinovú anomáliu (geneticky podmienené ochorenia ako Downov syndróm, prípadne ak sa vyskytne niečo počas vývinu) alebo viacplodovú tehotnosť.

Všeobecne platí, že dvojčatá sa zvyčajne rodia medzi 36. – 38. týždňom, trojčatá ešte skôr, zvyčajne okolo 34. týždňa. Dôvod je jednoduchý, receptory maternice sa skôr začnú stimulovať a telo budúcej mamičky tým pádom pripravovať na pôrod. Takisto zlé uloženie placenty, chybný rozvoj, či ochorenia ako preeklampsia, ktoré sa v súčasnosti spájajú s chybným rozvojom placenty môžu podnietiť skorší nástup pôrodu. Rovnako tak môže k predčasnému pôrodu prispieť aj zvýšené či znížené množstvo plodovej vody.

Taká je doba - priveľa stresu

Rovnako je nutné spomenúť aj zlú sociálnu životnú situáciu, náročnú prácu – v poslednej dobe sa prehodnocuje aj vplyv psychickej práce, nakoľko štúdie ukazujú, že stres môže urýchliť dozrievanie placenty. Samozrejme, absolútnym tabu by malo byť fajčenie, alkohol či iné návykové látky. 

K stúpajúcemu počtu predčasniatok prispieva aj náš spôsob života. Určite, je dobré mať zázemie a byť na bábätko pripravený, otázkou je ale, kedy je na to vhodný okamih. Vek rodičiek sa posúva čoraz vyššie a s tým súvisí aj vyššie riziko komplikujúcich ochorení, či hromadenie mutácií v tele ženy aj muža, ktoré môžu podnietiť to, že bábätko sa bude na svet pýtať skôr.

Ak sa pôrod spustí predčasne, mamička ho nemôže svojou vôľou ovplyvniť. Čo však  môže, je zmieriť sa s tým a čo najviac pomôcť svojmu dieťatku pri jeho priskorom štarte do života. 

Predčasniatka

Po pôrode sa mamička aj bábätko musia sledovať, no stále viac a viac takto narodených detičiek sa darí zachrániť a potom aj uviesť do normálneho života. Tu by som chcel apelovať na rodičov a rodinu, takéto bábätko obvykle v míľnikoch individuálneho vývinu zaostáva (dvíhanie hlavičky, sed, chôdza) obvykle o taký čas, o koľko skôr sa narodilo. V drvivej väčšine prípadov sa ale tento rozdiel časom stiera a obvykle okolo roku je ich vývin už rovnaký ako u detí narodených v termíne. Mnohé však z dôvodu predčasného narodenia potrebujú dlhodobé odborné sledovanie.

V zahraničí už fungujú klinickí psychológovia, u nás, žiaľ menej, ktorí zvyknú ženám pomáhať, najmä, ak pôrod nedopadne dobre. Psychický nápor z tejto udalosti sa vyrovná traume, ktorú prežívajú napr. obete znásilnenia či vojnoví veteráni.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: