Spomienky na šestonedelie: zn. predčasniatko

Spomienky na šestonedelie: zn. predčasniatko
23.10.2017 v kategórii Bábätko, autor Ľuba Lapšanská, Taťjana Horká, foto: istockphoto.com

Obdobie nádherných momentov, bolestivého dojčenia, užívania si prvých chvíľok naozajstného materstva, hrdosť, strach, bezmocnosť...

Čo prežívajú tie malinké stvorenia, ktoré prišli na svet skôr ako sa ukončil ich vývoj v maternici? A čo prežívajú ich mamičky?

Prečítajte si: Čo môže spustiť predčasný pôrod?

Predčasne narodené bábätko

Bábätko, ktoré sa narodí pred 37. týždňom života, či také, ktoré má menej ako dva a pol kila, alebo také, ktoré má nezrelé pľúca, centrálny nervový systém, tráviace ústroje či imunitu... všetky tieto detičky označujeme ako „nedonosené“ – v rôznom stupni.

Príčinou predčasného pôrodu môže byť mnoho faktorov - od zhoršenia zdravotného stavu mamičky po problémy dieťatka v maternici (vrodené poruchy, choroby, infekcie...) predčasne sa často rodia i detičky po asistovanej reprodukcii, deti závislých matiek (alkohol, drogy...), ale občas sa stane, že príčina je nejasná.

Takéto bábätko si  vyžaduje špecializované technické zázemie, ale najmä, potrebuje hlavne kontinuitu kontaktu s matkou alebo inou osobou, ktorá sa o dieťatko stará.

Nedonosené dieťa nemalo príležitosť zostať pevne uhniezdené v maternici svojej matky. Maternica, okrem iného, dieťatku dávala pocit hraníc, bezpečia a intímne spojenie s matkou.

Čo asi ten špuntík prežíva? Nie je vykoľajený, zľaknutý, vystrašený? Nemá depresiu? Nedávame mu týmto priestorom do vienka fóbie? Nebude mať „vďaka tomu“ poruchy správania či mentálnu zaostalosť? A čo tak veľmi rozšírené poruchy správania či pozornosti...

A fyzické telo? Naozaj je toto jediná a dokonalá cesta termoregulácie? A ako sa asi v inkubátore vyvíja imunitný systém? A čo časté poruchy zraku – ako ich ovplyvniť?

Ako najdôležitejšie je však podľa MUDr. Horkej všímať si kombinované poruchy: po predčasnom pôrode totiž chýba bazálna stimulácia, nastáva sociálna izolácia a môže byť prerušená väzba k matke a pod.

Nie je jednoduché (pre budúcu mamičku najmä psychicky) priviesť na svet dieťatko, ktoré malo ešte chvíľu vydržať v brušku. Chvíľu? Ako hranica životaschopnosti sa v tejto dobe uvádza 24. týždeň gravidity. To už je pekne dlhá chvíľa... Čo robiť? Ako pomôcť? Ako zlepšiť? Ako zdokonaliť?

Citujem Taťjanu Horkú: „V „náručí rodiny“ sa ocitá dieťa, ktoré je nedonosené, drobunké, a je často veľmi jasné, že bude mať handicap. Nedonosené deti napr. s pôrodnou hmotnosťou 750g, vyžadujúce dýchací prístroj vzhľadom k nezrelosti pľúc, prívod kyslíku, umelú stravu sondou alebo dokonca stomiou priamo do žalúdku a termoreguláciu inkubátorom a liečbu infekcií, sú izolované od matky a musia ležať na neontologických oddeleniach.

Bez týchto moderných medicínskych prístrojov a liekov by boli odkázané na smrť.
Pokiaľ prežijú, má rané obdobie obrovský vplyv na ich vývoj, nielen telesných funkcií, ale i duševných a veľmi záleží na tom, ako sa s dieťaťom pracuje od prvých dní života.“

Cieľom všetkých je pomôcť dieťatku prežiť i s prípadnými obmedzeniami. Všetci zúčastnení – rodina i odborníci (pediater, neurológ, rehabilitační pracovníci, psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník a ďalší) by sa mali snažiť hľadať spoločne cestu ako s dieťaťom pracovať, cvičiť, hrať sa, komunikovať, aby sa dosiahla čo najväčšia sebestačnosť dieťaťa i s jeho handicapom.

Veľmi dôležitá je pre dieťatko blízkosť matky, jej tela. Okrem toho, že sa tým zabezpečí zlepšenie dojčenia, sú tu i iné momenty.

Je veľmi potrebné čo najskôr a často prikladať dieťa  mamičke na hrudník.  Má tak možnosť počuť tlkot srdca, hlas matky, cítiť jej vôňu. Dôležitý je kontakt z očí do očí. Treba jej umožniť dieťa masírovať, hladiť, nosiť priamo na tele apod.

Všetko to napomáha rozvoju myslenia  a motoriky. V tele matky zažívalo somatické i vestibulárne stimuly - vibrácie, rytmus a pohyb, malo známe hranice a pocit bezpečia. To treba podobným spôsobom zabezpečiť i mimo tela matky.

Dôležité prvé minúty po pôrode: BONDING

Matka po predčasnom pôrode

Citujem: „Matka po pôrode tohoto dieťaťa prežíva šestonedelie a musí sa vyrovnať hneď s niekoľkými situáciami naraz!!!“

Predčasný pôrod a nedonosené dieťa môžu byť pre matku a rodinu veľkou traumou. Matka môže dokonca prežívať stav tzv. retraumatizácie „svojho“ pôrodu (ak bola taktiež nedonosená, separovaná atd.). Je potrebné mamičku podporovať v tom, aby o udalosti hovorila s blízkymi aj s odborníkmi.

Treba ju i celú jej rodinu povzbudzovať, aby získali čo najviac informácií o dieťatku ale i o duševných, emocionálnych, psychologických či fyzických zmenách ženy v šestonedelí.

Taktiež je treba matke nedonoseného dieťatka a zároveň šestonedieľke pomôcť prijať, zvládnuť aktuálny stav. Uvedomme si, že takáto matka sa zároveň musí vyrovnať s dočasne prázdnou náručou, pretože dieťa je v inkubátore alebo ak čakala viac detičiek naraz a jedno z nich (či všetky) stále potrebujú intenzívnu starostlivosť. Výrazne zaťažený je i partnerský vzťah a samozrejme spoločenský život.

Predčasný pôrod: Príliš skoro na svet...

MUDr. Horká: „Tehotenstvo, pôrod, šestonedelie matky, následná adaptácia nás všetkých ovplyvňuje viac, než si dokážeme predstaviť!“

Matka a nedonosené dieťa

U nedonosených detí je veľké riziko, že bude narušený proces spojenia – väzba s matkou, tzv. attachment. Preto je dôležitý čo najvčasnejší kontakt. Ten zabezpečuje vzájomný vzťah, vyladenie, a zlepšuje rekonvalescenciu matky i dieťaťa!

Prečítajte si: Predčasný pôrod: Prečo sa vyskytne a dá sa mu zabrániť?

Otec je dôležitou súčasťou rodiny

Nesmieme zabudnúť i na ďalší článok, ktorý je osobne zapojený do diania a to je otec dieťatka, partner ženy. Ten je totiž dôležitou súčasťou rodiny. Je nutné prehlbovať i jeho vzťah k dieťatku – ideálne vzájomným kontaktom.

A zároveň i jeho podporiť v tejto ťažkej životnej situácii, pretože on potom dokáže viac podporiť vlastnú partnerku. Pomôžme i jemu zorientovať sa v novej situácii...

Tesne po pôrode má väčšina mamičiek celkom prirodzene túžbu zobrať dieťa do svojej náruče, priložiť si ho k prsníku, k srdiečku. Mamičky nedonosených detí túto možnosť nemajú.

MUDr. Horká hovorí: „Pamätám si, aké ťažké bolo moje vlastné šestonedelie, s druhým dieťatkom narodeným vyvolávaným pôrodom a to bolo len 1 deň v inkubátore a dlho trvalo, než som sa zbavila pocitu viny, že pôrod nebol prirodzený, ale vďaka rehabilitácii pôrodu s dcérou som dokázala prehĺbiť vzťah a láska medzi nami tečie a ja som vďačná za túto skúsenosť, ktorá ma veľmi obohatila na ceste pomoci ostatným mamičkám.“ 

Obdobie šestonedelia: Problémy sprevádzajúce šestonedelie