Keď sa dve bábätká delia o jednu placentu alebo transfúzny syndróm u dvojčiat

Keď sa dve bábätká delia o jednu placentu alebo transfúzny syndróm u dvojčiat
19.10.2016 v kategórii Tehotenstvo, autor Mgr. Klára Vítková Rulíková, foto: istockphoto.com

Transfúzny syndróm u dvojčiat je porucha, ktorá sa občas vyskytuje u monochoriálnej placenty (jedna spoločná placenta pre obe deti) a spôsobuje, že jedno z jednovaječných dvojčiat je zásobované krvou menej a druhé naopak viac. V placente sa vytvoria spoločné cievne spojky, čo spôsobuje nerovnováhu v prísune živín a krvi medzi oboma deťmi.

Rozlišujeme rôzne stupne závažnosti tejto poruchy, ale pretože sa môže kedykoľvek počas tehotenstva zhoršiť, patrí medzi tie život ohrozujúce. V článku sú uvedené rozdiely medzi tehotenstvom u jednovaječných a dvojvaječných dvojčiat. Transfúzny syndróm môže nastať len u jednovaječných dvojčiat alebo viacerčiat, pokiaľ majú jednu spoločnú (monochoriálnu) placentu

Existujú dva typy dvojčiat

Dvojvaječné (dizygotné) – dve vajíčka boli oplodnené dvomi spermiami. Tieto dvojčatá sú technicky vzatí súrodenci, ktorí sa narodili v rovnakom čase. Každé má vždy svoju placentu a svoj chorión – plodový obal (bichoriálne dvojčatá).
Jednovajčené (monozygotné) – jedno vajíčko je oplodnené jednou spermiou. Tieto dvojčatá majú vždy rovnaké pohlavie a sú to tzv. identické dvojčatá. V tehotenstve jednovaječných dvojčiat je vysoký výskyt komplikácií, najmä vtedy, keď proces delenia prebehne dlhšie ako za 4 dni po oplodnení. Výsledkom je jedna monochoriálna placenta, spoločná pre obidve alebo viac detí. Existujú dva typy monochoriálneho tehotenstva, u ktorých môže prísť k transfúznemu syndrómu.

Jedna placenta, dva amniové vaky (Monochoriálne biamniálne tehotenstvo)

Keď sa zárodok náhodne rozdelí medzi 4. – 8. dňom po počatí, výsledkom je tehotenstvo, kde dvojčatá majú každé svoj vlastný amniový vak (biamniálny) a majú spoločnú placentu (monochoriálnu) a vonkajší plodový obal. Väčšina týchto tehotenstiev prebieha bez komplikácií. Ale približne u 15 ℅ počas trvania tehotenstva bude prísun krvi medzi deťmi v nerovnováhe a varovné príznaky transfúzneho syndrómu sa objavia na ultrazvuku (viď varovné príznaky uvedené v 2. časti).

Syndróm sa môže vyskytnúť u dvoch alebo viac detí pri viacpočetnom tehotenstve, akonáhle majú deti jednu spoločnú monochoriálnu placentu. 

Jedna placenta, jeden amniový vak (Monochoriálne monoamniálne tehotenstvo)

Keď sa zárodok náhodne rozdelí medzi 8. – 12. dňom po počatí, výsledkom je tehotenstvo, v ktorom majú deti spoločnú placentu (monochoriálnu) a vonkajší i vnútorný – amniový vak (monoamniálny). Tento typ tehotenstva môže byť rovnako postihnutý transfúznym syndrómom, ale je oveľa ťažšie ho diagnostikovať, pretože deti majú spoločný amniový vak.

Taktiež tu hrozí, že môžu mať obmotanú pupočnú šnúru okolo krku. Odhaduje sa, že približne 50 ℅ detí zomrie na obmotanú pupočnú šnúru okolo krku. Preto je dôležité, aby mamičky, čakajúce monochoriálne monoamniálne dvojčatá, boli dôsledne sledované a od 20. t. t. chodili na kontroly najmenej 1x za dva týždne. 

Jedným z varovných príznakov transfúzneho syndrómu dvojčiat na ultrazvuku je rozdiel vo veľkosti detí. Jedno dvojča (darca) je obmedzené v raste tým, že dostáva menej krvi a živín ako normálne. Dvojča – darca málo vylučuje a má len veľmi málo, alebo takmer žiadnu plodovú vodu vo svojom amniovom vaku. Niekedy hovoríme o tzv. oligohydramnione.
Naproti tomu sa oveľa viac krvi dostáva druhému dvojčaťu – príjemcovi. Vďaka spojkám medzi cievami v placente príde k prepojeniu krvných obehov a krv nerovnomerne preteká cez darcu a hromadí sa u príjemcu, ktorý sa tejto krvi nedokáže efektívne zbaviť. Dvojča – príjemca často vylučuje viac a vytvára zvýšené množstvo plodovej vody v amniovom vaku (polyhydramnion).

Čo spôsobuje spoločná placenta

Jedným z hlavných dôvodov obmedzenia rastu je nerovnomerné zásobovanie dieťaťa placentou. Dvojča – darca môže dostávať z placenty až menej ako polovicu živín. To je jeden z dôvodov, prečo Organizácia pre transfúzny syndróm dvojčiat (The Twin to Twin Transfusion Syndrome Foundation) presadzuje vyšetrenie ultrazvukom raz do týždňa od 16. týždňa až do pôrodu.
Prečítajte si: Skratky z ultrazvuku

Ak má dieťa z placenty málo živín, v určitom gestačnom týždni (týždni tehotenstva) prestane rásť. Nebude mať pre rast zo spoločnej placenty dostatok živín a kyslíka. Rast u detí je mimoriadne dôležitý a často je podceňovaný. Prísun krvi pri transfúznom syndróme rovnako ovplyvňuje rozdiel vo veľkosti u detí. Transfúzny syndróm je často kombinovaný s problémom nerovnomerného prísunu živín zo spoločnej placenty. 

V druhej časti sa dozviete viac o možnostiach liečebných postupov.