Skratky z ultrazvuku

skratky z ultrazvuku
28.7.2016 v kategórii Tehotenstvo, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Ultrazvukové vyšetrenie patrí v súčasnosti medzi „povinnú jazdu“, ktorú by mala absolvovať každá tehotná žena. Na Slovensku sa preferuje toto vyšetrenie v 10., 20. a 30. týždni tehotenstva, podľa potreby aj častejšie.

Vyznáte sa v skratkách, ktoré vám po vyšetrení zapíšu do tehotenského preukazu?

AC    -  (abdominal circumference)  - obvod bruška plodu
AMC  -  (amniocentesis)  -   amniocentéza – odber plodovej vody
AFI   -  (amniotic fluid index)  -  index hodnotiaci množstvo plodovej vody
APAD -  (anterio-posterior abdominal diameter) - predozadný priemer bruška plodu
AS - akcia srdca
AVF -    (anteverze flexe)  - dopredu naklonená maternica
BPD -   (biparietal diameter) -   vzdialenosť temenných kostí hlavičky plodu
CM  -   (cisterna magna) -  šírka veľkej mozgovej cisterny
CRL -    (crown-rump length)  -  dĺžka plodu od temena ku kostrči
CVS  -  (chorionic villus sampling) - odber vzorky tkaniva placenty
EDF  -  (end diastolic flow)  - tok v diastolickej fáze srdcového cyklu
EFW -  (estimated fetal weight) -  odhad hmotnosti plodu
FHR  -  (fetal heart rate)  - srdcové frekvencie plodu
FL  -    (femur length)  -  dĺžka stehennej kosti
GA  -  (gestational age) -  gestačná dĺžka tehotenstva
HC  -   (head circumference) - obvod hlavičky plodu
HC/AC  - pomer obvodu hlavičky a obvodu bruška
HL  -   (humerus length)  - dĺžka ramennej kosti
NB  -   (nasal bone)  -  nosná kostička
NT  -   (nuchal translucency) -   šijové prejasnenie  (nahromadenie tekutiny v zátylku, môže poukazovať na výskyt chromozómových odchýlok, napr. Downovho syndrómu)
OFD  -  (occipito-frontal diameter)  -  predozadný priemer hlavičky
PI, RI  -  (pulsatility index, resistence index)  - indexy hodnotiace prietok krvi cievami
PSV  -  (peak systolic velocity) - max. rýchlosť prietokov v systolickej fáze srdcového cyklu
RVF  -  (retroverze flexe)  - dozadu zaklonená maternica
TAD  -  (transverese abdominal diameter) - priečny priemer bruška plodu
TCD  -  (transcerebelar diameter) - priečny rozmer mozgu
UZ  -   ultrazvuk
RVF  -  (retroverze flexe) -  zaklonená maternica
Va   -  (anterior ventricle)  -  šírka predného rohu postrannej mozgovej komory

Čítajte tiež:

Koľkokrát na ultrazvuk?

Ultrazvukové vyšetrenie

Tehotenský preukaz - vysvetlenie skratiek