Predčasný pôrod: Keď sa bábätko pýta skôr na svet

Stanislava Mikolášová, pôrodná asistentka | 25. apríl 2018
Predčasný pôrod: Keď sa bábätko pýta skôr na svet

Môže sa to stať každému. Väčšina mamičiek vopred nevie, že sa ich bábätko narodí predčasne. Keď sa tak stane, pre oboch rodičov je veľký šok, keď ich dieťatko príde na svet oveľa skôr, ako čakali.

Väčšinou sa cítia nepripravení, naplnení obavami a strachom o zdravie a život svojho dieťatka. Je pre nich ťažké zvyknúť si na myšlienku, že sa už stali rodičmi, ba čo viac, malinkého dieťatka, ktoré prípadne nie je na tom v tej chvíli zdravotne najlepšie. To, čo spoločne prežívajú, je pre nich veľkou životnou skúškou a zaslúžia si veľkú podporu profesionálov aj svojho okolia, rodiny a priateľov.

Pozn.: Nasledujúcimi riadkami nemáme v úmysle nikoho vystrašiť, chceli by sme nimi len poskytnúť viac informácií o téme, ktorá sa týka, aj keď nie  vždy priamo, nás všetkých.

Čo je to predčasný pôrod?

Predtermínový alebo predčasný pôrod nastáva vtedy, keď k nemu dôjde pred dokončeným 37. týždňa tehotenstva. Okrem detí narodených pred 37. týždňom tehotenstva tiež označujeme za predčasne narodené aj bábätká vážiace menej ako 2 500 g vo vzťahu k dĺžke tehotenstva.

Bábätká vážiace menej ako 1 500 g patria do skupiny veľmi nezrelých a detičky vážiace menej ako 1 000 g sú vedené ako extrémne nezrelé.

Keďže tieto deti prišli na svet príliš skoro, ich stav často sprevádzajú dlhodobejšie a často aj život ohrozujúce zdravotné problémy.

Aké sú príčiny predčasného pôrodu?

Príčin a dôvodov, prečo dochádza k predčasnému pôrodu, je niekoľko. V niektorých prípadoch sa však nikdy nezistí, prečo sa dieťatko narodilo predčasne.

Vždy sa určité percento detí narodí predčasne, to už patrí k zákonom prírody, ktoré zatiaľ nie sme schopní ovplyvniť. Ale vďaka neustálym pokrokom v zdokonaľovaní technológií a medicínskym objavom je čoraz viac detí schopných prežiť a vyrásť na zdravých jedincov.

Príčiny predčasného pôrodu:

Rizikové skupiny žien

 • vek budúcej mamičky nižší ako 16 rokov a vyšší ako 40 rokov
 • stavba tela ženy (výška, hmotnosť): ženy s výškou pod 160 cm, chudé, s úzkou panvou, ženy s nadmernou hmotnosťou vzhľadom na ich výšku
 • genetické faktory – ak v rodine matka alebo sestra tehotnej ženy porodili predčasne
 • opakované predčasné pôrody – ak sa predchádzajúce tehotenstvo skončilo predčasným pôrodom, je riziko, že sa to môže zopakovať (v takomto prípade sa pripravte na to, že budete častejšie navštevovať gynekologickú ambulanciu a pravdepodobne vám budú viackrát robiť ultrazvukové vyšetrenie a kontrolovať stav vášho bábätka)
 • budúce mamičky – fajčiarky, alebo požívajúce nadmerne alkohol či iné drogy
 • tehotné ženy žijúce v zlých sociálnych podmienkach
 • ženy so slabou, nevyváženou a nepostačujúcou výživou počas tehotenstva
 • ženy vykonávajúce fyzicky náročné zamestnanie
 • psychologické faktory (nadmerne citlivé, úzkostlivé typy žien a pod.)
 • tehotné ženy, ktoré neabsolvujú pravidelné prenatálne kontroly
 • ženy so závažným zdravotným ochorením (srdcovo-cievne ochorenia, ochorenia pľúc, obličiek, žliaz s vnútorným vylučovaním a pod.)

predčasný pôrod

Komplikácie v priebehu tehotenstva

 • najčastejšou príčinou bývajú infekcie močových ciest alebo pôrodných ciest
 • viacplodové tehotenstvo, napríklad ak čakáte dvojičky alebo trojičky
 • inkompetencia kŕčka maternice, to znamená, že sa začnete predčasne „otvárať“
 • predčasný odtok plodovej vody
 • krvácanie v tehotenstve
 • polyhydramnion = zvýšené množstvo plodovej vody
 • insuficiencia placenty – placenta nevykonáva svoju funkciu dostatočne
 • ochorenie matky, ktoré sa vyskytuje len v tehotenstve (tehotenská cukrovka, preeklampsia...)
 • vrodené chyby plodu
 • vrodené alebo získané chyby maternice

Predčasný pôrod môžu vyvolať aj niektoré invazívne diagnostické metódy.

Ktoré pocity a príznaky môžu znamenať hroziaci predčasný pôrod?

Varovné signály:

 • prítomnosť kontrakcií – keď vaše bruško tvrdne ako päsť v pravidelných intervaloch
 • bolesti v podbruší pripomínajúce predmenštruačné kŕče
 • zmena množstva a charakteru výtoku z rodidiel, prípadné farbenie alebo krvácanie
 • pocity tlaku alebo plnosti v panve
 • mierna, tupá bolesť v oblasti krížov
 • nevoľnosť, vracanie, hnačka
 • nervozita, nepokoj
 • zvýšená teplota (pri infekcii)
 • príznaky infekcie močových ciest: časté a bolestivé močenie, bolesť v boku, pálenie, rezanie pri močení, nutkanie na močenie

Štádiá predčasného pôrodu:

1. štádium: Hroziaci predčasný pôrod – bolestivé pocity v podbruší a v krížoch, výtok z rodidiel je zvýšený, prípadne zafarbený krvou.

2. štádium: Začínajúci predčasný pôrod – bolestivé pocity sa menia na kontrakcie, kŕčok maternice sa postupne skracuje.

3. štádium: Predčasný pôrod v chode – kontrakcie sú čoraz silnejšie a častejšie, kŕčok maternice je spotrebovaný a otvára sa.

4. štádium: Predčasný odtok plodovej vody.

Čo robiť, ak sa u vás vyskytli niektoré z uvedených príznakov?

V prípade podozrenia, vzhľadom na vaše nepríjemné pocity, že by mohlo ísť o predčasný pôrod:

 1. Ihneď prestaňte s tým, čo v tej chvíli robíte.
 2. Vypite 2 – 3 poháre vody alebo džúsu (nie kávu, alebo sódu).
 3. Ľahnite si na ľavý bok a oddychujte.
 4. Obráťte sa na svojho gynekológa (alebo o to poproste svojho partnera).
 5. Ak sú vaše pocity a príznaky veľmi intenzívne alebo vám odtiekla plodová voda, je najlepšie ísť rovno do nemocnice.

V nemocnici:

Čo sa udeje po príchode do nemocnice, závisí od toho, či naozaj ide o predčasný pôrod, v akom štádiu tehotenstva sa nachádzate a do úvahy prichádzajú i ďalšie medicínske aspekty. Hneď na začiatku vám urobia niekoľko vyšetrení, aby posúdili váš stav a rozhodli sa pre vhodný postup.

Najprv s vami spíšu anamnézu a opýtajú sa na vaše pocity, súvisiace s predčasným pôrodom (ak to dovoľuje váš momentálny zdravotný stav). Potom bude nasledovať gynekologické vyšetrenie, ktorým lekár stanoví tzv. cervikálne skóre, t. j. rozmery kŕčka maternice, jeho konzistenciu.

Môže tiež zároveň odobrať vzorku z kŕčka na kultiváciu – zistenie infekcie. Ďalším krokom býva zvyčajne kardiotokografické vyšetrenie – pripojenie na monitor, ktorý sníma kontrakcie a zároveň srdiečko bábätka. Ak udávate podozrenie na odtok plodovej vody, urobia vám tzv. Temesváryho skúšku, ktorá preukáže, či naozaj ide o plodovú vodu.

Dá sa zabrániť predčasnému pôrodu?

Ak sa preukáže, že ide o hroziaci predčasný pôrod, bezodkladne vás hospitalizujú na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, kde by vám od začiatku mali poskytnúť pokojné prostredie bez zbytočných rušivých a psychicky zaťažujúcich vplyvov.

Na lôžku budete v tzv. Trendelenburgovej polohe, čo znamená, že dolnú časť tela budete mať vyššie ako hornú časť (väčšinou sa to rieši podložením dolnej časti postele).

Ďalšia liečba sa realizuje pomocou liekov:

 • TOKOLYTIKAMI – sú to preparáty zabraňujúce kontrakciám.
 • ANTIBIOTIKAMI – používajú sa najmä pri predčasnom odtoku plodovej vody alebo ak je preukázaná prítomnosť infekcie (v močových cestách, v sekréte z rodidiel) na zastavenie jej prípadného rozšírenia.
 • KORTIKOIDMI – sú to látky, ktoré podporujú zrelosť orgánov dýchacieho systému dieťatka a znižujú riziko tzv. RDS (Respiratory Distress Syndrom = syndróm zlyhania pľúc). 
 • SEDATÍVA – uvoľňujú vnútorné napätie, nervozitu, stres budúcej mamičky. Podávajú sa len v indikovaných prípadoch, ak si to stav tehotnej naozaj nevyhnutne vyžaduje.

SERKLÁŹ

Ak sa stane, že lekár v ambulancii pri pravidelnej návšteve prenatálnej poradne zistí pri gynekologickom vyšetrení, že kŕčok maternice je pootvorený a vy neudávate pocity tvrdnutia bruška alebo kontrakcie, odporučí vám možno začiatkom druhého trimestra zákrok nazvaný „cerclage“ (serkláž).

V nemocnici vám urobia špeciálny steh na krčku maternice, aby sa zabránilo jeho predčasnému otváraniu. Steh vám odstránia dva týždne pred predpokladaným termínom pôrodu. Dnes pri pokrokoch medicíny sa však serkláž robí naozaj už len výnimočne.

predčasný pôrod

Začínajúci predčasný pôrod:

Ak by sa stalo, že záver lekárov bude znieť – začínajúci predčasný pôrod, prevezú a hospitalizujú vás v nemocnici, vybavenej jednotkou intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Tam budú môcť vášmu bábätku, ak by sa predsa len pýtalo na svet skôr, poskytnúť optimálnu starostlivosť.

Keď už budete v tejto nemocnici, môžete požiadať personál o návštevu špecializovaného novorodeneckého oddelenia. Možno vás vnútorne istým spôsobom ubezpečí a upokojí, keď budete vedieť, že sa o vaše dieťatko postarajú na najvyššej možnej úrovni. Určite sa tam stretnete s personálom, ktorý s radosťou odpovie na všetky vaše otázky.

Veľmi podporným faktorom sú každodenné návštevy partnera, príbuzných a priateľov. Prijmite ich pomoc a podporu. Im zase odporúčam, aby sa vám čo najviac venovali a nezaťažovali vás rodinnými či pracovnými problémami.

Ako prebieha prečasný pôrod?

Všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že vaše dieťatko príde na svet predsa len skôr, ako ste očakávali a ako mu bolo „vypočítané“. Nakoniec sa rozhodlo, že mu nič nezabráni pozrieť sa na svet v predstihu. Predčasný pôrod vedie vždy lekár – pôrodník a samotný pôrod sa zásadne odlišuje od fyziologického pôrodu v termíne.

Neoperačný pôrod je možný len v prípade, že je bábätko v pôrodnej polohe záhlavím a predpokladaná hmotnosť je 2 500 g a viac. Prítomný lekár posúdi celkové podmienky, stav matky a plodu. Dbá sa najmä na to, aby bol pôrod čo najšetrnejší. Celý jeho priebeh sa po celý čas monitoruje a stimuluje rôznymi liekmi – na zmäkčenie pôrodných ciest, regulovanie intenzity kontrakcií a podobne.

Pri predčasnom pôrode sa vykonáva preventívny nástrih hrádze (epiziotómia) na ochranu hlavičky bábätka, aby nebola vystavená nadmernému tlaku. V ostatných prípadoch (napr. pri polohe zadočkom, pri viacplodovom tehotenstve) alebo pri komplikáciách sa predčasný pôrod realizuje cisárskym rezom.

Ako môžete pomôcť svojmu predčasne narodenému dieťatku?

Keď sa ocitnete na neonatologickej jednotke intenzívnej starostlivosti, obklopení najrôznejšími prístrojmi a špeciálnou medicínskou starostlivosťou od prítomných  profesionálov, budete sa spolu s partnerom cítiť bezmocne. Nepochybujte však o tom, že vášmu bábätku môžete pomôcť.

Najprv postačí vaša prítomnosť, váš hlas, ktorý tak dôverne pozná, jemné dotyky. Prítomný personál vás od začiatku bude podporovať a ukazovať vám, akým spôsobom sa môžete na starostlivosti o vaše dieťatko podieľať. Aj keď sa narodilo predčasne, je možné, aby ste ho dojčili.

Spočiatku si budete musieť mliečko odstriekavať alebo odsávať odsávačkou. Len čo bude vaše dieťatko pripravené, stane sa vaše mliečko jeho potravou. V prípade, že by ste mali problémy s odstriekavaním, poraďte sa s prítomným personálom alebo oslovte iného odborníka (detská lekárka, pôrodná asistentka).
Ak je to možné (poraďte sa s ošetrujúcim lekárom vášho dieťatka), priložte si bábätko k prsníku. Aj keď nebude priamo sať, vzájomný kontakt a dotyky stimulujú produkciu mliečka.

Často sa stáva, že rodičia pri stretnutí s lekárom – neonatológom, ošetrujúcim ich dieťatko, v tej chvíli zabudnú na otázky, ktoré mu chceli položiť. Možno vám pomôže, ak si ich zapíšete do zápisníka. Ten istý zápisník môžete použiť na vedenie denníka o tom, ako sa darí vášmu dieťatku, aké pokroky robí, aké máte pocity vy a váš partner. Potom, keď vaše bábätko vyrastie, môžete si to spoločne prečítať.

V domácej liečbe

Môže sa stať, že vaše príznaky nebudú veľmi intenzívne, skôr len náznakové, alebo sa o krátky čas pominú. V takomto prípade gynekológ pravdepodobne urobí potrebné vyšetrenia a vypíše vás na PN v domácom prostredí, aby ste sa nenamáhali a dostatočne si oddýchli. Pre mnohé mamičky je veľmi ťažké byť doma a „nič nerobiť“, najmä vtedy, ak už majú staršie deti.

Predčasne narodení novorodenci
Prečítajte si tiež:

Predčasne narodení novorodenci

Pár tipov, ako to zvládnuť:

 • nerobte v domácnosti náročné fyzické práce (vysávanie, umývanie podlahy), nepúšťajte sa do veľkého upratovania (umývanie okien, výmena posteľnej bielizne) alebo do práce v záhrade
 • nedvíhajte ťažké predmety, nenoste ťažké nákupné tašky, nosenie detí na rukách obmedzte na minimum (viem, môže to znieť kruto, ale chvíľku budú musieť vydržať vzhľadom na ich súrodenca)
 • nevykonávajte náročné športové aktivity (posilňovanie, bicyklovanie, horská turistika...)
 • v tomto rizikovom období obmedzte s partnerom sexuálny styk
 • väčšiu časť dňa relaxujete vo vhodnej polohe (polosediačky, v ľahu na ľavom boku)
 • dodržiavajte správnu životosprávu (dostatok spánku)
 • pite dostatok tekutín a jedzte pravidelne vyváženú stravu
 • pobyt na čerstvom vzduchu vám prospeje (krátka nenáročná prechádzka, sedenie na terase)
 • vo voľnom čase sa môžete venovať ručným prácam, čítaniu alebo iným aktivitám, ktoré vás fyzicky nezaťažujú
 • púšťajte si príjemnú hudbu
 • dbajte na to, aby ste boli vhodne oblečená (pozor na prechladnutie alebo prehriatie!!!)
 • rozprávajte sa so „svojím bruškom“ a jemne ho pohládzajte
 • môžete ísť svojmu bábätku kúpiť nejaké vecičky alebo hračky, podporí to váš materinský inštinkt
 • píšte si denníček o svojom tehotenstve, o svojich pocitoch, o tom, čo spoločne so svojím drobčekom prežívate
 • stretnite sa s kamarátkami, ktoré majú deti a „mamičkovsky“ si podebatujte (možno sa stretnete s podobnými skúsenosťami)
 • poproste partnera o masáž chodidiel

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: