Prevencia a liečba hroziaceho predčasného pôrodu

Prevencia a liečba hroziaceho predčasného pôrodu
21.11.2016 v kategórii Tehotenstvo, autor MUDr. Peter Brenišin, foto: istockphoto.com

Prvencia predčasného pôrodu zahŕňa predovšetkým prísny pokoj na lôžku a intravenóznu liečbu zameranú na tlmenie sťahov maternice, kde sa vo forme infúzií podávajú príslušné liečivá. Odstránením kontrakcií a normalizovaním tonusu (napätia steny) maternice dochádza aj k zlepšeniu prekrvenia, a tým aj výživy plodu.

Prevencia pred predčasným pôrodom

V minulosti sa často aplikovala serkláž, čiže krčok maternice sa stiahne jedným stehom, (niekde sa používa špeciálny pesar), dnes sa už tento spôsob liečby používa menej. Tento steh pomáha udržiavať uzáverovú funkciu krčka maternice, no sám osebe nepostačuje k riešeniu liečby hroziaceho predčasného pôrodu – musí byť doplnený aj spomínanou medikamentóznou liečbou a pokojom na lôžku.

Steh sa odstráni dva týždne pred termínom pôrodu alebo pri spustení pôrodnej činnosti, inak by došlo k poraneniu krčka.

Veľký význam má pri riešení týchto stavov aj špeciálna poloha na lôžku – tzv. Trendelenburgova poloha, pri ktorej má pacientka vyvýšené končatiny a oblasť panvy v porovnaní s hlavovou časťou. Cieľom je dosiahnuť odľahčenie krčka maternice od tlaku, ktorý naň vyvíja naliehajúca časť plodu. 
Prečítajte si: Predčasný pôrod vs. pôrod v termíne
Veľmi dôležitý je v tomto období aj psychický stav pacientky a podpora okolia. Nie je vždy jednoduché – hlavne pre dynamickejšie typy – dodržiavať tento pokojný režim, hlavne ak trvá aj niekoľko týždňov. Treba však mať na zreteli predovšetkým jeho význam pre správne donosenie dieťaťa, a tým aj pre jeho zdravotný stav.

Predčasný pôrod a jeho vedenie

Predčasný pôrod prebieha podobne ako pôrod v termíne, čiže má taktiež tri doby – otváranie, vypudzovanie a placentárna doba (vypudenie placenty). Prvá pôrodná doba však býva spravidla predĺžená, keďže kontrakcie bývajú o čosi slabšie.
Veľmi dôležité je čo najšetrnejšie vedenie pôrodu, aby sa predišlo traumatizácii nezrelého novorodenca. S ohľadom na jeho nízku pôrodnú hmotnosť sa vyskytuje vyšší počet „neštandardných“ polôh plodu – koncom panvovým, priečna alebo šikmá poloha, a to 4 až 5-krát viac ako u zrelých donosených novorodencov. S ohľadom na kombináciu rizikových faktorov sa v týchto prípadoch pomerne často ukončuje tehotenstvo tzv. cisárskym rezom.
Ak je nevyhnutný spontánny pôrod, je potrebné urobiť dostatočný nástrih hrádze, aby bol postup nezrelého novorodenca pôrodnými cestami čo najšetrnejší, a súčasne sa podávajú medikamenty, ktoré majú uľahčiť otváranie pôrodných ciest.

Nezrelý novorodenec

Týmto termínom sa označuje predčasne narodené dieťa. Keďže je vo zvýšenej miere ohrozené infekciou a traumou, ihneď po odsatí hlienov z dýchacích ciest sa prekladá do inkubátora, v ktorom zotrvá na oddelení intenzívnej starostlivosti pre tzv. nedonosené deti.

Je ideálne, ak sa takéto dieťatko narodí priamo v nemocnici, ktorá je jednotkou intenzívnej starostlivosti pre nedonosené deti vybavená, preto do týchto nemocníc chodievajú rodiť aj ženy, ktoré tu podľa územnej príslušnosti priamo nepatria. 

Prečítajte si: Dobrodružstvo života sa začína: Prvé vyšetrenie novorodenca

Problémy predčasne narodených detí

Predčasne narodené deti sú náchylnejšie na rôzne infekcie, mávajú zníženú obranyschopnosť, dráždivejší centrálny nervový systém, častejšie sa u nich vyskytujú vrodené vývojové chyby. Mávajú aj slabšie vyvinutý sací reflex, preto ich i aj tak nízka hmotnosť stúpa pomalšie oproti deťom narodeným v riadnom termíne. 

Vo všeobecnosti sa uvádza, že dieťa narodené asi dva mesiace pred riadnym termínom „dobehne“ dieťa narodené v riadnom termíne zhruba do štyrochpiatich rokov veku. Prognóza vývoja konkrétneho dieťaťa však závisí od stupňa jeho zrelosti, priebehu tehotenstva i pôrodu, či a aké vrodené vývojové chyby sa vyskytli a taktiež od podania včasnej a adekvátnej liečby. 
Prečtajte si: Výpočet termínu pôrodu