Predčasne narodení novorodenci

PaedDr. Dagmar Baluchová | 21. máj 2017
Predčasne narodení novorodenci

Tento prívlastok prislúcha deťom, ktoré sa narodili pred 37. týždňom tehotenstva (celé tehotenstvo trvá 40 týždňov). Dolná hranica životaschopnosti je 24. týždeň.

Ak sa dieťa narodí skôr, ako bol predpokladaný termín jeho pôrodu, je ťažké hľadať príčinu. Dôležitejšie je urobiť všetko pre to, aby sa malého novorodenca podarilo zachrániť.

Predčasný pôrod spôsobuje bábätku viacero zdravotných problémov

Dieťa v 24. týždni má už vyvinuté všetky orgány, no ešte nie sú dostatočne zrelé a v jeho tele prebiehajú všetky fyziologické procesy, aj keď nie úplne adekvátne. Počas pôrodu organizmus každého dieťaťa prechádza veľkými adaptačnými zmenami.

Ak je nezrelé, sú o to vážnejšie a je nutná okamžitá lekárska pomoc. Typické sú viaceré komplikácie, ktoré sa musia už v prvých dňoch života riešiť intervenciami a niekedy liekmi.

Za najväčšiu sa pokladajú nevyvinuté pľúca, čo bráni dýchaniu. Ďalší problém sa týka zraku a obehovej nestability, pri ktorej srdce nie je schopné udržať potrebný krvný tlak a prekrvovať orgány.

Pre nezrelé deti sú nebezpečné tiež infekcie, s ktorými si slabo vyviný imunitný systém poradí rôzne. Problematické je aj prijímanie potravy. Ako dieťa rastie, silnie aj jeho obranyschopnosť. 

Predčasný pôrod: Predčasný pôrod: Príliš skoro na svet...

Vyšetrenia predčasne narodených detí

Špeciálna starostlivosť sa predčasne narodeným novorodencom poskytuje v inkubátoroch, ktoré zabezpečujú primerané udržiavanie ich telesnej teploty. Títo novorodenci absolvujú množstvo vyšetrení.

Okrem ultrazvukového vyšetrenia mozgu, pomocou ktorého sa už v prvých dňoch po narodení zisťuje možné krvácanie, je to vyšetrenie očného pozadia.

Slúži na vylúčenie retinopatie, očnej choroby nezrelých novorodencov, pri ktorej môže byť poškodená očná sietnica. Toto poškodenie môže viesť k vážnemu poškodeniu zraku a pravdepodobnou príčinou jeho vzniku je kolísanie hladiny kyslíka v prvých dňoch života.

Ďalšie vyšetrenia závisia od zdravotného stavu dieťaťa, jeho priberania, rastu atď.

Kedy môžu ísť predčasne narodení novorodenci z pôrodnice domov?

Hmotnosť, pri ktorej sa predčasne narodené deti prepúšťajú, je 2 200 g. V domácom prostredí si vyžadujú väčšiu a trpezlivejšiu starostlivosť ako ostatné bábätká, a tiež povinné návštevy v poradniach pre rizikových novorodencov a absolvovanie kontrol, napr. neurologických, gastroenterologických, kardiologických (podľa prekonaných ťažkostí dieťaťa), ktoré vyhodnocujú stav dieťaťa počas jeho následného dozrievania.

Budúcnosť predčasne narodeného dieťaťa sa nedá dopredu určiť. Mnohé hravo doženú svojich rovesníkov (udáva sa, že asi 85 % takýchto detí sa v 2 rokoch vo väčšine parametrov vyrovná svojim vrstovníkom), iné si vyžadujú náročnejšiu starostlivosť aj v neskorších rokoch.
Prečítajte si: Čo môže spustiť predčasný pôrod?

Charakteristika nedonoseného novorodenca: 

 • pôrodná hmotnosť i dĺžka sú nižšie,
 • pokožka je načervenastá, s výraznou hustou vrstvou lanuga,
 • prsné dvorce nie sú dobre vyvinuté,
 • lebečné kosti sú pružné (málo osifikované),
 • ušné laloky majú mäkkú chrupavku,
 • chlapci nemusia mať zostúpené semenníky,
 • u dievčat veľké pysky ohanbia neprekrývajú malé.

Delenie predčasne narodených detí

 • extrémne nezrelý novorodenec – narodený pred 27. týždňom tehotenstva (t. t.)
 • ťažko nezrelý novorodenec – 27. – 31. t. t.
 • stredne nezrelý novorodenec – 32. – 35. t. t.
 • ľahko nezrelý novorodenec – 36. – 38. t. t.

Starostlivosť o predčasne narodených novorodencov prebieha na Slovensku v tzv. perinatologických centrách, a to v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Martine, Prešove a v Nových Zámkoch.

Hodnotenie veku predčasne narodeného bábätka

Približne prvé dva roky predčasne narodeného dieťatka lekári sledujú jeho vývoj podľa dvojitého „metra“, čo sa týka veku. Ide o vek skutočný a korigovaný, ktorý sa vypočíta tak, že sa od skutočného veku bábätka odpočítajú týždne/mesiace, o ktoré sa narodilo skôr, ako bol predpokladaný termín.

Vypočíta sa jednoducho – ak tehotenstvo trvá 40 týždňov a dieťatko sa narodilo v 28. týždni tehotenstva, narodilo sa o 12 týždňov skôr.

Teda ak napr. uplynie od narodenia bábätka 6 mesiacov, korigovaný vek sa vypočíta tak, že od týchto 6 mesiacov sa odčíta 12 týždňov (t. j. 3 mesiace). To znamená, že bábätko je na svete 6 mesiacov, ale vývojovo zodpovedá 3-mesačnému bábätku
Prečítajte si: Predčasne narodené dieťa

Retinopatia nedonosených detí (ROP) 

Je jednou z najčastejších komplikácií u extrémne nezrelých novorodencov. Pri ich záchrane a umiestňovaní do inkubátorov sa zistilo, že regulovaná kyslíková terapia v inkubátoroch má na toto ochorenie taktiež vplyv.

Na vzniku ROP a jej ďalšej prognóze je kľúčový stupeň nezrelosti dieťaťa. Čím je nezrelšie, tým je väčšie riziko vzniku ťažkých foriem ROP. 

Rizikové faktory pre retinopatiu

gestačný vek pod 33. týždeň
pôrodná hmotnosť pod 1 500 g
liečba kyslíkom 
apnoické pauzy
sepsa, kŕče
opakované transfúzie
Najviac ohrozené sú deti narodené okolo 25. gestačného týždňa s pôrodnou hmotnosťou pod 1 000 g

Prečítajte si: Príčiny predčasného pôrodu

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: