Dobrodružstvo života sa začína: Prvé vyšetrenie novorodenca

Prvé vyšetrenie novorodenca
8.8.2018 v kategórii Bábätko, autor PaeDr. Dagmar Baluchová, foto: istockphoto.com

Tak, a je to tu. Po mesiacoch čakania ste darovali život... Na svete je nový človiečik. Nemôžete sa vynadívať na to kričiace klbko, ktoré je vaším synom či dcérou.

No skôr než sa stihnete poriadne zoznámiť, už vám ho berú. Dôvod? Váš poklad musí absolvovať svoje prvé vyšetrenia. O tom ako prebiehajú sme sa porozprávali s MUDr. Slávkou Virágovou, PhD.

Prehliadka novorodenca po narodení 

Prvé chvíle bezprostredne po pôrode sa u každého bábätka líšia v závislosti od zdravotného stavu matky aj dieťaťa, a tiež od spôsobu pôrodu. Pozrime sa na to, ako to prebieha pri zdravom novorodencovi po spontánnom pôrode.

Približuje Dr. Virágová: „Po prestrihnutí pupočníka dá pôrodník novorodenca sestre do vyhriatej osušky, ktorá ho v kútiku určenom pre ošetrenie novorodenca uloží na výhrevné lôžko a osuší. Celý proces od narodenia až po umiestnenie novorodenca na lôžko sleduje lekár-neonatológ, ktorý zároveň priebežne hodnotí adaptáciu dieťaťa.

Prvé vyšetrenie novorodenca

V prípade, ak adaptácia nie je fyziologická, rozhodne o postupe následného ošetrenia, resp. vykoná všetko potrebné v spolupráci so zdravotnou sestrou. Ak sa novorodenec dobre adaptuje, po odsatí dutiny ústnej a nosa, lekár  dieťa vyšetrí. 

Sestra následne odmeria rektálnu teplotu (v konečníku), zmeria obvod hlavičky a hrudníka, dieťa odváži a zmeria jeho dĺžku, označí číslom (zhodným s číslom matky) a identifikačným náramkom na zápästie, na ktorom je napísané meno matky a pohlavie dieťatka, a farbou na kožu sa napíše na telíčko dieťaťa jeho priezvisko. 

Na každom novorodeneckom pracovisku musí byť novorodenec trojmo označený, aby nedošlo k jeho zámene. Ešte na pôrodnej sále sa vykonáva ošetrenie očí, zabraňujúce hnisavému zápalu spojiviek, tzv. kredeizácia. Po tomto ošetrení sa dieťatko odnesie prisať mamičke na prsník a detský lekár matku informuje o zdravotnom stave dieťaťa.“

Zdravotný stav novorodenca

Za krátku chvíľu lekár stihne zhodnotiť viacero faktorov. Každý z nich má svoj význam v klasifikovaní zdravotného stavu. „Už v momente, ako sestra uloží dieťa na podložku, hodnotíme, akú polohu zaujalo, ako má postavené končatiny k telu, aké aktívne pohyby vykonáva – podľa toho, ale aj  na základe iných znakov zrelosti  sa určí, v ktorom gestačnom týždni sa narodilo. Sleduje sa, či nemá zjavné vývojové anomálie.

Predčasne narodení novorodenci
Prečítajte si tiež:

Predčasne narodení novorodenci

Lekár si všíma: prekrvenie tela, dýchanie, svalový tonus, vyšetrí hlavičku, veľkosť veľkej fontanely, ušnice – či nevykazujú deformity, prítomnosť výrastkov; ústa – možnosť rázštepu (pod jazykom frenulum – uzdička), na hrudníku – celistvosť kľúčnych kostí (u detí, ktoré sa rodia ťažko alebo sú veľké, môže dôjsť počas pôrodu k zlomenine kľúčnej kosti), všimne si prsné bradavky – niekedy býva hormonálna reakcia prsníkov; prehmatá bruško; skontroluje pupočník – koľko má ciev; vyšetrí bedrové kĺby – či je pohyblivosť voľná (či nedošlo k vykĺbeniu), genitál, skontroluje počet prstov na rúčkach aj nôžkach; pomocou fonendoskopu počúva a hodnotí adaptáciu srdiečka a pľúc.“ 

Apgarovej skóre

V roku 1952 Dr. Virginia Apgar zverejnila jednoduchý, ale veľmi výstižný skórovací systém pre pozorovanie a hodnotenie novorodených detí. V súčasnosti je už štandardnou pomôckou každého neonatológa. Jeho význam popisuje Dr. Virágová:

„Skórovací systém Apgarovej poskytuje možnosť reálneho vyjadrenia kondície novorodenca. Táto metóda je veľmi jednoduchá, pri dôslednom stanovení skóre nám odhalí rizikových novorodencov, ktorí vyžadujú zvýšenú pozornosť. Apgarovej skóre sa stanovuje v prvú, piatu a desiatu minútu po pôrode, u veľmi nezrelých, ťažko asfyktických (tzv. pridusených, alebo u ktorých známky života bývajú veľmi chabé – neprítomnosť akcie srdca, dýchania, zlé prekrvenie, ťažká hypotónia) novorodencov aj 20 minút po pôrode.

Na posúdenie dieťaťa slúži tabuľka, každý prejav sa hodnotí  počtom bodov 0 – 2 v závislosti od stavu novorodenca. Normálne skóre má novorodenec v rozmedzí 7 – 10 bodov, skóre pod 6 nás upozorňuje na rizikového novorodenca.“

TABUĽKA: 
ABGAROVEJ SKÓRE

 

Ošetrenie pupočníkového pahýľa 

Počas vnútromaternicového vývinu spája mamu a plod pupočník. Vďaka tomuto „vyživovaciemu transferu“ môže dieťa rásť. Po narodení však stráca svoj význam a tak sa odstraňuje.

Celý proces, ako aj ošetrovanie pupočníkového pahýľa, popisuje pani primárka: „Pôrodník nasadí svorku na pupočník a oddelí novorodenca od matky. V rámci starostlivosti o novorodenca zdravotná sestra skontroluje stav pupočného pahýľa a ošetrí ho dezinfekčným roztokom.

Následne po niekoľkých minútach kontroluje stav pupočníka – či je svorka správne nasadená, či nekrváca. Nasledujúce dni sa opakovane pupočníkový pahýľ dezinfikuje, podľa jeho mumifikácie – po 48 až 72 hodinách – sa svorka uvoľní, odstráni a pahýľ v priebehu niekoľkých dní odpadne. Na našom pracovisku odstraňujeme pahýľ aj so svorkou zvyčajne na tretí deň.“

Niektoré mamičky však musia svojim bábätkám ošetrovať pupočníkový pahýľ aj doma. Ako majú postupovať? „Ak je ponechaný pahýľ, je vhodné ho pri prebaľovaní dieťaťa predezinfikovať 60-percentným liehom. Táto dezinfekcia je vhodná aj po odpadnutí  pahýľa, keďže sa môže v pupku ešte niekoľko dní objavovať sekrét, či už serózny (priesvitný – vodnatý) alebo hemoragický (krvavý).

Niekedy je po odpadnutí pupočníka alebo po chirurgickom znesení pupočníkového pahýľa prítomný granulóm, ktorý je vhodné ošetriť tzv. lápisom, tento zákrok vykonáva zdravotnícky pracovník – detský lekár alebo detská sestra.“