Kresba ako zrkadlo detskej duše

Redakcia | 3. august 2021
Detská kresba

Detské kresby nám dokážu veľa povedať o tom čo naše deti prežívajú, čo ich teší, alebo naopak z čoho sú smutné. Kresbami deti často vyjadrujú to, čo nedokážu povedať slovami a preto by sme každému výtvoru našej ratolesti mali venovať patričnú pozornosť.

Približne vo veku piatich rokov už dieťa dokáže nakresliť tzv. obsahovú kresbu čo znamená, že už je schopné konkrétnu úlohu výtvarne zachytiť alebo dokáže ešte pred začatím kreslenia opísať to čo sa chystá dať na papier. 

Čo môže, ale nemusí znamenať detská kresba?

  • Dieťa kreslí osoby také veľké, aký význam im pripisuje
  • Nápadne veľká osoba môže znamenať dôležitosť alebo strach a žiarlivosť
  • Deti, ktorým je dožičená prílišná pozornosť, kreslia seba ako najväčšiu postavu
  • Ak sa dieťa kreslí ako najmenšie, môže to byť dôsledkom toho, že sa cíti izolované alebo odmietané
  • Ak dieťa na obrázku nakreslí ideálnu situáciu napr. rodinu, nemusí ísť vždy o skutočnosť, môže to byť aj jeho želaním
  • Ak je mama na obrázku väčšia ako otec, znamená to jej dominantné postavenie v rodine
  • Ak si dieťa s niekým nerozumie alebo s ním nedokáže komunikovať v kresbe mu vynechá ústa alebo uši
  • Ak je nejaká osoba podrobne zobrazená, u dieťaťa je obľúbená alebo predstavuje pre neho autoritu

Rozprávajte sa s dieťaťom o tom, čo nakreslilo

Nezabúdajme po každej kresbe na rozhovor s dieťaťom, v ktorom dieťa vysvetľuje osoby a javy na obrázku a v ktorom máme možnosť sa pýtať na prípadné nejasnosti. Analýzou detskej kresby sa zaoberajú psychológovia, ale aj učitelia, ktorí to využívajú ako dobrý zdroj na poznanie žiaka. Rodičia by teda nemali robiť závery na základe jednej kresby.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: