Pôrodná asistentka radí: Ako správne dýchať pri pôrode?

PHDR. DRAHOMÍRA KORPOVÁ | 31. marec 2022
Dýchanie pri pôrode

Pôrodná bolesť je pre budúce mamičky veľkým strašiakom. V súčasnosti sa veľa rozpráva o možnostiach jej tlmenia. Našťastie, pre rodičky existujú aj prirodzené spôsoby, ako pôrodnú bolesť stlmiť.

Veľa z budúcich mamičiek veľmi dobre vie, že práve správne dýchanie môže značne ovplyvniť priebeh pôrodu a najmä pôrodnú bolesť. Správne naučené dýchacie techniky vám môžu pri pôrode pomôcť, a preto sa oplatí venovať im pred pôrodom, už počas tehotenstva, dostatok pozornosti.

Dýchacie techniky, ak sú správne naučené:

 • prispievajú k uvoľneniu rodičky
 • zmierňujú stres
 • zmierňujú bolesť
 • podporujú správny priebeh pôrodu
 • prispievajú k lepšiemu zvládaniu kontrakcií
 • podporujú prísun kyslíka k dieťaťu

Správne dýchanie vám ušetrí silu a energiu

Nácvik dýchania počas otváracej fázy pôrodu je súčasťou fyzickej prípravy v kurzoch prípravy na pôrod, kde máte možnosť dýchanie precvičovať v rôznych polohách, v rôznej frekvencii, pričom vás pôrodná asistentka slovnými pokynmi môže usmerňovať a viesť tak, aby ste predišli hyperventilácii. Pretože jej prejavy pri nesprávnom dýchaní (hučanie v ušiach, tma pred očami, nutkanie na zvracanie, zvracanie) sú nepríjemné a určite ich v danej chvíli neuvítate. To znamená, že dýchanie by ste mali prispôsobiť sile kontrakcie.  

Dýchajte pokojne, pri zmene pôrodného procesu svoje dýchanie viete ovplyvniť, zmeniť. Kontrakcie pri rozbehnutom pôrode trvajú približne minútu. 

 1. Kontrakcie majú svoj začiatok, ktorý je slabej sily a vy začnete predýchavať.
 2. Postupne sa ich intenzita zvyšuje.
 3. Kontrakcia dosiahne vrchol a vy dýchanie zrýchlite, prispôsobíte jej intenzite.
 4. Sila kontrakcie začne ustupovať – odznieva.
 5. Vy postupne spomaľujete v predýchavaní, až do jej úplného odznenia.

dýchanie pri pôrode

Nesústreďujte sa na nádych

Prečo? Nádych je podvedomý, vaše telo si ho vyžiada. Nádych bude krátky, plytký, prinášajúci vám silu. Sústreďte sa na výdych, ktorý je predĺžený, približne dvakrát dlhší ako nádych a prinesie vám uvoľnenie. Každý predĺžený výdych vám pomôže uvoľňovať svalové dno panvy. Silnejúce sťahy maternice budú vyvíjať zvýšený tlak na svaly panvového dna. 

Správne dýchanie vám pomôže uvoľniť sa smerom „dole”. Vaše dieťatko tiež postupuje smerom „dole”, vstupuje do pôrodných ciest, zvyšuje tlak na panvové dno. Z podbruška vám bude vyžarovať stále intenzívnejšia bolesť, ktorá podvedome vyvolá stiahnutie svalstva panvového dna a postupne aj ostatných svalových skupín smerom hore. Zvýšené napätie, stuhnutie svalov pre vás znamená dlhší, bolestivejší a náročnejší pôrodný proces. Vaše dieťatko by sa v takomto prípade muselo doslova predierať veľkým svalovým odporom. 

Svalové napätie pri pôrode

Správnym dýchaním môžete taktiež dosiahnuť aspoň čiastočné uvoľnenie svalového napätia v malej panve a tak dieťatku značne uľahčiť jeho postup pôrodnými cestami. Správne dýchacie techniky počas prvej doby pôrodnej vám pomôžu zvládať bolesť, urýchliť pôrod a dokážu vám šetriť energiu a sily, ktoré budete potrebovať nielen pri pôrode, ale aj po ňom.

Je dobré, ak si nacvičíte správne dýchanie už počas tehotenstva v sprievode pôrodnej asistentky, napríklad na kurze predpôrodnej prípravy, keď ste ešte v pohode a dokážete sa s ním stotožniť. Budete pripravené, získate na sebadôvere ale hlavne dokážete využiť získanú zručnosť aj v nepohode, ktorou pôrod rozhodne je.

Správne dýchacie techniky počas prvej doby pôrodnej vám pomôžu zvládať bolesť, urýchliť pôrod a dokážu vám šetriť energiu a sily, ktoré budete potrebovať nielen pri pôrode, ale aj po ňom.

Masáž pri pôrode

Počas predýchavania kontrakcií vám veľmi dobre urobí masáž brucha. Keďže je jeho súčasťou, aj rýchlosť masáže brucha si prispôsobujte rýchlosti dýchania. Masáž brucha vám na jednej strane pomôže tlmiť bolestivosť kontrakcií, na druhej strane podráždi maternicu k väčšej činnosti. Nacvičovať ju odporúčam podľa pokynov pôrodnej asistentky, nikdy nie počas tehotenstva, ale až tesne pred pôrodom, súčasne s predýchavaním. Vhodná je v prípade, ak vám bolesť vyžaruje viac do podbruška. Ak vám bolesť vyžaruje viac do krížov, môžete súčasne s dýchaním využiť masáž krížov. Oba druhy masáže využívajte pri polohe v stoji.

Správne dýchanie spolu s využitím masáže brucha alebo krížov vám pomôžu sústrediť sa počas kontrakcií nato, čo máte robiť a odpútať vás od pocitov. 

Chyby, ktorých sa ženy často pri pôrode dopúšťajú

Počas sťahov maternice v I. dobe pôrodnej dochádza k zníženému prietoku krvi placentárnou jednotkou. Preto je správne dýchanie práve počas kontrakcií veľmi dôležité. Prirodzenou reakciou na bolesť je zatajenie dychu – počas kontrakcie je však nežiaduca.

Zatváranie očí a zatajenie dychu spôsobí, že sa upnete „samy do seba“ a umožníte, aby sa vaše pocity – teda bolesť,  rozvinuli naplno. Protipólom je nadmerne zrýchlené dýchanie, keď ho neprispôsobíte intenzite kontrakcie. Dôjde k hyperventilácii, ktorej dôsledky som opísala vyššie. V oboch prípadoch bude vaše prežívanie počas pôrodu negatívne ovplyvnené a vaše dieťatko sa môže ocitnúť v značnom diskomforte.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: