Predčasniatka: bábätká, ktorým treba pomôcť!

Redakcia | 14. december 2017
Predčasniatka: bábätká, ktorým treba pomôcť!

Asi 5 000 detí ročne sa v slovenských pôrodniciach narodí predčasne. O svoje krehké životy bojujú za pomoci lekárov i odborného personálu v inkubátoroch.

Ich hmotnosť môže byť spočiatku nižšia ako 1 kilogram a na svet prichádzajú s množstvom zdravotných ťažkostí.

Predčasniatka sa rodia pred 37. týždňom tehotenstva

Tehotenstvo trvá v priemere 40 týždňov, pričom deti, ktoré sa narodia pred 37. týždňom sa považujú za predčasne narodené (rôzneho stupňa).

Zatiaľ čo kedysi deti skôr narodené veľmi často po pôrode zomierali, dnes je hranica životaschopnosti posunutá až na 24. týždeň tehotenstva.

To znamená, že ak sa dieťa narodí v tomto a ďalších týždňoch, má primeranú hmotnosť a stupeň adaptability, mnohé jeho zdravotné komplikácie (avšak bez presnej prognózy ďalšieho stavu) vedia už lekári v mnohých prípadoch zvrátiť, ale nie bez toho, aby sa orgány predčasne narodeného novorodenca následne vyvíjali predsa len inak, ako u donosených novorodencov.

Je jasné, že čím kratšie gravidita trvá, tým je bábätko menej zrelé a riziko možných komplikácií väčšie. Aj preto má čoraz väčší zmysel dôkladná starostlivosť o ženy v tehotenstve, ich sledovanie a skoré podchytenie rizík, ktoré môžu viesť k predčasnému pôrodu.

Aké ťažkosti môžu mať predčasniatka?

Ťažkosti s dýchaním, s udržaním teploty, krvným obehom, prijímaním stravy... To je len malá vzorka toho, s čím všetkým majú predčasne narodené deti problém.

A hoci neonatológia (odbor pediatrie, poskytujúci diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť novorodencom) urobila v posledných desaťročiach asi jeden z najvýraznejších progresov z odborov medicíny, čo dokazuje aj množstvo zachránených detí, ich počty u nás i vo svete stále stúpajú.

Odborníci sa zhodujú v tom, že svoj podiel na tom má sčasti zvyšujúci sa vek rodičiek, čoraz väčšie percento tehotenstiev, ktorým predchádzalo umelé oplodnenie, ale i stravovacie návyky a BMI rodiacich mamičiek, životný štýl či množstvo chémie v našich potravinách, ovzduší atď. Presne určiť príčinu každého predčasne narodeného či extrémne nezrelého novorodenca však nie je možné.

Perinatologické centrá pre predčasniatka

Už na pôrodnej sále preberá starostlivosť o narodené dieťa neonatológ (ak nie je prítomný, tak pediater s neonatologickou praxou) a na základe priebehu pôrodu, adaptácie novorodenca a jeho klinického stavu rozhoduje o jeho ďalšej starostlivosti, prípadne preložení na špecializované pracovisko – tzv. perinatologické centrum.

Na Slovensku ich máme 6 a a na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva  SR sú zriadené v nemocniciach v Bratislave, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Martine, Košiciach a Prešove. Ich súčasťou je 24-hodinová transportná služba. Zabezpečujú starostlivosť o patologických, kriticky chorých a novorodencov so zlyhávaním vitálnych funkcií.

Šanca na prežitie novorodenca

Ako sme už spomenuli, to, či dieťa prežije, závisí od viacerých faktorov. Šanca sa zvyšuje  so stúpajúcimi týždňami tehotnosti. Kým v 24. týždni tehotnosti, teda na hranici životaschopnosti,  prežíva po narodení asi tretina detí, v 25. týždni je táto šanca už viac ako 60-percentná. 

U detí narodených v 28. týždni tehotnosti a viac je šanca dieťatka na prežitie asi 82 až 91 %.

Klasifikácia predčasne narodených detí

  • do 28. týždňa – extrémne nezrelí – pôrodná hmotnosť je extrémne nízka,  od cca 500 – do 999 g;
  • do 32. týždňa – veľmi nezrelí – hmotnosť od cca 1 000 – do 1 499 g;
  • do 34. týždňa – stredne nezrelí – hmotnosť od cca 1 500 – do 1 999 g;
  • do 37. týždňa – ľahko nezrelí – hmotnosť od 2 000 – do 2 499 g.Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: