Pôrodná asistentka radí: Príprava na pôrod je dôležitejšia, ako sa zdá

PhDr. Drahomíra Korpová | 6. december 2021
predpôrodná príprava

Príprave na pôrod sa právom prikladá veľký význam a to najmä preto, že pozitívne ovplyvňuje priebeh tehotenstva a následne i pôrodu a šestonedelia. Prečo je pre tehotnú ženu dôležitá? Ak práve uvažujete nad výberom predpôrodného kurzu, poradím vám, ako si správne vybrať a čo by vám správna predpôrodná príprava mala dať.

Tehotenstvo je sprevádzané mnohými zmenami a žena nie vždy celkom rozumie tomu, čo sa deje s jej telom, v jej tele, s jej mysľou, a čo je najdôležitejšie, nevie vždy posúdiť, čo je ešte prijateľné, čo už treba riešiť, kedy a s kým vzniknutú situáciu riešiť.

Žena je otvorená všetkým informáciám o pôrode, pôrodniciach, pobyte v nich, ktoré sa k nej dostanú prostredníctvom rodiny, priateľov, známych a všetkých dostupných zdrojov. Mnohé z nich ale vôbec nie sú ani lákavé ani povzbudivé... Skôr naopak, pôsobia zmätočne, sú rozkúskované a tehotná žena si tieto informácie nevie spojiť do ucelenej predstavy, prípadne si ich nesprávne vysvetlí. ,,Zaručene overené informácie“, ktoré sa k nej dostávajú, môžu vyvolať neistotu a strach, teda jej vôbec nepomáhajú, skôr naopak. A navyše, už od maličkého dievčatka bol pôrod predkladaný ako nepríjemná udalosť plná negatívneho prežívania.

Moje tehotenské omyly
Prečítajte si tiež:

Moje tehotenské omyly

Čo je cieľom predpôrodnej prípravy?

Má pomôcť žene, budúcej mamičke prijať svoje tehotenstvo, nadobudnúť k nemu pozitívny postoj, porozumieť zmenám, ktoré každé tehotenstvo sprevádzajú, vysporiadať sa s fyziologickými zmenami, vedieť rozlíšiť, ktoré stavy, resp. situácie sú ešte fyziologické a ktoré by už mali riešiť predovšetkým s odborným personálom, nie prostredníctvom sociálnych sietí – odpovede, ktoré tam dostávajú na svoje otázky, majú väčšinou subjektívny charakter a nie sú založené na odborných poznatkoch.

Na Slovensku sa realizujú rôzne typy predpôrodnej prípravy

Budúce mamičky sa rozhodujú medzi formou víkendových seminárov, kurzov spočívajúcich z 3 – 4 stretnutí, zameraných na teoretické vedomosti o pôrode alebo systematickej prípravy na pôrod, ktorá spočíva vo fyzickej príprave a teoretickej príprave. Aký je medzi nimi rozdiel? Víkendové semináre a krátko trvajúce kurzy sú výborné, ak si tehotná žena chce doplniť vedomosti. Keďže sú jednorazové, nedajú žene možnosť postarať sa zároveň o svoju telesnú pohodu. Systematická príprava na pôrod uspokojí hlad po informáciách, ale zároveň umožní udržať si kondíciu v tehotenstve a uľahčí žene návrat do vitality po pôrode. 

Ako si vybrať ten správny kurz predpôrodnej prípravy? 

Víkendové kurzy a krátke kurzy predstavujú maratón rýchlo po sebe nasledujúcich informácií, preto sú vhodnejšie pre druhorodičky, prípadne viacrodičky, ktoré sú s témou viac stotožnené a potrebujú alebo chcú si informácie, vedomosti či zručnosti len doplniť. Uskutočňujú sa za účasti pomerne veľkého počtu tehotných žien (15 – 20), čo môže znamenať, že tehotná žena si vypočuje teoretickú prednášku na stanovené témy, ale nič sa neopýta, lebo sa ostýcha. 

Žena, ktorá je prvýkrát tehotná a chce sa aktívne pripravovať na tehotenstvo a pôrod, by sa mala skôr orientovať na systematickú kompletnú prípravu na pôrod. Pomôže jej pravidelným cvičením po fyzickej stránke počas celého tehotenstva a zároveň jej poskytne množstvo informácií a rád, vždy s ohľadom na výšku tehotenstva a jej aktuálne potreby.

Informácie sú na takomto kurze tehuľke poskytované postupne, má čas ich spracovať, rozmýšľať o nich, má možnosť klásť otázky hneď alebo na nasledujúcom stretnutí alebo vždy, keď potrebuje odpovede.

Tieto kurzy vedie certifikovaná pôrodná asistentka individuálne alebo skupinovo, nie však vo väčšom počte ako 5 – 6 klientok v jednom kurze. V takomto úzkom kruhu žena skôr nadviaže komunikáciu, je otvorenejšia, kladie otázky na aktuálne témy bez obáv a hanby, že by sa mohla pred inými ženami zosmiešniť.

predpôrodoná príprava

Kurz kompletnej systematickej prípravy na pôrod 

Pozostáva vždy z dvoch častí. Väčšinou začína v úvode tehotenskou gymnastikou, kde sa precvičujú všetky svalové partie, s dôrazom na správne dýchanie, uvedomovanie si svojho tela, cievnu gymnastiku, spevňovanie a uvoľňovanie svalového dna panvy, krčnú chrbticu a kríže, klenbu chodidiel a postupne sa pridávajú úľavové techniky a relaxácia.

Cvičením sa tehotná žena neunaví, nezadýcha, nespotí, nezíska svalovicu. Práve naopak, pravidelným pohybom, precvičovaním všetkých svalových partií počas tehotenstva môže predísť negatívnym zmenám vo svojom tele a v pohode zvládať zvýšenú fyzickú záťaž, ktorou tehotenstvo bezpochyby je. Pomôže jej predísť oslabeniu svalového dna panvy, bolesti chrbta a krížov, kŕčom v dolných končatinách, spadnutiu klenby chodidiel, nesprávnemu dýchaniu. Napomôže správnemu prúdeniu lymfy, čo v konečnom dôsledku zabráni zbytočnej tvorbe opuchov.

Tehotenským cvičením sa žena naučí vedome ovládať svoje telo

Nedostatok pohybu (nákupy, upratovanie nestačia) znamená pre tehotnú ženu zvýšenú únavu, stres a fyzickú nepohodu počas tehotenstva a spomalený až nemožný návrat do pôvodnej pružnosti a vitality po pôrode a čo po pôrode najviac prekáža – veľké, ochabnuté, ovisnuté brucho a diastáza brušných svalov. 

Po tehotenskej gymnastike sa tehotná žena pohodlne usadí a oddýchne si počas teoretickej (rozumovej) prípravy. Prednášky sú väčšinou vedené formou rozhovoru, pôrodná asistentka umožňuje žene priamo vstupovať do témy svojimi otázkami, na ktoré hneď dostáva odpoveď. Vytvára sa tak príjemná a otvorená atmosféra, do ktorej sa tehuľky veľmi rady každý týždeň vracajú. 

Kurz predpôrodnej prípravy je najlepšie začať medzi 20. – 25. týždňom tehotenstva, ukončuje sa v 38. týždni tehotenstva.

Témy jednotlivých stretnutí sú zaraďované podľa gestačného veku plodu

V úvode sa tehotná žena dozvie o potrebe zmeny životného štýlu, ktorý zahŕňa výživu, príjem tekutín, pohyb, spánok, odpočinok, hygienu, obliekanie, obúvanie, šport. Fyziologické zmeny súvisiace s tehotenstvom a ťažkosti z nich vyplývajúce sú samostatnou témou, pretože neobídu ani jednu tehuľku, každá si však môže tieto ťažkosti zmierniť alebo im predísť, ak vie, ako na to. Tehotenstvo a pôrod si predsa môže každá žena spokojne užívať, nielen ho nejako pretrpieť a prežiť. Všetky tehuľky sa zaujímajú, ako vlastne začne pôrod, či to dokážu rozpoznať, takže sa nevedia dočkať témy – známky blížiaceho sa pôrodu. Následne sa dozvedia o jednotlivých fázach pôrodu, o situáciách, s ktorými sa počas nich môžu stretnúť, ako sa s nimi vyrovnať alebo ako niektorým môžu predísť. 

„Rozhýb sa, tvoje tehotenstvo bude pohodovejšie. Rozhýb sa, tvoj pôrod bude hladší. Rozhýb sa, v popôrodnom období budeš vyrovnanejšia, zdravšia, spokojnejšia. Rozhýb sa VČAS, aby táto úžasná časť tvojho života bola spokojná, vitálna, zdravá a šťastná."

BONDING a SKIN TO SKIN

Užiť si zdravý, hladký a prirodzený pôrod je dnes pre tehotnú ženu dôležité. Aby si svoj pôrod dokázala naozaj naplno užívať, potrebuje si osvojiť relaxáciu, úľavové polohy aj uvoľňovacie techniky. Témy bonding (pripútanie sa) a skin to skin (koža na kožu) sú dnes už ženskej populácii známe a sú veľmi populárne, budúcich maminiek sa bytostne dotýkajú a majú o ne veľký záujem. 

Kurz predpôrodnej prípravy sa v súčasnosti nezaoberá len tehotenstvom a pôrodom. Kladie veľký dôraz na popôrodné obdobie – obdobie šestonedelia v nemocničnom prostredí ale aj po prepustení do domáceho prostredia. Je to obdobie veľkého zlomu v živote ženy. Zmeny v jej organizme – hormonálny spád, návrat organizmu do takmer pôvodného stavu je sprevádzaný psychickým rozpoložením, emočnou nestabilitou a často neistotou z prijatia nových rolí – materskej a rodičovskej role.

Doterajší životný štýl, na ktorý je zvyknutá, sa jej úplne rozpadá a musí sa spolu so svojím životným partnerom prispôsobovať úplne inému, v ktorom je stredobodom pozornosti nie ona alebo jej partner, ale jej dieťatko. Preto témy o šestonedelí, dojčení a starostlivosti o dieťa sú dôležitou súčasťou prípravy na pôrod a pre ženu je vhodné absolvovať tieto prednášky včas, najlepšie ešte v tehotenstve. Bude na tieto zmeny pripravená, nezaskočia ju a v pohode ich zvládne.

Každá tehotná žena žije v inom prostredí, má iné potreby, potrebuje iný súhrn informácií a preto si vyberá (alebo aj nie) takú formu prísunu informácií, vedomostí a zručností, aká práve jej vyhovuje. 

Preto, ak ste tehotná alebo tehotenstvo ešte iba plánujete, nepodceňte predpôrodnú prípravu. Všetko, čo sa na nej naučíte, sa vám bohato vráti pred i pri samotnom pôrode, ako aj po ňom, v období šestonedelia.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: