Menopauza nemusí byť strašiakom

MUDr. Peter Brenišin | 9. Aug 2017
Menopauza nemusí byť strašiakom

Žena počas života prechádza z hľadiska pohlavného vývoja niekoľkými fázami. Veľmi významnou fázou je menopauza, ktorá má svoje špecifiká.

Ako prirodzene zmierniť príznaky klimaktéria?

Menopauza a klimaktérium nie je to isté

Oba tieto pojmy súvisia s vyhasínaním pohlavného cyklu ženy, pričom ľudia si ich zvyčajne stotožňujú. Je tu však predsa len určitý rozdiel.

Klimaktérium (prechod) je prechodná fáza medzi obdobím plnej pohlavnej zrelosti a menopauzou. Menopauza je obdobie po prechode, keď už žena nemá menštruačný cyklus.

Klimaktérium trvá u jednotlivých žien rôzne dlho, ale v priemere sa uvádza dĺžka okolo desať rokov. Zvyčajne prebieha v období od 45. do 55. roku života ženy.

Zmeny nastávajú postupne tak, ako pozvoľna vyhasína činnosť vaječníkov. Prvé príznaky nemusia byť veľmi výrazné.

Napríklad sa môže skrátiť alebo predĺžiť menštruačný cyklus, cyklus sa môže stať nepravidelným, ale môže sa objaviť aj krvácanie medzi cyklami. Krvácanie môže vynechať aj na dva-tri mesiace, to ale neznamená, že žena nemôže otehotnieť.

Neplodnou sa žena stáva až stratou menštruačného cyklu – vtedy končí klimaktérium a nastáva menopauza.

Okrem problémov s nepravidelným krvácaním klimaktérium prináša mnohým ženám aj ďalšie ťažkosti – iba každá tretia žena absolvuje prechod bez ťažkostí, dve tretiny žien sa však musia popasovať rôznymi problémami, ktoré môžu mať fyzický aj psychický charakter.

Klimakteriálne ťažkosti

Ako sme uviedli, dve z troch žien prechádzajú prechodom s určitými ťažkosťami – aj keď ich tu vymenovávame, neznamená to, že každá žena musí mať všetky uvedené ťažkosti.

Pokiaľ sa nejaké problémy v prechode vyskytnú, v zásade sa všetky odvíjajú od nedostatku estrogénov.

Medzi najčastejšie patria návaly tepla sprevádzané potením, búchaním srdca, nespavosťou, zníženou výkonnosťou. Môže sa vyskytnúť nespavosť, poruchy spánku, zníženie libida, niekedy aj závraty.

Vplyvom estrogénov dochádza k úbytku vody v organizme, čo spôsobuje aj starnutie pokožky a zvýšenú tvorbu vrások.

Problémy v klimaktériu sa môžu objaviť aj v psychickej oblasti a prejavujú sa sklonmi k rozladenosti, depresívnym stavom, zvýšenou precitlivenosťou či zraniteľnosťou, ale aj kolísaním nálad.

V tomto období je veľmi dôležité, aby mala žena veľmi dobré rodinné i pracovné zázemie, lebo ak sa v ktorejkoľvek z týchto oblastí objavia negatívne zmeny, môže to klimakterické problémy ženy ešte viac vystupňovať.

Prečítajte si: Alchemilka – ženský plášť: zázrak na ženské ťažkosti

Keď chýba v tele hormón estrogén

Vyslovene fyzického charakteru sú všetky ďalšie zmeny, ktoré vznikajú v organizme ženy a ktoré vyplývajú z nedostatku estrogénov. Prejavujú sa nielen na vonkajších a vnútorných pohlavných orgánoch ženy, ale majú dopad aj na cievny systém a kostru.

Je všeobecne známe, že väčšina žien má počas života – až kým nezačnú spomínané zmeny – skôr nižší tlak a ich cievny systém je v podstatne lepšom stave ako u mužov.

Ženy sú počas plodného obdobia prakticky chránené pred vysokým krvným tlakom a infarktom. Prechodom sa to však mení – u žien po päťdesiatke pomerne rýchlo stúpa výskyt kardiovaskulárnych ochorení, ku ktorým patrí hypertenzia (vysoký krvný tlak), zvýšená hladina cholesterolu v krvi, objavuje sa arterioskleróza (ukladanie tuku v cievach) a objavuje sa aj infarkt myokardu.

Vo vyššom veku vplyvom nedostatku estrogénu dochádza aj k zmenám v pošve a na vulve. Sliznica pošvy sa stenčuje, stáva sa suchšou, čo môže znepríjemňovať pohlavný styk.

V takom prípade je možné použiť lubrikanty. Tieto zmeny však môžu viesť k ľahšiemu vzniku infekcie a ovplyvňujú aj močový trakt, kde sa zvyšuje riziko vzniku močovej inkontinencie.

Štítna žľaza - šedá eminencia nášho zdravia

Strašiak menom osteoporóza: ohrozuje ženy už pred menopauzou

Osteoporóza (rednutie kostí) v podstate začína už dávno pred menopauzou – udáva sa, že ak chce žena predísť problémom s osteoporózou v starobe, mala by na tom začať pracovať najneskôr okolo 25. roku života.

Už vtedy totiž začínajú niektoré drobné zmeny, ktoré sa však rapídne zrýchlia práve v prechode a neskôr v menopauze.

Samozrejme, o osteporóze sa nedá hovoriť hneď – ochorenie začína pozvoľna demineralizáciou kostí (ubúdaním vápnika a niektorých ďalších minerálov z kostí). Postupne môže obsah vápnika klesnúť až o 30 %.

Takto oslabené kosti sú podstatne krehkejšie a ľahšie sa lámu, zlomeniny sa podstatne horšie hoja. Okrem toho nastávajú aj iné zmeny.

Keď sa osteoporóza rozvinie, objavujú sa zmeny napríklad na stavcoch chrbtice, môžu sa nalomiť platničky. To môže viesť k zmene telesnej výšky (žena sa „zmenšuje“) a tiež k zmene držania tela (hrbenie sa).

Jedným z príznakov osteoporózy, ktoré ženám značne znepríjemňujú život, sú bolesti. Ide hlavne o bolesti krížov a chrbta, ktoré môžu byť veľmi úporné. Samozrejme, súvisia práve s uvedenými zmenami na stavcoch a aj na iných kostiach.

Veľmi nebezpečné sú aj zlomeniny. V porovnaní s mužmi sa u žien po šesťdesiatke vyskytujú rôzne zlomeniny šesť až osemnásobne častejšie.

Najčastejšie dochádza k zlomeninám predlaktia, stavcov a krčka stehennej kosti. Čím vyšší je vek ženy, keď dôjde k takejto zlomenine, tým to viac ohrozuje je zdravie a život.

Zlomenina totiž môže byť príčinou vzniku embólie, no aj samotné pripútanie na lôžko v čase hojenia zlomeniny môže zhoršiť stav vo viacerých ohľadoch, pričom veľmi časté sú napríklad pľúcne komplikácie.

Ako riešiť prechod a menopauzu

Žena, od ktorej sa dnes očakáva stopercentný výkon na každom poste, ktorý zastáva – či už je to v rodine alebo v práci, sa môže cítiť vďaka klimakterickým či menopauzálnym ťažkostiam veľmi nepríjemne, dokonca ju to môže priamo obmedzovať – nehovoriac o zdravotných dôsledkoch.

Je preto pochopiteľné, že čoraz viac žien sa snaží aktívne s týmito problémami bojovať – či už pomocou „babských“ receptov alebo pomocou medicíny.

Veľmi záleží na samotnej žene, aby si uvedomila dôsledky, ktoré prechod a menopauza znamenajú pre jej organizmus – ide hlavne o kardiovaskulárne ochorenia a osteoporózu, no môžeme tu v niektorých prípadoch zahrnúť aj ďalšie, napr. psychické problémy, nespavosť a pod.

Druhým krokom je voľba liečby, ktorá môže byť zameraná buď symptomaticky alebo na samotného pôvodcu, čiže na nedostatok estrogénov.

Prečítajte si: Osteoporóza - kosti v ohrození

Prírodná liečba príznakov menopauzy

Žiaľ, na Slovensku akoby medzi ženami stále prevažovala určitá nedôvera voči hormonálnej liečbe, preto niektoré ženy hľadajú „prírodné“ cesty na doplnenie estrogénov.

Môže ísť o uprednostnenie tých zložiek stravy, ktoré obsahujú fytoestrogény (napr. sója) alebo si ženy kupujú výživové doplnky – nie všetky však obsahujú potrebné zložky, často sú zamerané skôr na potlačenie niektorých symptómov (napr. odstránenie návalov), a zvyčajne sú podstatne drahšie než HSL, pričom neriešia problém menopauzy komplexne a v jej podstate.

Odporúčať ich možno skôr ženám, ktoré z nejakého dôvodu nemôžu HSL užívať.

Estrogény môžu byť ženám ordinované aj na riešenie „lokálnych“ zdravotných problémov. Napr. vynikajúce účinky majú čapíky alebo masti s obsahom estrogénov na normalizáciu sliznice pošvy a vonkajších genitálií, pričom zároveň fungujú aj ako určitá prevencia či riešenie inkontinencie (ak hovoríme o inkontinencii moču, ktorá vznikla v dôsledku úbytku estrogénov v čase prechodu alebo po prechode).

Je zelenina pre naše zdravie dôležitejšia ako ovocie?

V menopauze je potrebné dopĺňať nielen estrogény

Úbytok vápnika (a niektorých minerálov) z kostí začína v podstate už omnoho skôr než vôbec začne žena myslieť na prechod. Tento proces je však zvyčajne veľmi nenápadný, zrýchli sa až v prechode, a hlavne v menopauze, keď už hovoríme o osteoporóze.

Ženy dnes už o tomto ochorení a o rizikách s ním spojených vedia omnoho viac než v minulosti. Vyšetrenie na stav kostí je dnes už bežné a k dispozícii je aj celý rad liekov, ktoré umožňujú žene dopĺňať chýbajúci vápnik a ďalšie látky, ktoré sú pre jeho úspešné spracovanie v organizme potrebné.

Prečítajte si: Zvyšuje dojčenie riziko vzniku osteoporózy?

Životospráva v menopauze je veľmi dôležitá

Samozrejme, veľa záleží od samotnej ženy, ako sa s prechodom a menopauzou vyrovná, pričom nie všetko môžu vyriešiť medikamenty.

Dôležitý je pravidelný režim, pestrá strava – ale nie jej nadbytok, pravidelný pohyb primeraný veku a možnostiam ženy, udržiavanie si pozitívneho a optimistického postoja k životu, neriešiť zbytočnosti a malichernosti.

Keď spomíname vhodné stravovanie, treba si uvedomiť, že to, čo zje dvadsiatnička bez akýchkoľvek následkov na zdraví a hmotnosti, si päťdesiatnička už často dovoliť nemôže.

Je potrebné dbať nielen na energetickú hodnotu konzumovaného jedla, ale aj na jeho zloženie z hľadiska tukov, cukrov, bielkovín a ďalších zložiek, ktoré sú nutné pre dobré fungovanie organizmu.

Napríklad, nie je rozumné úplne vylúčiť tuky zo stravy – pripravíte sa tým o všetky vitamíny rozpustné v tukoch, ale skôr dbať na to, aby ste konzumovali také tuky, ktoré dokážu ustrážiť hladinu cholesterolu.

Dnes je k dispozícii mnoho literatúry, v ktorej môžete hľadať inšpiráciu – neuchyľujte sa však k „zázračným“ receptom a dbajte, aby ste si hľadali skôr zlatú strednú cestu, nie krajnosti.

Muž v prechode. Fakt alebo fikcia?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: