Predčasný pôrod vs. pôrod v termíne

Redakcia | 21. január 2016
predčasný pôrod

Čím sa líši predčasný pôrod od pôrodu v termíne?

Predčasný pôrod – ako napovedá jeho pomenovanie – znamená, že ide o pôrod pred stanoveným termínom pôrodu. V skutočnosti to znamená ešte o čosi skôr, pretože rozmedzie 14 dní okolo predpokladaného termínu pôrodu sa ešte považuje za pôrod v norme.

predčasný pôrod ide v prípade, ak k nemu došlo v rozmedzí 28. až 38. týždňa gravidity. V súčasnosti sa však spodná hranica začína posúvať na 24. týždeň tehotenstva, pretože vzhľadom na pokroky v medicíne je možné dosiahnuť prežitie dieťaťa aj pri pôrode po 24. týždni tehotenstva.

Ešte širšia definícia pritom zohľadňuje aj pôrodnú hmotnosť dieťaťa i obdobie, v ktorom sa narodilo.

Potom sa za predčasný pôrod považuje:

  • narodenie živého dieťaťa pred 38. týždňom gravidity alebo
  • narodenie dieťaťa s hmotnosťou nižšou ako 2 500 g (výnimkou je hypotrofia plodu, čiže  ak ide o riadne donoseného novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou) alebo
  • narodenie mŕtveho dieťaťa medzi 28. a 38. týždňom tehotnosti alebo s hmotnosťou medzi 1 000 a max. 2 499 g.

Ak sa držíme uvedených možností, to, čo je za touto hranicou smerom k začiatku tehotnosti, resp. k nižšej pôrodnej hmotnosti, sa už považuje za potrat. Aj tu sa však zvažuje posunutie dolnej časovej hranice na 24. týždeň gravidity.

Mohlo by vás zaujímať aj: Predčasný pôrod: prečo príde dieťa na svet skôr?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: