Predčasný pôrod: Prečo sa vyskytne a dá sa mu zabrániť?

MUDr. Peter Brenišin | 11. október 2017
Predčasný pôrod: Prečo sa vyskytne a dá sa mu zabrániť?

V súčasnosti už nie je predčasný pôrod takým strašiakom ako v minulosti, hoci stále predstavuje určité znevýhodnenie pre malého človiečika pri príchode na svet.

Predčasný pôrod: Príliš skoro na svet...

Dnes už medicína pokročila tak ďaleko, že dáva nádej na plnohodnotný život aj tým deťom, ktoré sa narodia s veľkým časovým predstihom pred riadnym termínom.

Ktoré faktory môžu ovplyvniť to, že sa pôrod rozbehne skôr, ako sa očakáva? Priblíži nám odborník MAMA a ja, gynekológ MUDr. Peter Brenišin.

Trochu teórie a faktov o pôrode

Pôrod sa definuje ako úplné vypudenie alebo vybratie plodu z tela matky, pričom dieťa má aspoň jeden zo znakov života: minimálnu pôrodnú hmotnosť 500 g a viac alebo, ak nespĺňa požiadavku hmotnosti, musí prežiť 24 hodín po pôrode.

Medzi znaky života patria aj dýchanie, srdcová aktivita, pulzovanie pupočníka, aktívny pohyb svalstva plodu. Táto definícia zahŕňa (napr. s ohľadom na hmotnosť) nielen „normálny“ pôrod, ale aj pôrod predčasný.

O pôrode v termíne hovoríme, ak ide o pôrod v rozmedzí medzi 38. a 42. týždňom tehotenstva od poslednej menštruácie. Ak ide o pôrod po 42. týždni, ide o prenášanie.

O predčasný pôrod ide v týchto prípadoch

  • narodenie živého dieťaťa pred 38. týždňom gravidity alebo
  • narodenie dieťaťa s hmotnosťou nižšou ako 2 500 g (ak nejde o hypotrofiu plodu, čiže  o donoseného novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou) alebo
  • narodenie mŕtveho dieťaťa medzi 28. a 38. týždňom tehotnosti alebo s hmotnosťou medzi 1 000 a maximálne 2 499 gramov.

V súčasnosti sa vzhľadom na pokroky medicíny posúva dolná časová hranica predčasného pôrodu na 24. týždeň od poslednej menštruácie – ak dôjde k ukončeniu gravidity pred týmto termínom alebo je pôrodná hmotnosť nižšia ako 1  000 gramov, ide o potrat, hoci súčasné možnosti medicíny v mnohých prípadoch dokážu uchovať pri živote aj tieto deti.

Keďže v niektorých – a vôbec nie v ojedinelých  – prípadoch je stanovenie termínu pôrodu problematické, za základnú hranicu medzi „riadnym“ a predčasným pôrodom sa považuje pôrodná hmotnosť novorodenca 2 500 gramov – výnimku tvoria iba deti, ktoré sú dokázateľne narodené v termíne s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Prečítajte si: Čo môže spustiť predčasný pôrod?

Príčiny predčasného pôrodu na strane matky

Aby mohla žena zdarne donosiť dieťa až do riadneho termínu pôrodu, mala by byť zdravá a v dobrej kondícii. Preto medzi príčiny predčasného pôrodu zo strany matky patria predovšetkým rôzne ochorenia, ktoré delíme na infekčné alebo orgánové.

Infekčné ochorenia, napríklad zápal pľúc, chrípka, žltačka (hepatitída), pohlavné ochorenia či choroby prenesené zo zvierat sú častou príčinou predčasného pôrodu. Pri týchto ochoreniach sa v tele matky množia rôzne toxíny, ktoré by sa mohli preniesť aj na plod.

Predčasný pôrod je v podstate akási snaha prírody zabrániť infikovaniu plodu alebo zabrániť donoseniu a porodeniu už poškodeného plodu. Ide vlastne o dávny spôsob, akým príroda bránila, aby sa organizmus zbytočne nevyčerpával donosením plodu, ktorý by bez lekárskej pomoci nedokázal prežiť.

V čase tehotenstva dochádza k pomerne častým zápalom pošvy – ak sa liečbe zápalu nevenuje dostatočná pozornosť, môže postupovať z pošvy smerom nahor. V dôsledku toho môže vzniknúť zápal plodových obalov, s čím súvisí predčasný odtok plodovej vody a predčasný nástup pôrodných kontrakcií, ktoré sa spravidla nedajú zvládnuť medicínskymi prostriedkami, takže dochádza k predčasnému pôrodu.

Ak sa aj podarí kontrakcie utlmiť, porušený plodový obal je vstupnou bránou pre infekciu plodu, čo je ďalším silným vyvolávajúcim faktorom predčasného pôrodu.

Orgánové choroby sú nazvané podľa toho, že postihujú určité orgány v tele matky, napríklad ochorenia srdca, obličiek, rodidiel, cukrovka či zápal slepého čreva. Osobitne závažné bývajú ochorenia rodidiel, medzi ktoré patria vývojové chyby maternice, myómy maternice či zápalové ochorenia alebo nádory.

Vážna komplikácia tehotenstva: Zápal plodových obalov

Predčasný pôrod môže ovplyvniť psychika a stres

K príčinám predčasného pôrodu na strane matky patria aj rôzne traumy, či už telesné (napríklad úrazy) alebo psychické. Práve psychická stránka je niekedy podceňovaná, a tak môže budúca mamička trpieť a trápiť sa kvôli nedostatku pochopenia či už zo strany rodiny alebo kolegov na pracovisku.

Pritom tehuľka nemusí byť doslova rozmaznávaná – to by bol druhý, rovnako nezdravý extrém, často stačí len vľúdne slovo, pochopenie pre ťažšie okamihy, ktoré počas tehotenstva prídu, podanie pomocnej ruky.

K rizikovým faktorom môže patriť aj práca, ak je namáhavá a vyčerpávajúca, či už po fyzickej alebo po psychickej stránke – tak, ako môže ublížiť stres v rodine, tehotenstvo môže ohroziť aj vysoké vypätie a stres na pracovisku.

Po fyzickej stránke tehotenstvo ohrozujú práce, ktorá sa vyznačujú zvýšenou fyzickou námahou (dlhé státie, chodenie, prenášanie bremien, práca na pracovisku vo vysokom hluku, v prostredí, kde tehotenstvo ohrozujú vibrácie a podobne).

Niektoré druhy prác majú na tehotenstvo taký negatívny vplyv, že tehotná žena ich vôbec nemôže vykonávať a musí byť okamžite preradená na inú vhodnú prácu, ktorá priebeh tehotenstva nebude ohrozovať.

Prečítajte si: Predčasný pôrod či potrat: Život sa neskončil, iba zastavil...

Môže za predčasný pôrod oslabený krček maternice?

Osobitnou kapitolou pri predčasnom pôrode je oslabenie krčka maternice – ten sa pod ťarchou zvyšujúcej sa hmotnosti maternice, ktorá naň nalieha, začína pomaličky otvárať.

Spravidla sa neobjavuje žiadny varovný signál, takže na problém sa príde iba pri kontrole krčka v rámci preventívnej prehliadky. Pomôcť môže serkláž – ide o niekoľkominútový zákrok, pri ktorom sa žene v ľahkej anestézii aplikuje na krček steh, ktorý ho pomôže udržať „pohromade“ – ak sa však objavia skutočné kontrakcie, musí sa serkláž okamžite odstrániť.

Ak sa podarí tehotenstvo udržať až do konca, tak sa serkláž preventívne odstraňuje 2 týždne pred riadnym termínom pôrodu. V niektorých prípadoch sa namiesto serkláže založí na krček špeciálny druh pesaru, ktorý má podobnú funkciu ako serkláž.

Iné faktory vyvolávajúce predčasný pôrod

Treba však podotknúť, že občas si dokáže ublížiť aj samotná žena, ak si počas predošlého života vypestovala nevhodné návyky, ku ktorým patrí fajčenie, požívanie alkoholických nápojov, drog, ale aj nadmerná konzumácia nápojov s obsahom kofeínu.

Deti týchto matiek sú ohrozené už v maternici a výrazný hendikep si so sebou prinášajú aj po narodení – mávajú nižšiu pôrodnú hmotnosť, zhoršenú adaptáciu na podmienky po pôrode.

V niektorých prípadoch (u silných fajčiarok, alkoholičiek, žien užívajúcich drogy) sa u týchto detí po pôrode prejavujú abstinenčné príznaky, ktoré veľmi negatívne ovplyvňujú ich zdravotný stav nielen bezprostredne po pôrode, ale tieto faktory negatívne pôsobia aj na imunitu a vývoj centrálneho nervového systému dieťaťa.

Prečítajte si: Predčasný pôrod: prečo príde dieťa na svet skôr?

Príčiny predčasného pôrodu na strane plodu

Aj keď sa to zdá zvláštne, aj samotný plod môže byť príčinou predčasného pôrodu – už sme spomínali, že sa tak deje, ak je plod ohrozený či už v dôsledku infekcie alebo vrodených vývojových chýb.

Pokračovanie článku nájdete v októbrovom vydaní MAMA a ja.

Predplaťte si MAMA a ja a získajte výhody predplatiteľa. Tentoraz si môžete vybrať z 2 možností.

Predplatné MAMA a ja s kávovarom Cafissimo PURE!

Cena predplatného, vrátane kávovaru, je teraz iba 38 €.
Objednajte si predplatné časopisu MAMA a ja na jeden rok v hodnote 20,40 €
spolu s kávovarom Cafissimo PURE v hodnote 79 € v akcii!

ZAPLATÍTE len 38 €.

Predplatné MAMA a ja so zľavou

MAMA a ja si môžete predplatiť na jeden rok za cenu 15,40 €,
vrátane poštovného, bez nároku na kávovar.
Hodnota 12 čísiel je 20,40 €, získate tak 5 € zľavu.

Viac info získate na www.mamaaja.sk/predplatne

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: