Lekár radí: Čo všetko treba vedieť o menštruačnom cykle

PaeDr. Dagmar Baluchová | 25. May 2016
cyklus menstruacie

Jednou z prvých otázok, ktoré gynekológ položí žene túžiacej po otehotnení, je otázka ohľadne jej menštruačného cyklu. Jeho poruchy, hoci na prvý pohľad nemusia signalizovať nič závažné, môžu pri hlbšom poodkrytí odhaliť viaceré ťažkosti...

Skôr než otvoríme širokú a náročnú tému, ktorou menštruácia je, zastavme sa pri probléme, ktorý trápi pomerne mnoho žien a týka sa obdobia pred menštruáciou.

Predmenštruačný syndróm (PMS)

Je charakterizovaný pravidelnou prítomnosťou telesných alebo psychických ťažkostí, ktorých príčina sa nedá inak vysvetliť a objavujú sa v druhej fáze cyklu pred začatím menštruácie. Jeho príčina nie je známa.

Ťažkosti bývajú rôzneho charakteru – podráždenosť, úzkosť, napätie, zlá nálada, znížený záujem vyvíjať obvyklé aktivity, únavnosť, strata energie, zlá koncentrácia, prejedanie sa, netypické chute, ne/spavosť, rôzne telesné ťažkosti, atď.

V rámci liečby sa najskôr odporúčajú nefarmakologické metódy, ako obmedzenie kofeínu, alkoholu, soli, zvýšený prísun cukrov, telesné cvičenie. Je vhodná aj konzultácia s psychológom. V prípade neúspechu nasleduje farmakologická liečba, ktorá závisí od hlavných príznakov a patrí do rúk odborníkov. 

Pravidelné menštruačné krvácanie

Je ideálnym stavom. U zdravej ženy v reprodukčnom veku je podmienené presnou koordináciou funkcie orgánov, ktoré riadia činnosť vaječníkov a tiež cieľového orgánu, ktorým je maternica, resp. jej výstelka (endometrium). Do menštruačného cyklu môžu zasahovať aj iné žľazy s vnútorným vylučovaním, najmä štítna žľaza a nadobličky a tiež tukové tkanivo. Menštruačné krvácanie je v podstate odlučovanie endometria v pravidelných mesačných intervaloch.

Predpokladom pravidelnej menštruácie je normálne fungovanie vaječníkov a striedanie hormonálnych hladín. V prvej fáze cyklu dochádza vplyvom estrogénov k rastu sliznice maternice, po uvoľnení vajíčka (ovulácii) dochádza k poklesu hladiny estrogénov, vo vaječníku vzniká žlté teliesko, ktoré tvorí hormón – progesterón. Hormón žltého telieska pripravuje sliznicu maternice na uhniezdenie oplodneného vajíčka. Ak nedôjde k uhniezdeniu oplodneného vajíčka, tvorba progesterónu v žltom teliesku sa zníži, klesne jeho vplyv na endometrium a dôsledkom je jeho odlučovanie vo forme menštruačného krvácania.

Normálny menštruačný cyklus býva v intervaloch 28 - 30 dní, pričom za normálny cyklus sa považujú aj cykly nie kratšie ako 21 dní a nie dlhšie ako 35 dní.
Menštruačné krvácanie trvá priemerne 5 dní, za normálne sa zvyčajne považuje krvácanie v dĺžke 2 - 8 dní.
Krvná strata sa pohybuje od 20 do 75 m.

Zastavme sa pri krvnej strate...

V praxi je ťažko objektívne hodnotiť a zmerať stratu krvi u jednotlivých žien. Hodnotenie na základe počtu spotrebovaných vložiek je značne subjektívne (závisí aj od druhu použitej vložky) a málokedy zodpovedá realite. Jediným objektívnym kritériom je pokles hladiny krvného farbiva (hemoglobínu) a počtu červených krviniek, čo je však neskorým dôsledkom silného menštruačného krvácania.

Niektoré ženy môžu pozorovať slabé krvácanie aj uprostred cyklu, po ovulácii. Laboratórnymi technikami ho možno dokázať až u 90 % žien, ale len zriedkavo ho pozoruje aj samotná žena. Trvá 1 – 2 dni a môže byť spojené s bolesťami v podbrušku. Jeho príčinou je pokles hladiny pohlavných hormónov (estrogénov) po prasknutí folikulu.

Poruchy dĺžky menštruačného cyklu

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, aj samotná dĺžka menštruačného cyklu je závažným ukazovateľom dobre fungujúcich orgánov a je jedným z kritérií dosiahnutia tehotnosti.

Rozlišuje sa:

  • zriedkavá menštruácia (oligomenorea) - menštruačný cyklus je dlhší ako 35 dní. Väčšinou pri nej nedochádza k ovulácii, alebo je zriedkavá. Menej často môže byť sprevádzaná pravidelnou ovuláciou.
  • častá menštruácia (polymenorea) - je stav, pri ktorom prichádza menštruácia častejšie ako raz za 21 dní, tiež pri nej väčšinou nedochádza k ovulácii.

Chýbanie menštruácie (amenorea)

Je závažným ukazovateľom a jedným z hlavných kritérií nemožnosti otehotnieť. Amenorea ako taká môže byť primárna – žena nikdy v živote nemala menštruáciu, alebo sekundárna – žena mala v živote aspoň jednu menštruáciu a nasledujúca mešká viac ako 90 dní.

V bežnej praxi sa termín amenorea používa aj vtedy, ak po predchádzajúcom normálnom cykle nenastala menštruácia v očakávanom termíne (napr. do 6 týždňov). Ak žene v reprodukčnom veku mešká menštruácia, je potrebné v prvom rade vylúčiť tehotenstvo na základe tehotenského testu z moču. Ak sa tehotenstvo nepotvrdí, spravidla je možné vyvolať menštruáciu podaním injekcie, ktorá obsahuje hormón progesterón. Ak ani po tejto injekcii menštruácia nenastane, je potrebné vykonať podrobné ultrazvukové a hormonálne vyšetrenia.

Amenorea sa môže vyskytovať aj u žien s obezitou (udáva sa, že asi 10 % obéznych žien nemá menštruáciu), tiež pri chronickom alebo akútnom strese. Amenorea postihuje aj mladé dievčatá (zvyčajne do 20 rokov), ktoré opustia rodinu (prázdniny, internát a pod.), málokedy trvá dlhšie ako 2 mesiace. Častejšie sa vyskytuje u dievčat s nepravidelným cyklom a jej výskyt a trvanie závisí aj od stupňa odlúčenia (napr. bol popísaný vyšší výskyt u noviciek v kláštore u rádov, ktoré zakazujú aj korešpondenciu s rodinou). Porucha sa upraví po čase spontánne.

Dysfunkčné krvácanie

Ide o stav, ktorý sa prejavuje ako meškajúce a silné krvácanie, ktoré trvá dlhšie ako bežná menštruácia. Pod pojem dysfunkčné krvácanie môžeme zahrnúť aj stavy tzv. nepravidelnej menštruácie, kedy intervaly medzi jednotlivými krvácaniami nie sú pravidelné a kolíše aj intenzita krvácania.

Dysfunkčné krvácanie znamená abnormálne odlučovanie endometria v dôsledku hormonálnej nerovnováhy, ktorej dôsledkom je aj porucha ovulácie. Najčastejšie sa vyskytuje na okrajoch reprodukčného života ženy, t. j. u dospievajúcich dievčat a u žien v premenopauze, kedy sa považuje za viac-menej normálne.

Najčastejšou príčinou tohto stavu je nerovnováha medzi hladinami estrogénov a progesterónu. Dochádza k tomu pri poruche riadenia systémov regulujúcich funkciu vaječníkov. V období tesne po prvej menštruácii (menarché) je to dôsledok ich nezrelosti a u ženy v perimenopauze je to dôsledok postupného vyhasínania funkcie vaječníkov. 

Predpokladom pravidelnej menštruácie je, aby na začiatku cyklu prevládalo pôsobenie estrogénov, v dôsledku ktorého endometrium narastie a v druhej fáze cyklu prevládalo pôsobenie progesterónu, ktorý zabezpečí odlúčenie endometria vo forme krvácania. Pri dysfunkčnom krvácaní prevláda pôsobenie estrogénov, pod vplyvom ktorých sliznica rastie. No keďže nemôže rásť donekonečna a chýba pôsobenie progesterónu, ktorý by ju zavčasu odlúčil, začne sa odlučovať postupne a nepravidelne. Navonok sa to prejaví spočiatku ako meškanie menštruácie, pretože sliznica stále rastie, potom sa môže objaviť špinenie, pretože sa začne pomaly odlučovať. Špinenie potom prejde do silného a dlhotrvajúceho krvácania, pretože sliznica narástla viac, ako je to prirodzené.

S nepravidelnou menštruáciou rôznej intenzity sa často stretávame u žien s poruchou ovulácie (anovuláciou), pretože u nich nedochádza k tvorbe žltého telieska, ktoré vzniká z prasknutého folikulu po uvoľnení vajíčka. Výsledkom je nedostatočná hladina progesterónu, ktorý by zabezpečil rýchle odlúčenie sliznice maternice.

Bolestivá menštruácia

Množstvo žien udáva, že ich menštruácia je síce v poriadku, čo sa týka dĺžky a častosti, ale je sprevádzaná veľkými bolesťami. Tento stav, odborne dysmenorea, môže byť spojený s nevoľnosťou a zvracaním. Ťažkosti sa zvyčajne objavujú počas prvého dňa menštruácie, potom slabnú a počas 2 – 3 dní zmiznú.

Primárna dysmenorea sa vyskytuje iba v cykloch, kedy dochádza k ovulácii a vyskytuje sa najčastejšie u mladých žien, ktoré ešte nerodili.

Sekundárna dysmenorea je bolesť pri menštruácii, ktorá je spôsobená iným, súčasne prítomným ochorením, napr. zápalom, myómom, endometriózou. (Endometrióza je ochorenie, pri ktorom sa vyskytuje sliznica maternice mimo dutiny maternice, napr. na povrchu vaječníkov, výstelky brušnej dutiny alebo hociktorého orgánu nachádzajúceho sa v brušnej dutine.  Pozn. red. – tejto téme sa budeme podrobnejšie venovať v májovom vydaní).

Primárna dysmenorea súvisí s ovuláciou, preto najúčinnejšia liečba spočíva v blokáde ovulácie pomocou kombinovanej hormonálnej antikoncepcie. Ak žena odmieta antikoncepciu, alebo chce otehotnieť, možno skúsiť podávanie liečiv tlmiacich bolesť a zápal. S užívaním je potrebné začať 2 – 3 dni pred začiatkom menštruácie a pokračovať aj počas nej. Liečba sekundárnej dysmenorey spočíva v liečbe ochorenia, ktoré ju spôsobuje.

Vyšetrenia

U každej ženy s nepravidelnou či silnou a dlhotrvajúcou menštruáciou je potrebné v prvom rade zistiť, či je spôsobená hormonálnou nerovnováhou, alebo je príčina v samotnej maternici. Poruchy menštruačného cyklus môže spôsobovať napr. polyp endometria, myóm (nezhubný nádor vychádzajúci zo svaloviny maternice) alebo karcinóm.

V rámci diagnostiky sa vykonávajú hormonálne vyšetrenia, vaginálne ultrazvukové vyšetrenie a najmä u starších žien, kde je vyššie riziko nádorových ochorení, sa odoberá vzorka sliznice maternice na histologické vyšetrenie, tzv. kyretáž. Až po vylúčení nádorových ochorení možno zahájiť liečbu s cieľom úpravy menštruačného cyklu.

Postup závisí od toho, či si žena praje alebo nepraje otehotnieť. V prípade, že gravidita nie je žiaduca, možno navodiť pravidelný menštruačný cyklus podávaním kombinovanej hormonálnej antikoncepcie alebo podávaním hormonálnych preparátov obsahujúcich hormóny podobné progesterónu, v druhej fáze cyklu.

Ak žena chce a nemôže otehotnieť, je namieste pokus o vyvolanie ovulácie, buď podávaním liečiv s účinnou látkou klomifen citrát alebo pomocou injekcií obsahujúcich hormóny, ktoré vyvolajú ovuláciu (gonadotropíny). Vyššia šanca na otehotnenie je, ak sa stimulácia ovulácie kombinuje s metódou asistovanej reprodukcie – insemináciou. Pri inseminácii sa zavedú najkvalitnejšie spermie priamo do dutiny maternice v čase, ak je vo vaječníku pripravené zrelé vajíčko.

O návšteve lekára uvažujte, ak:

  • váš menštruačný cyklus je kratší ako 21 dní alebo dlhší ako 35 dní
  • vaše menštruačné krvácanie je kratšie ako 1 deň alebo dlhšie ako 8 dní
  • menštruácia vám mešká 6 a viac týždňov, pričom nie ste tehotná
  • subjektívne pociťujete, že krvná strata počas menštruácie je príliš veľká
  • počas cyklu špiníte, máte neprimerané bolesti

SLOVNÍK

amenorea – chýbanie alebo vynechávanie menštruačného krvácania
hypomenorea – príliš slabé krvácanie
hypermenorea – príliš silné krvácanie
menorágia – príliš silné a príliš dlho trvajúce krvácanie 
dysmenorea – bolestivé krvácanie

...z vašich otázok...

Na otázky odpovedá  MUDr. Radomír Hredzák, PhD., vedúci lekár zo Sanatória pre liečbu neplodnosti SPLN v Košiciach.

Mám otázku ohľadne imunologickej príčiny neplodnosti u ženy. Neexistuje nijaká iná možnosť na prekonanie tohto problému iba intrauterinná inseminácia? Na internete som čítala, že existujú nejaké lieky na potlačenie tejto obranyschopnej reakcie. O koľko percent zhruba znižujú takéto lieky imunologickú reakciu? Môj gynekológ ma posiela na IUI. Rada by som sa však dozvedela niečo aj o iných alternatívach, ak vôbec nejaké existujú.

Imunologicky podmienená neplodnosť významne znižuje šancu na spontánne otehotnenie. Z hľadiska neplodnosti má najväčší význam tvorba protilátok proti spermiám u ženy aj u muža, tvorba protilátok proti membránam buniek (antifosfolipidové protilátky) u ženy a tvorba protilátok proti obalu vajíčka – zóne pelucide (antizonálne protilátky) u ženy.

Protilátky proti spermiám môžu negatívne ovplyvňovať pohyb spermií, proces prípravy spermie na oplodnenie vajíčka, môžu brániť oplodneniu vajíčka spermiou a mať negatívny vplyv na vývoj a uhniezdenie oplodneného vajíčka. Nachádzajú sa v ejakuláte muža, kde spôsobujú zhlukovanie spermií, ktoré tak nemôžu „vycestovať“ za vajíčkom, alebo sa ich prítomnosť môže zistiť v hliene z krčka maternice alebo v krvi u ženy.

Antifosfolipidové protilátky bývajú príčinou včasných potratov, ale môžu mať aj negatívny vplyv na dozrievanie u uvoľňovanie vajíčka, ako aj na proces oplodnenia. Antizonálne protilátky znemožňujú normálne oplodnenie vajíčka v organizme ženy.

Liečba imunologicky podmienenej neplodnosti je problematická. V minulosti sa odporúčalo  podávanie medikamentov (kortikoidy), ktoré utlmia imunitný systém. Takáto liečba je dlhodobá, je spojená s častým výskytom vedľajších účinkov a jej úspešnosť je nízka. V súčasnosti máme k dispozícii metódy asistovanej reprodukcie, ktoré okrem iných príčin neplodnosti významne zvýšili aj úspešnosť liečby imunologicky podmienenej neplodnosti. Najmä metóda, pri ktorej sa vloží spermia priamo do vajíčka (intracytoplazmatická injekcia spermie – ICSI) umožňuje oplodnenie a včasný vývoj vajíčka v prípadoch, kedy to prítomnosť protilátok znemožňuje. Metóda intrauterinnej inseminácie (IUI) by mohla vyriešiť iba problém prítomnosti protilátok proti spermiám v hliene z krčka maternice, pretože pri tejto metóde sa spermie vložia priamo do maternice, nerieši ale problém, kedy imunologické faktory bránia oplodneniu vajíčka a včasnému vývoju embrya.

Chcela by som sa vás opýtať: môj partner mal operovanú varikokélu ešte keď bol dieťa. Už rok a pol sa snažíme o otehotnenie, ale nedarí sa nám. Môže to mať súvis?

Pod pojmom varikokéla sa rozumie prítomnosť rozšírených pletencov žíl pod kožou mieška (skróta) u muža, častejšie sa vyskytuje na ľavej strane. Varikokélu možno prirovnať ku kŕčovým žilám, ktoré sa vyskytujú na predkolení, alebo k hemoroidom na konečníku. 

Varikokéla je stav, ktorý sa vyskytuje u mužov pomerne často, najmä u mužov so zníženým počtom spermií. Predpokladá sa určitá súvislosť medzi prítomnosťou varikokély a zníženou plodnosťou muža. Na druhej strane sa varikokéla vyskytuje aj u 10 – 25 % zdravých plodných mužov, takže jej vzťah k neplodnosti nie je jednoznačný. Preto nie je ani stopercentné, že jej odstránenie zlepší plodnosť muža.

Názory na to, ako postupovať u mužov s varikokélou sa rôznia. Sú zástancovia chirurgickej liečby a sú zástancovia, ktorí tvrdia, že odstránením varikokély sa nedosiahne podstatné zlepšenie plodnosti. Dosť často sa stáva, že napriek operácii sa kvalita spermií nezlepší a tak či tak je indikovaná niektorá forma asistovanej reprodukcie.

Vo vašom prípade by som odporúčal vyšetrenie spermiogramu, na základe ktorého sa môže lekár vyjadriť, či príčinou vašej neúspešnej snahy o otehotnenie je znížená kvalita spermií.

Môže vás zaujímať:

Prvá menštruácia
Predmenštruačný syndróm – porazte ho prírodnými prostriedkami!
Menštruačný cyklus po pôrode

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: