Príčiny predčasného pôrodu

Redakcia | 15. november 2016
Príčiny predčasného pôrodu

Príčiny predčasného pôrodu môžeme deliť aj podľa toho, či vznikajú u matky alebo u plodu, do troch skupín:

  • Príčiny na strane matky 
  • Príčiny na strane plodu (fetálne príčiny)
  • Zmiešané – matersko-fetálne príčiny  

Príčiny predčasného pôrodu na strane matky

Medzi materské príčiny patria celkové choroby matky, ktoré môžu byť infekčné alebo orgánové.

Infekčné choroby (zápal pľúc, chrípka, malária, hepatitída, pohlavné choroby, choroby prenášané zo zvierat) spôsobujú predčasné kontrakcie a predčasný pôrod. Pripisuje sa to skutočnosti, že pri týchto chorobách vzrastá v tele matky množstvo toxínov a príroda predčasným pôrodom buď bráni infikovaniu plodu, alebo sa snaží zabrániť donoseniu a porodeniu už poškodeného plodu. 

K orgánovým chorobám matky patria srdcové ochorenia, ochorenia obličiek, cukrovka, tehotenská neskorá gestóza, ale napríklad aj zápal slepého čreva. Špecifickým prípadom sú choroby rodidiel, medzi ktoré patrí hypoplázia maternice (nedostatočne vyvinutá maternica), vývojové chyby maternice, myómy maternice, zápalové procesy na vajíčkovodoch a vaječníkoch, nádory vaječníkov. 

Aj keď to nepatrí vždy medzi viditeľné príčiny, medzi materské príčiny treba okrem rôznych ochorení zaradiť aj rôzne telesné či psychické traumy.

Mimochodom, fajčenie, alkohol, kofeín alebo požívanie drog patria tiež medzi faktory spôsobujúce predčasný pôrod. Navyše deti týchto matiek majú zhoršenú adaptačnú schopnosť na podmienky po pôrode, ktoré môžu byť v ťažších prípadoch komplikované dokonca až abstinenčnými príznakmi.

Príčiny predčasného pôrodu na strane plodu

Medzi fetálne príčiny patria v prvom rade viacplodová gravidita (kladie zvýšené nároky na organizmus tehotnej ženy), nedostatočná funkcia placenty a predčasný odtok vody (i keď napr. predčasný odtok vody môže byť zapríčinený aj matkinou infekciou).

Prečítajte si: 

Keď sa dve bábätká delia o jednu placentu alebo transfúzny syndróm u dvojčiat

Zmiešané príčiny predčasného pôrodu

Medzi fetálno-materské príčiny patrí napríklad sérologický konflikt v gravidite, ktorý môže nastať pri určitej kombinácii Rh faktoru matky a dieťaťa. Môže sa vyskytnúť už pri prvom takomto plode, výraznejšie sa však prejavuje až pri druhej alebo ďalšej gravidite.

Okrem rizika predčasného pôrodu tu pri donosení plodu hrozí ťažká žltačka plodu a dokonca až poškodenie mozgu dieťaťa, môže mať však závažné dôsledky aj pre matku. V súčasnosti sa už s týmto problémom v takejto „klasickej“ podobe nestretávame, pretože pri porodení prvého takéhoto dieťaťa sa matke podá anti-D-globulín, ktorý toto riziko do budúcnosti výrazne zníži.

Prečítajte si: Predčasný pôrod: prečo príde dieťa na svet skôr?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: