Poznáte svoj cyklus?

Poznáte svoj cyklus?
18.9.2017 v kategórii Snažilky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Začínate so snažením? Jedna z prvých vecí, nad ktorými sa treba zamyslieť je pravidelnosť vášho menštruačného cyklu.

Kým sa o dieťatko nepokúšame, alebo berieme antikoncepciu, sú pre nás jeho termíny dôležité len preto, aby sme vedeli, kedy nemôžeme ísť do sauny či k moru... Lenže pokiaľ sa začínate snažiť, treba si ho sledovať.

Čo všetko treba vedieť o menštruačnom cykle?

Pravidelné menštruačné krvácanie

Je ideálnym stavom. U zdravej ženy v reprodukčnom veku je podmienené presnou koordináciou funkcie orgánov, ktoré riadia činnosť vaječníkov a tiež cieľového orgánu, ktorým je maternica, resp. jej výstelka (endometrium).

Do menštruačného cyklu môžu zasahovať aj iné žľazy s vnútorným vylučovaním, najmä štítna žľaza a nadobličky a tiež tukové tkanivo. Menštruačné krvácanie je v podstate odlučovanie endometria v pravidelných mesačných intervaloch.

Predpokladom pravidelnej menštruácie je normálne fungovanie vaječníkov a striedanie hormonálnych hladín. V prvej fáze cyklu dochádza vplyvom estrogénov k rastu sliznice maternice, po uvoľnení vajíčka (ovulácii) dochádza k poklesu hladiny estrogénov, vo vaječníku vzniká žlté teliesko, ktoré tvorí hormón – progesterón.

Hormón žltého telieska pripravuje sliznicu maternice na uhniezdenie oplodneného vajíčka. Ak nedôjde k uhniezdeniu oplodneného vajíčka, tvorba progesterónu v žltom teliesku sa zníži, klesne jeho vplyv na endometrium a dôsledkom je jeho odlučovanie vo forme menštruačného krvácania.

Prečítajte si: Lekár radí: Čo všetko treba vedieť o menštruačnom cykle

Poruchy dĺžky menštruačného cyklu

Dĺžka menštruačného cyklu je závažným ukazovateľom dobre fungujúcich orgánov a je jedným z kritérií dosiahnutia tehotnosti.

Rozlišuje sa:

 • zriedkavá menštruácia (oligomenorea) – menštruačný cyklus je dlhší ako 35 dní. Väčšinou pri nej nedochádza k ovulácii, alebo je zriedkavá. Menej často môže byť sprevádzaná pravidelnou ovuláciou.
 • častá menštruácia (polymenorea) – je stav, pri ktorom prichádza menštruácia častejšie ako raz za 21 dní, tiež pri nej väčšinou nedochádza k ovulácii.

Dysfunkčné krvácanie

Ide o stav, ktorý sa prejavuje ako meškajúce a silné krvácanie, ktoré trvá dlhšie ako bežná menštruácia. Pod pojem dysfunkčné krvácanie môžeme zahrnúť aj stavy tzv. nepravidelnej menštruácie, kedy intervaly medzi jednotlivými krvácaniami nie sú pravidelné a kolíše aj intenzita krvácania.

Dysfunkčné krvácanie znamená abnormálne odlučovanie endometria v dôsledku hormonálnej nerovnováhy, ktorej následkom je aj porucha ovulácie.

Najčastejšie sa vyskytuje na okrajoch reprodukčného života ženy, t. j. u dospievajúcich dievčat a u žien v premenopauze, kedy sa považuje za viac-menej normálne.

Najčastejšou príčinou tohto stavu je nerovnováha medzi hladinami estrogénov a progesterónu. Dochádza k tomu pri poruche riadenia systémov regulujúcich funkciu vaječníkov.

V období tesne po prvej menštruácii (menarché) je to dôsledok ich nezrelosti a u ženy v perimenopauze je to dôsledok postupného vyhasínania funkcie vaječníkov.

Menopauza nemusí byť strašiakom

Aký je normálny menštruačný cyklus?

Normálny menštruačný cyklus býva v intervaloch 28 – 30 dni, pričom za normálny cyklus sa považujú aj cykly nie kratšie ako 21 dni a nie dlhšie ako 35 dni.

Menštruačné krvácanie trvá priemerne 5 dni, za normálne sa zvyčajne považuje krvácanie v dĺžke 2 – 8 dni. Krvná strata sa pohybuje od 20 do 75 ml.

Ovulácia nemusí byť vždy v 14. deň! Ak má žena menštruačný cyklus kratší ako 25 dni, dlhší ako 37 dni alebo nepravidelný, je vysoká pravdepodobnosť, že vo väčšine cyklov k ovulácii nedochádza. Hoci ani pravidelný cyklus neznamená, že s ovuláciou nie sú problémy!

K ovulácii zvyčajne dochádza 12 až 16 dni pred nástupom nasledujúcej menštruácie. Čiže u ženy s 28-dňovym cyklom nastáva ovulácia okolo 14. dňa cyklu, u ženy s napr. 35-dňovým cyklom by ovulácia mala nastať okolo 21. dňa cyklu.

Predpokladom pravidelnej menštruácie je, aby na začiatku cyklu prevládalo pôsobenie estrogénov, v dôsledku ktorého endometrium narastie a v druhej fáze cyklu prevládalo pôsobenie progesterónu, ktorý zabezpečí odlúčenie endometria vo forme krvácania.

Pri dysfunkčnom krvácaní prevláda pôsobenie estrogénov, pod vplyvom ktorých sliznica rastie. No keďže nemôže rásť donekonečna a chýba pôsobenie progesterónu, ktorý by ju zavčasu odlúčil, začne sa odlučovať postupne a nepravidelne.

Navonok sa to prejaví ako meškanie menštruácie, pretože sliznica stále rastie, potom sa môže objaviť špinenie, pretože sa začne pomaly odlučovať. Špinenie potom prejde do silného a dlhotrvajúceho krvácania, pretože sliznica narástla viac, ako je to prirodzené.

S nepravidelnou menštruáciou rôznej intenzity sa často stretávame u žien s poruchou ovulácie (anovuláciou), pretože u nich nedochádza k tvorbe žltého telieska, ktoré vzniká z prasknutého folikulu po uvoľnení vajíčka.

Výsledkom je nedostatočná hladina progesterónu, ktorý by zabezpečil rýchle odlúčenie sliznice maternice.

Bolestivá menštruácia: prečo?

Bolestivá menštruácia

Množstvo žien udáva, že ich menštruácia je síce v poriadku, čo sa týka dĺžky a častosti, ale je sprevádzaná veľkými bolesťami.

Tento stav, odborne dysmenorea, môže byť spojený s nevoľnosťou a zvracaním. Ťažkosti sa zvyčajne objavujú počas prvého dňa menštruácie, potom slabnú a počas 2 – 3 dní zmiznú.

 • Primárna dysmenorea sa vyskytuje iba v cykloch, kedy dochádza k ovulácii a vyskytuje sa najčastejšie u mladých žien, ktoré ešte nerodili.
 • Sekundárna dysmenorea je bolesť pri menštruácii, ktorá je spôsobená iným, súčasne prítomným ochorením, napr. zápalom, myómom, endometriózou. (Endometrióza je ochorenie, pri ktorom sa vyskytuje sliznica maternice mimo dutiny maternice, napr. na povrchu vaječníkov, výstelky brušnej dutiny alebo hociktorého orgánu nachádzajúceho sa v brušnej dutine.)

Primárna dysmenorea súvisí s ovuláciou, preto najúčinnejšia liečba spočíva v blokáde ovulácie pomocou kombinovanej hormonálnej antikoncepcie.

Ak žena odmieta antikoncepciu, alebo chce otehotnieť, možno skúsiť podávanie liečiv tlmiacich bolesť a zápal. S užívaním je potrebné začať 2 – 3 dni pred začiatkom menštruácie a pokračovať aj počas nej. Liečba sekundárnej dysmenorey spočíva v liečbe ochorenia, ktoré ju spôsobuje.

Chýbanie menštruácie (amenorea)

Je závažným ukazovateľom a jedným z hlavných kritérii nemožnosti otehotnieť. Amenorea ako taká môže byť primárna – žena nikdy v živote nemala menštruáciu, alebo sekundárna – žena mala v živote aspoň jednu menštruáciu a nasledujúca mešká viac ako 90 dní.

V bežnej praxi sa termín amenorea používa aj vtedy, ak po predchádzajúcom normálnom cykle nenastala menštruácia v očakávanom termíne (napr. do 6 týždňov).

Ak žene v reprodukčnom veku mešká menštruácia, je potrebné v prvom rade vylúčiť tehotenstvo na základe tehotenského testu z moču. Ak sa tehotenstvo nepotvrdí, spravidla je možné vyvolať menštruáciu podaním injekcie, ktorá obsahuje hormón progesterón.

Ak ani po tejto injekcii menštruácia nenastane, je potrebné vykonať podrobné ultrazvukové a hormonálne vyšetrenia.

Amenorea sa môže vyskytovať aj u žien s obezitou (udáva sa, že asi 10 % obéznych žien nemá menštruáciu), tiež pri chronickom alebo akútnom strese.

Amenorea postihuje aj mladé dievčatá (zvyčajne do 20 rokov), ktoré opustia rodinu (prázdniny, internát a pod.), málokedy trvá dlhšie ako 2 mesiace.

Častejšie sa vyskytuje u dievčat s nepravidelným cyklom a jej výskyt a trvanie závisí aj od stupňa odlúčenia od blízkych (napr. bol popísaný vyšší výskyt u noviciek v kláštore u rádov, ktoré zakazujú aj korešpondenciu s rodinou). Porucha sa upraví po čase spontánne.

Prečítajte si: Menštruácia, ovulácia a čakanie. Čo trápi snažilky?

Aké vyšetrenia podstupuje žena s problematickou menštruáciou?

U každej ženy s nepravidelnou či silnou a dlhotrvajúcou menštruáciou je potrebne v prvom rade zistiť, či je spôsobená hormonálnou nerovnováhou, alebo je príčina v samotnej maternici.

Poruchy menštruačného cyklu môže spôsobovať napr. polyp endometria, myóm (nezhubný nádor vychádzajúci zo svaloviny maternice) alebo karcinóm.

 • V rámci diagnostiky sa vykonávajú hormonálne vyšetrenia, vaginálne ultrazvukové vyšetrenie a najmä u starších žien, kde je vyššie riziko nádorových ochorení, sa odoberá vzorka sliznice maternice na histologické vyšetrenie, tzv. kyretáž. Až po vylúčení nádorových ochorení možno zahájiť liečbu s cieľom úpravy menštruačného cyklu.
 • Postup závisi od toho, či si žena praje alebo nepraje otehotnieť. V prípade, že gravidita nie je žiadúca, možno navodiť pravidelný menštruačný cyklus podávaním kombinovanej hormonálnej antikoncepcie alebo podávaním hormonálnych preparátov obsahujúcich hormóny podobné progesterónu, v druhej fáze cyklu.
 • Ak žena chce a nemôže otehotnieť, je namieste pokus o vyvolanie ovulácie, buď podávaním liečiv s účinnou latkou klomifen citrát alebo pomocou injekcií obsahujúcich hormóny, ktoré vyvolajú ovuláciu (gonadotropiny). Vyššia šanca na otehotnenie je, ak sa stimulácia ovulácie kombinuje s metódou asistovanej reprodukcie – insemináciou. Pri inseminácii sa zavedú najkvalitnejšie spermie priamo do dutiny maternice v čase, ak je vo vaječníku pripravene zrelé vajíčko.

Nad návštevou lekára uvažujte, ak:

 • váš menštruačný cyklus je kratší ako 21 dni alebo dlhší ako 35 dni
 • vaše menštruačné krvácanie je kratšie ako 1 deň alebo dlhšie ako 8 dni
 • menštruácia vám mešká 6 a viac týždňov, pričom nie ste tehotná
 • subjektívne pociťujete, že krvná strata počas menštruácie je príliš veľká
 • počas cyklu špiníte, máte neprimerané bolesti

Vplyv telesnej hmotnosti na plodnosť

Ako prežiť bolestivú menštruáciu? Tieto babské rady pomôžu.