Predčasne narodené deti

Bc. Kristína Hitková | 17. november 2022
predčasne narodené deti

Šok, bolesť, neistota, strach. To sú pocity, ktoré prežíva každá matka predčasne narodeného dieťaťa.

Keď príde bábätko na svet predčasne

Radosť z bábätka vystriedajú obavy a množstvo otázok. Prečo sa to stalo? Bude dieťatko v poriadku? Čo bude ďalej? Odpovede sa hľadajú len ťažko.

Budúce mamičky často o predčasnom pôrode nič nevedia. A keď k tomu dôjde, v panike sa snažia nájsť niekoho, na koho sa môžu obrátiť. Potrebujú nielen dostatok informácií, ale hlavne psychickú podporu. Aj preto vzniklo občianske združenie malíček - www.malicek.sk, ktorého úlohou je podporovať rodičov predčasniatok, a zároveň aj zvyšovať informovanosť verejnosti o tejto problematike.  

Počet predčasne narodených detí stúpa

Krehké uzlíčky života pokojne ležia v inkubátore. Na hlavičke majú čiapočky a na nožičkách ponožtičky. Ich malinké telíčka sú omotané niekoľkými káblikmi a hadičkami. Hoci to tak nevyzerá, za sklom inkubátora zvádzajú ťažký boj o život. Takýchto detí sa na Slovensku rodí čoraz viac.

V minulom roku prišlo na svet vyše 4 000 bábätiek predčasne, čo predstavuje 8,4 % z celkového počtu pôrodov. Za posledných 10 rokov počet predčasných pôrodov vzrástol o polovicu.

Dôvodov pre tento stúpajúci trend je hneď niekoľko:

  • vyšší vek matiek,
  • tehotenstvo chronicky chorých žien, ktorým súčasná medicína umožňuje otehotnieť,
  • Asistovaná reprodukcia, pre ktorú je charakteristické viacpočetné tehotenstvo.
  • Dvojičky, trojičky či štvorčatá sú stále bežnejším javom. Avšak čím viac detí sa v maternici vyvíja, tým väčšie je riziko predčasného pôrodu
  • Udržanie rizikového tehotenstva až do pôrodu, čo veda predtým nedokázala.
Z odborných analýz vyplýva, že dvojčatá majú 12 % šancu, že po narodení skončia na jednotke intenzívnej starostlivosti. V prípade trojčiat je to až 75 % a u štvorčiat 100 %.

Predčasne narodené deti: Prečo dochádza k predčasným pôrodom?

Príčin, prečo ženy rodia predčasne, je veľa. Od zdravotných problémov matky (cukrovka, skleróza multiplex, gestóza, infekcie), cez anomálie plodu, maternice a placenty, až po nezdravý životný štýl (stres, depresie, domáce násilie, fajčenie, alkoholizmus, vykonávanie ťažkej práce).

Ak sa však príznaky rozpoznajú včas, predčasnému pôrodu sa dá často zabrániť :

  • pokojom na lôžku,
  • podávaním liekov na spomalenie pôrodnej činnosti 
  • aplikovaním kortikoidov na zlepšenie zrenia pľúc dieťatka.

Množstvo preventívnych prehliadok má za úlohu odhaliť všetky prípadné  komplikácie. Niekedy to však ani vďaka najmodernejšej technike nie je možné. Väčšina tehuliek spočiatku totiž žiadne príznaky nemá. Dokonca v ojedinelých prípadoch sa presná príčina predčasného pôrodu ani zistiť nedá a dôvod ostáva nevysvetlený. Mamička sa tak nemusí vždy dozvedieť, prečo sa jej drobček narodil skôr.

Predčasne narodené dieťa.

Perinatologické centrá

Ak tehotnej žene hrozí predčasný pôrod, mala by byť umiestnená v tzv. perinatologickom centre. Je to vysoko špecializované pracovisko, ktoré je personálne i prístrojovo vybavené práve pre prípady predčasných pôrodov. Na Slovensku je takýchto centier sedem, a to dve v Bratislave a po jednom v Nových Zámkoch, Martine, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Prečasniatka, ktoré sa narodia priamo v perinatologickom centre, majú nielen vyššiu šancu na prežitie, ale zároveň riziko zdravotných komplikácií je nižšie, ako keď je dieťa do centra privezené z inej pôrodnice až po pôrode.  

Kedy sa bábätko považuje za nedonosené?

Normálne tehotenstvo trvá 40. týždňov. Ak sa dieťatko vypýta na svet pred 37. týždňom tehotenstva, je považované za nedonoseného novorodenca.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa dnes, aj vďaka rýchlemu vývoju neonatológie (odbor zaoberajúci sa starostlivosťou o novorodencov), za životaschopné dieťa považuje bábätko narodené po ukončenom 24. týždni tehotenstva s hmotnosťou nad 500 g.

Takéto detičky na hranici života však majú vysokú mieru úmrtnosti a dlhodobých zdravotných následkov. Dôvodom je nezrelosť orgánov. Hoci sú všetky vyvinuté, ich funkcia nie je dostatočná. Čím kratšie trvá tehotnosť, tým menej je dieťa zrelé. Preto je dôležité udržať plod čo najdlhšie v maternici matky, kde má najlepšie podmienky pre svoj vývoj.  

Predčasne narodené deti: Namiesto bruška inkubátor

Predčasne narodené dieťatko nestihlo v brušku mamičky dostatočne dozrieť. Preto sa po narodení vkladá do inkubátora, ktorý vytvára potrebné podmienky na jeho ďalší vývin. Bábätko leží v inkubátore v polohe, akú by malo v maternici. Uloží sa do akéhosi hniezda, ktoré ho udržuje v potrebnej polohe a zároveň zmenšuje priestor okolo neho. Inkubátor je omnoho väčší ako maternica a novorodenec by mohol mať stres z toho, že je okolo neho veľa miesta. Inkubátor udržuje aj stabilnú teplotu a vlhkosť. Dieťatko je napojené na niekoľko monitorov, ktoré kontrolujú jeho životné funkcie. Inkubátor je teda pre predčasniatko prechodným domovom, v ktorom musí bývať, kým jeho orgány nebudú schopné pracovať samostatne.  

Nedozreté orgány spôsobujú komplikácie

Predčasne narodené bábätká majú v dôsledku nezrelosti orgánov sťaženú adaptáciu na život. Ich orgány ešte dozrievajú. Ak tento proces nie je správny, vedie k rozličným poškodeniam. Predčasne narodené deti majú problém hlavne s dýchaním, preto mnohé z nich musia byť napojené na umelú pľúcnu ventiláciu. Jej dlhodobé používanie im však môže spôsobiť chronické pľúcne ochorenie.

Problematickým orgánom je aj srdce, ktoré sa nedokáže sťahovať pravidelne. Dochádza aj k výkyvu krvného tlaku, v dôsledku čoho môže ľahko nastať krvácanie do mozgu. Jeho výskyt sa však v poslednom období výrazne znižuje. Najčastejšie sa objavuje v súvislosti s komplikáciami pri samotnom pôrode. Následkami takto poškodeného mozgu je mentálna retardácia alebo detská mozgová obrna.

Nezrelý je aj imunitný systém, ktorý nedokáže efektívne bojovať s infekciami. Tie ohrozujú život predčasniatok a sú príčinou ich dlhodobých komplikácií. Nezrelé deti si nedokážu udržať telesnú teplotu. Veľmi rýchlo sa prehrejú, ale aj podchladia. Je to spôsobené tenkou kožou a absenciou podkožného tuku. Tento problém rieši inkubátor. Deti v ňom ostávajú až do času, kým nie sú schopné termoregulácie.

Predčasne narodené deti

Predčasniatka majú problém aj s tráviacim systémom. Chýbajú im tráviace enzýmy a pohyb čriev je spomalený. Ďalšími komplikáciami môže byť porucha sluchu, zraku, obličiek, či novorodenecká žltačka, ktorou tieto deti trpia omnoho dlhšie ako tie donosené.

Adaptačný proces sa realizuje v prvých dňoch po pôrode. Dôležité je, aby prebehol čo najlepšie a bez komplikácií. Potom nastáva rozdielne dlhé obdobie, počas ktorého si dieťatko odvyká od umelej pľúcnej ventilácie, rastie a priberá. Ak prekoná všetky počiatočné problémy a je dostatočne silné, prepúšťa sa do domácej starostlivosti.

Odchodom z nemocnice sa zvýšená starostlivosť o dieťa nekončí

Naopak, nasleduje rad vyšetrení u rôznych odborníkov – pediater, pneumológ, hematológ, očný lekár, ortopéd, neurológ, logopéd, fyzioterapeut, psychológ a mnoho ďalších. Dieťa je sledované do tretieho roku života. Do tohto obdobia sú vyšetrenia preplácané zdravotnou poisťovňou. Lekári sa zhodujú, že by to malo byť dlhšie, pretože až s nástupom dieťaťa do školy sa ukáže, či bola starostlivosť o neho dobrá.

Predčasne narodené dieťa: Bude zdravé?

Prognóza dieťatka závisí od dĺžky tehotnosti, priebehu pôrodu, prípadných komplikácií a vrodených vývojových anomálií dieťatka. Hoci sa v posledných rokoch kvalita života nedonosených detí výrazne zlepšuje, predčasný pôrod je vždy spojený so zvýšeným rizikom poškodenia dieťaťa. Vo všeobecnosti platí, že čím je týždeň tehotenstva nižší, tým sú prognózy horšie.

Predčasne narodené deti

Okrem už vyššie spomínaných porúch, ktoré sa môžu v niektorých prípadoch u detí objaviť, väčšina predčasniatok má spomalený motorický vývoj. Tu pomáha rehabilitácia, pomocou ktorej sa vývin dieťatka postupne vyrovná. Niektoré deti bývajú  hyperaktívne a mávajú problém s udržaním pozornosti.

Ak sa dieťa narodí ako extrémne nezrelé, je možné, že z niektorých ťažkostí nikdy nevyrastie. Pokiaľ však nedošlo k poškodeniu mozgu, môže byť zdravé a žiť rovnako plnohodnotný život ako jeho rovesníci narodení v riadnom termíne.  

Rodičia predčasniatok nezúfajte!

Predčasný pôrod býva neočakávaný a vždy zaskočí. Pre rodičov je to obrovský stres. Cítia beznádej a majú pocit, že sú jediní, komu sa to stalo. Sú bezradní a so smútkom v očiach hľadia na svojho drobčeka uloženého v inkubátore. Nevedia, ako ďalej. Dieťa však svojich rodičov veľmi potrebuje. Preto je dôležité, aby sa čo najrýchlejšie ,,pozbierali“ a pochopili, že za predčasný pôrod nikto nemôže. Jednoducho sa to stáva...

Často pomôže komunikácia so psychológom, personálom, ktorý sa stará o ich predčasniatko, alebo s niekým, kto sám prešiel tým istým. Psychická pohoda rodičov je potrebná pre psychickú pohodu dieťatka. Vníma totižto všetky pozitívne i negatívne emócie svojich rodičov. Dobré je, ak si matka zachová tvorbu mlieka, pretože poskytuje novorodeniatku najlepšiu výživu.  

Predčasne narodené dieťa: Dôležitý je kontakt s rodičmi

Oteckovia majú k svojim deťom prístup hneď po pôrode, mamičky až sa pozviechajú z náročného pôrodu. Otvoria sa im okienka inkubátora a rodičia sa môžu svojich ratolestí dotýkať, hladkať ich a, ak to zdravotný stav detí dovoľuje, môžu ich aj klokankovať.

Klokankovanie je metóda prikladania bábätka na hruď jedného z rodičov, priamo na kožu, pričom nastáva prepojenie dieťatka a rodiča. Navyše dieťa sa pri tlkote srdca upokojí, lepšie prospieva a stimuluje sa jeho dýchanie. Klokankovanie má tak pozitívny vplyv na jeho ďalší vývoj. Ten rodičov veľmi zaujíma. Chcú vedieť, či ich dieťa bude v poriadku. Lekári a sestričky robia všetko pre to, aby bolo. Okrem záchrany života týchto detí ich zaujíma aj kvalita ich života v dlhodobom horizonte. Vďaka moderným technológiám a novým poznatkom sa darí chorobnosť týchto detí znižovať. To, či dieťatko bude prospievať, ukáže až čas. Avšak rodičia by nemali zúfať.  

Mnoho predčasniatok nielenže svojich rovesníkov dobehne, ale ich aj predbehne. Niektoré z týchto detí sú dokonca nadpriemerne inteligentné. Verili by ste tomu, že Albert Einstein, Isaac Newton či Winstnon Churchil sa narodili predčasne?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: