Kreslením a tvorbou deti relaxujú a rozvíjajú sa

Dagmar Baluchová | 27. február 2023
Kreslením a tvorbou deti relaxajú
foto: archív ART academy A

Prečo je výtvarné vyjadrenie dôležité pre vývin dieťaťa? Od akého veku a ako podnecovať dieťa k tomu, aby kreslilo, maľovalo...?

„Sú deti, ktoré sa k nám chodia zrelaxovať a maľbu vnímajú skôr ako niečo mechanické, čo im pomáha upokojiť sa, spomaliť. Na druhej strane sú deti, pre ktoré je samotný proces maľby už len nejaká pridaná hodnota, ale tú zábavnú časť vidia skôr vo vyjadrení ich kreativity, vo fantázii, ktorá predchádza samotné maľovanie. Je to návrh, náčrt, myšlienka, príbeh,“ hovorí Lucia Knappek z Art Academy A, kde svoje talenty rozvíjajú mnohí chlapci a dievčatá. 

Kreslením a tvorbou deti relaxajú

Prečo je dôležité podporiť detské talenty a ako sú na tom deti súčasnej generácie?

Lucia, čo vás na práci s deťmi fascinuje a aký majú dnešné deti, podľa vás, vzťah k umeniu?

To, že deti vidia svet inak, cez svoju čistú, neskazenú optiku, vieme všetci... Ich vnímanie nie je však iné, to skôr my dospelí sme rokmi, životnými situáciami, starosťami a aj radosťami svoju optiku pokrivili. Toto je presne to, čo nás v ateliéri na deťoch neprestáva fascinovať. Ich farebný a bohatý vnútorný svet, predstavivosť, kreativita... nič iné, len čisté srdce a duša. Vidia to, čo my dospelí už nedokážeme vnímať, také nejaké spektrum „dospeláckym okom neviditeľné“. Je úžasné sledovať, ako toto vedia pretaviť do umenia. Nekomplikujú nič zbytočným premýšľaním a pravidlami, jednoducho dajú do svojho diela to, čo si predstavujú, čo cítia. Vekom sa to však mení. Deti rastú, žijú život a aj optika sa mení a pravidlá nadobúdajú platnosť. Aj umenie sa začína meniť a dostáva už reálne a premyslené kontúry. Škoda!

Vzťah a názor detí na umenie sa vekom líši, ale podľa nás neexistuje dieťa, ktoré by malo negatívny vzťah k umeniu, rozdiel je len v tom, čo kto považuje za umenie. Každý to vníma inak. Aj počítačová hra je umenie, ktoré niekto vytvoril, manga, komiksy, digitálna tvorba, je to len vec vkusu.

Kreslením a tvorbou deti relaxajú

Prečo je výtvarné vyjadrenie dôležité pre vývin dieťaťa? Kedy začína kresliť?

Z nášho pohľadu presne pre to, že dieťa má nesmierne bohatý vnútorný život a predstavivosť. Keď odhliadneme od jeho vývojových štádií, rozvoj jeho jemnej motoriky, priestorové videnie atď., dieťa denne vstrebáva neuveriteľné množstvo podnetov zo svojho okolia, snaží sa ich zatriediť, spracovať a nejakým spôsobom uložiť či využiť. V dnešnej dobe je faktom, že deti mentálne, vizuálne prijímajú nepomerne viac, ako odovzdávajú a práve preto sebarealizácia v tejto forme môže priniesť len pozitíva. Pre zmenu dať niečo zo seba von.

S kresbou deti začínajú už v ranom detstve, v podstate hneď ako dokážu sedieť a udržať ceruzku. Samozrejme, nehovoríme tu o kresbe v „umeleckom“ zmysle slova, ale skôr o nejakej „stope“, ktorú ceruzka zanecháva. Čiara, ktorá sa po potiahnutí ceruzky objaví... a to je to, čo tých najmenších fascinuje. Do určitého veku si dieťa možno ani neuvedomuje, že kreslí, niečo premyslene tvorí, ono je len užasnuté z toho, že na papieri zostala zrazu čiara či nejaký obrazec. Je užasnuté, že tvorcom je ono samo, že zanechalo „stopu“.

Ako má správne držať ceruzku pri kreslení? Treba ho pritom opravovať?

Toto je otázka, ktorú by mal zodpovedať odborník, my to vieme posúdiť len z praxe a z pozorovania detí v ateliéri. Všimli sme si, že mladšie deti nie sú ešte tak striktne vyhranené na pravú či ľavú ruku. Nemajú až taký problém v priebehu procesu ruky striedať. Tie 4- až 5-ročné už používajú jednu ruku prednostne. Aj úchop sa rokmi mení. Menšie detičky držia ceruzku skôr v pästi, správny úchop im nie je vždy prirodzený, staršie deti v predškolskom veku už dokážu odpozorovať a aj používať viac-menej správny úchop.

Od akého veku a ako podnecovať dieťa k tomu, aby kreslilo, maľovalo...? Čo radíte rodičom?

Nemyslím si, že dieťa treba ku kresbe podnecovať, je to tak nejak súčasťou prirodzeného vývoja. Ono automaticky raz siahne po ceruzke či pere, už len z potreby napodobniť rodiča alebo súrodenca... 

Ak sa však bavíme o kresbe a maľbe v umeleckom zmysle slova, je dôležité, aby dieťa chcelo tvoriť samo od seba. Rodičia svoje deti poznajú najlepšie a určite vedia posúdiť, či ich dieťa rado tvorí. Je vždy len prospešné, ak takéto dieťatko má možnosť experimentovať s materiálmi a skúšať rôzne tvorivé techniky. Deti už v predškolskom veku dokážu vyjadriť jasne svoj pozitívny, či naopak negatívny vzťah ku kresbe či maľbe. Stretávame sa denne s množstvom detí a každé kresbu a maľbu vníma trochu inak. Sú deti, ktoré sa k nám chodia zrelaxovať a maľbu vnímajú skôr ako niečo mechanické, čo im pomáha upokojiť sa, spomaliť. Na druhej strane sú tu deti, pre ktoré je samotný proces maľby už len nejaká pridaná hodnota, ale tú zábavnú časť vidia skôr vo vyjadrení ich kreativity, vo fantázii, ktorá predchádza samotné maľovanie. Je to návrh, náčrt, myšlienka, príbeh.

Ak dieťa v ranom veku prejaví radosť z tvorby, akejkoľvek tvorby a ak majú rodičia možnosť ho v tomto podporiť, je to vždy len ku prospechu. Už z praxe vieme, že nútiť niekoho neprináša ten správny výsledok. 

Natíska sa mi otázka – ako môžu rodičia zistiť, že ich dieťa má výtvarný talent? Ako ho rozvíjať?

Pri deťoch nemusí ísť vždy o talent, ale o záujem. Vtedy si treba dať pozor, aby sme deťom nepokazili tú radosť z kresby, či maľby zbytočným tlakom. V ateliéri máme deti, ktoré sú talentované, ale stretávame sa s tým, že berú maľbu ako nejaký záväzok, ktorý treba plniť, lebo veď sú talentované, tak sa od nich očakáva výsledok. Maľba ich väčšinou baví, ale nie je to vždy také spontánne a veselé, pričom deti, ktoré prejavujú len čistý záujem, chodia do ateliéru mnohokrát s väčšou radosťou, ale aj k samotnej tvorbe pristupujú voľnejšie, slobodnejšie... V ateliéri ich baví všetko, nielen samotná kresba či maľba. V tvorbe nie sú vyhranené a my sa im snažíme vytvoriť priestor a podmienky, aby ich záujem a radosť neopadla. Pri talentovaných deťoch sa tiež stáva, že záujem o umenie na nejaké obdobie opadne. Aj s tým sa v ateliéri stretávame. Veľakrát si cestu späť nájdu samy.

A ako podporiť takéto deti? Či už ide o talentované dieťa alebo o dieťa so záujmom o tvorbu, nie je to len vodenie na krúžok, ale aj cielene obdarovávať dieťa pri sviatkoch kreatívnymi darčekmi, prejavovať záujem o vytvorené diela a konštruktívne sa o nich baviť. Tým rodič vysiela jasný signál, že mu záleží na tom, aby dieťa pokračovalo.

Kreslením a tvorbou deti relaxajú 

Čo by mal taký škôlkar vedieť nakresliť, namaľovať, vymodelovať...?

V predškolskom veku si už dieťa vie naplánovať, čo chce nakresliť či namaľovať. Má jasnú predstavu. Napríklad kresby „hlavonožcov“ dostávajú jasnejšie kontúry a nadobúdajú už ľudskú podobu, sú to detaily ako mihalnice, uši a prsty, ale napriek tomu stále rozdeľuje obrázok na zem, nebo a priestor v strede, kde sa „dejú veci“. Veľakrát sa s deťmi o tomto bavíme, ukazujeme si, kde za oknom končí nebo, kde začína tráva a či je medzitým „biely priestor“. Chápu to, ale napriek tomu to nedokážu ešte aplikovať. 

Ako ovplyvňuje výtvarná tvorba dieťa v jeho ďalšom napredovaní v škole i neskôr v živote, ale i v jeho sebavedomí, vnímaní sveta?

Výtvarná tvorba a tvorba ako taká ide ruka v ruke s rozvojom kreativity. Kreativita a kreatívne myslenie je v dnešnej dobe dôležitá zručnosť.

Pri výtvarnej tvorbe dieťa musí premýšlať o postupe, o krokoch, ktoré budú nasledovať, o obsahu a myšlienke, ktorú chce do obrazu vložiť. Každým obrazom sa tak učí robiť vlastné rozhodnutia a nachádzať kreatívne riešenia. Schopnosť stále nachádzať nové spôsoby riešenia úloh či problémov je veľkým prínosom ako v škole, tak aj v živote. Kreatívne dieťa veľmi často intenzívnejšie vníma ľudí aj situácie. Myslí „mimo škatuľky“ a je viac otvorené zmenám, čo je v dnešnej, neustále meniacej sa dobe len prínosné. Kreatívna inteligencia je na vzostupe a v zložitej dobe a spoločnosti tí, kreatívne mysliaci, sa lepšie vyrovnajú so zmenami a flexibilnejšie sa prispôsobia novým situáciám.

Art Academy A

Zaujala vás táto téma? Pozrite si aj rozhovor so psychologičkou Veronikou Ragan o umeleckej arteterapii pre deti. Ako nám môže arteterapia pomôcť napojiť sa na dieťa a komunikovať spolu aj bez slov? VIDEO SI POZRITE TU.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: