Detská kresba: Čo nám chcú svojimi kresbami deti povedať?

PhDr. Danica Gürtlerová | 22. november 2023
Detská kresba: Čo nám chcú svojimi kresbami deti povedať?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo kreslí vaše dieťa? Tento článok nie je návod na diagnostiku, len trošku načrtne, čo si môžete všímať.

Detská kresba

Detská kresba vyjadruje skôr osobný svet, ako svet vonkajší. Pokiaľ kresba vyjadruje vonkajší svet, je skôr fantazijným výtvorom, ako „fotografiou“ skutočnosti. Je to realita taká, ako ju vidí a spracováva detská myseľ a býva emotívne podfarbená. V tomto období dieťa kreslí to, čo vie a pozná.

Kresba nepredstavuje model, ktorý má dieťa pred očami, ale iba to, čo z neho pozná. Napríklad sa môžeme stretnúť s tým, že dieťa nakreslí tvár z profilu, ale namiesto jedného oka budú nakreslené obe oči.

  • Toto obdobie, kedy dieťa kreslí všetko, čo pozná, sa zvykne nazývať aj obdobím intelektuálneho realizmu.
  • Medzi 7 – 12 rokmi sa objavuje vizuálny realizmus. V tomto období sa dieťa snaží kresliť to, čo vidí. Pokiaľ napríklad kreslí dom, nakreslí ho zvonku a to, čo je vo vnútri, nakreslí len tam, kde je to vidieť cez okno. V tomto období sa tiež začína v kresbe objavovať profil, je to významný pokrok. Kresby sú vyumelkovanejšie, detailnejšie a prepracovanejšie.
  • Posledným štádiom, ktoré nasleduje po predchádzajúcom, teda okolo 12. roku, je zobrazovanie v priestore.  V kresbách sa teda už objavuje aj perspektíva.
Kresba ako zrkadlo detskej duše
Prečítajte si tiež:

Kresba ako zrkadlo detskej duše

Ako „čítať“ z diel našich detí? Čo všetko sa môžeme z kresby dozvedieť?

Už samotná čiara a jej sila nám môže niečo napovedať.

  • Dieťa, ktorému chýba sebadôvera, má zábrany, býva ustráchané, kreslí zvyčajne tenké, len naznačované čiary; obrázok stále prerába a niekedy si pomáha aj pravítkom.
  • Naopak, dieťa, ktoré kreslí silné čiary (môže sa stať, že pretrhne papier), je pravdepodobne agresívne.
  • Vyrovnané dieťa kreslí čiary, ktoré má pod kontrolou.

Ruku pri kreslení vedie intelekt a emócie

Keď dieťa kreslí, často nahlas hovorí, rozpráva nejaký príbeh. Ako sa príbeh odvíja, dieťa postupne kreslí jednotlivé postavy. Poradie, v ktorom postavy do kresby vstupujú, má svoj význam, pretože odhaľuje, aký vzťah k nim dieťa má. Dieťa kreslí spravidla ako prvé osoby, ktoré mu nie sú ľahostajné. Niektoré postavy nakreslí narýchlo, nedá si s nimi väčšiu prácu, len aby vedelo, že na ne nezabudne, iné, naopak, kreslí príliš starostlivo a strávi pri tom veľa času.

Všetko toto súvisí so vzťahmi, ktoré dieťa s danými ľuďmi má.

Detská kresba: Geometria kresby

List papiera môžeme rozdeliť vertikálnou čiarou na dve časti. Ľavý pruh predstavuje minulosť, pravý budúcnosť. Rozvrhnutie plochy papiera poukazuje tiež na vzťah dieťaťa k rodičom. Ľavá strana symbolizuje vzťah k matke, pravá strana vzťah k otcovi. Okrem toho predstavuje ľavá strana introvertnosť, pravá, naopak, extrovertnosť, niekedy aj autoritu.

Ďalej si môžeme všímať spôsob kreslenia čiar, či sú rovné, zaoblené, krivky, uhly. Mierne a citlivé deti radšej kreslia krivky, pokiaľ však kreslia takmer výlučne krivky, môže to znamenať aj určitú nezrelosť (závisí od veku). Naopak, realistické a podnikavé deti často používajú priamky a uhly.

Pokiaľ dáva dieťa prednosť drobným škvrnám a bodkám, svedčí to o jeho až úzkostlivej pedantnosti, starostlivosti. Dieťa, ktoré celý papier zaplní, býva nezrelé. Vyrovnané dieťa sa sústreďuje na stred papiera. Kresba položená príliš vysoko ukazuje na pýchu, naopak, kresba situovaná na spodok papiera poukazuje na stabilitu, jej autor pravdepodobne „stojí pevne nohami na zemi“.

Farby

Neprítomnosť farby v celej kresbe môže poukazovať na citovú prázdnotu. Dieťa používa farby dvoma spôsobmi, buď napodobňuje prírodu: slnko je žlté, tráva zelená, alebo naopak, necháva sa unášať fantáziou a nevedomím, a práve toto vypovedá o jeho osobnosti a myslení najviac. Podľa používania farieb môžeme odhaliť aj farbosleposť – na obrázku sa vyskytujú tlmené, nevýrazné farby, alebo farby, ktoré sa úplne odlišujú od skutočnosti, napr. červená tráva, zelená obloha...

Detská kresba: Čo nám chcú svojimi kresbami deti povedať?

Detská kresba: Význam jednotlivých farieb pri ich používaní dieťaťom

Červená – podľa doktora A. Bouveta je úplne normálne, keď dieťa pred šiestym rokom používa výhradne červenú. U chorých detí červená nemáva taký sýty odtieň. Po šiestom roku poukazuje jej výhradné alebo prevažné používanie na tendenciu byť agresívnym a nedostatočnú kontrolu emócií.

Modrá – používajú ju i deti mladšie ako 5 rokov. Tieto deti zvyknú svoje správanie viac kontrolovať, ako deti, ktoré používajú červenú. Používanie modrej v šiestich rokoch znamená, že dieťa je dobre adaptované. Modrá nahradzuje hnedú, keď dieťa už naozaj nechce zostať „bábätkom“. Pokiaľ používa výhradne modrú, poukazuje to na prílišnú sebakontrolu.

Zelená – používanie je porovnateľné s modrou, ale odráža skôr sociálne vzťahy.

Žltá – je veľmi často spájaná s červenou alebo používaná samostatne. Niekedy ukazuje na veľkú závislosť dieťaťa na dospelom.

Hnedá – túto farbu s obľubou volia tvrdohlavé a svojhlavé deti. Horšie sociálne adaptovateľné.

Fialová – Malé deti ju používajú zriedka, je príznakom nepokoja. Často sa vyskytuje v spojení s modrou a prezrádza úzkosť. Je používaná hlavne v obdobiach náročnej adaptácie, niekedy sa vedľa nej objavuje zelená.

Čierna – vyskytuje sa v akomkoľvek veku a prezrádza určitú mieru úzkosti. Niekedy svedčí aj o bohatom vnútornom živote. Symbolika čiernej je zvláštna v období puberty, kedy vyjadruje neprístupnosť a ostych vo vyjadrovaní citov (v tomto období deti s obľubou nosia čierne časti oblečenia).

Dôležité sú aj kombinácie farieb, príliš krikľavé a neharmonické farebné spojenia môžu poukazovať na vnútorný konflikt, niekedy až poruchu, ktorá býva citového pôvodu. Napríklad extrovertné dieťa, ktoré je impulzívne činorodé, prekypuje afektivitou, vyhľadáva kontakty a vrelo vyjadruje svoje city, pritom prejavuje tendenciu k nestabilite, a aj keď sa javí ako necitlivé, je ľahko zraniteľné. Takéto dieťa spravidla používa veľa farieb a prevažuje červená, oranžová, žltá a biela.

Naopak, introvertné dieťa, ktoré ťažko nadväzuje kontakty, je menej činorodé, sa uspokojí s malým počtom farieb, priemerne jednou až dvomi, najčastejšie sú to modrá, zelená alebo fialová a čierna, prípadne sivá.

Stabilné dieťa, dobre sociálne adaptované, používa spravidla 4 – 6 farieb. V priebehu svojho vývoja nebude ten istý človek používať stále tie isté farby. Niekedy napríklad prejde obdobím bez farieb, a naopak, zase obdobím veľmi farebným. Jasné, teplé farby svedčia o vyrovnanosti, zatiaľ čo tmavé farby poukazujú na tendenciu k smútku, úzkosti, prípadne na odpor k niekomu alebo niečomu. Bledé odtiene vyjadrujú citovú nevyrovnanosť alebo zlý zdravotný stav.

Detská kresba: Symbolika kresby

Dom

Kresba domu vypovedá veľa o osobnosti dieťaťa, patrí k najobľúbenejším témam, ktoré deti kreslia. Deti kreslia dom podobne ako postavu a tým vlastne kreslia samy seba, resp. vypovedajú o sebe. Najčastejšie deti kreslia úplne obyčajný dom spredu.

  • Dom umiestnený v strede, s otvorenými oknami a niekoľkými dverami vypovedá o dieťati, ktoré je prívetivé, živé a otvorené. Okolie domu spravidla býva nenápadné a harmonické.
  • Malý dom, často bez okien a s mnohými prvkami v jeho okolí, kreslia deti s poruchami afektivity, vo veku 6 – 8 rokov to značí nesmelosť a pripútanosť k matke, nad 8 rokov pocit menejcennosti a pocit osamelosti. V puberte kresba tohto typu ukazuje na zdržanlivosť v prejavovaní citov a citlivosť. Naopak, ak je dom príliš veľký (prečnieva cez papier), pôjde skôr o túžbu po prejavoch lásky, po adaptácii alebo po ovládaní svojich pudov.
  • Dom, ktorý je nedostupný, bez dverí, obohnaný plotom, je znakom prehry. Okná bývajú otvorené a do 6 rokov ich deti zvyknú kresliť až na samotný okraj domu, hovorí sa tomu vyplňovanie, deti si nevedia predstaviť prázdny priestor.

Pokiaľ sa tento jav vyskytne po 6 rokoch, môže to svedčiť o zaostávaní duševného vývinu a vnímaní priestoru, alebo o závažnej citovej poruche. Cesta vedie k dverám domu a u detí s nejakým problémom môže byť nejasná, alebo namaľovaná čiernou, prípadne červenou farbou, čo svedčí o úzkosti alebo agresivite.

Najčastejšie sa na kresbe nachádzajú dva komíny, niektorí odborníci v tom vidia prítomnosť matky a otca. Deti, ktorých rodičia spolu nebývajú, väčšinou kreslia dva domy, jeden matkin a druhý otcov.

Strom

Rovnako ako postava, aj strom prechádza vývojom, ktorý závisí od veku dieťaťa. Prvé stromy sú „čmáranice“, neskôr, rovnako ako postava, vyzerajú ako hlavonožce, potom sa kmeň stromu dole rozširuje a nestojí na ničom. V ďalšom štádiu čiara, ktorá znázorňuje zem, pretína spodnú časť kmeňa, strom je zakorenený. Táto etapa vypovedá o dobrom zaradení dieťaťa do rodinného a sociálneho života.

Okolo 8 – 10 rokov dieťa kreslí strom ako kruh – kmeň a listy symbolizuje zahnutá neprerušovaná čiara. Ako dieťa rastie, strom sa začína podobať na zvláštnu rastlinu.

Pokiaľ dieťa po 10. roku a ešte neskôr kreslí strom ako kruh, naznačuje to oneskorenie duševného a citového vývinu. Pokiaľ ide o umiestnenie stromu na papieri, známy grafológ Max Pulver vypracoval schému, podľa ktorej môžeme určovať niektoré vlastnosti.

Vrchná časť papiera (21 x 29,7 cm) predstavuje intelektuálnu a duchovnú oblasť, kontakt s okolím. Je to „ja“ človeka, jeho city a vedomie. Naopak, spodná časť predstavuje nevedomie, pudy, sexuálny život. Ľavá časť je introverzia, minulosť, egoizmus, puto k matke. Pravá zas extraverzia, pokrok, altruizmus, puto k otcovi.

Podľa toho teda dieťa, ktoré nakreslí dom na pravú stranu papiera, je orientované k pokroku, sociálne založené a má dobrý vzťah k otcovi. Dieťa, ktoré nakreslí strom na ľavej strane, inklinuje skôr k egoizmu, strachu z budúcnosti a je pripútané k matke. Pri interpretácii kresby sa treba pozrieť aj na štruktúru stromu. Skladá sa z dvoch častí, stabilnej – kmeň, korene, vetvy; a dekoratívnych prvkov, listy, plody a okolie. Kmeň predstavuje stabilné JA človeka. Vetvičky vyjadrujú, ako subjekt dokáže uplatniť svoju osobnosť vo vzťahu k okoliu, dostredivý alebo odstredivý smer naznačuje intro-, resp. extraverziu.

Každé poškodenie kmeňa alebo vetiev je známkou nejakej traumy v minulosti. Čím vyššie na kmeni sa nachádza, tým kratšia doba od nej uplynula. Strom dolu široký poukazuje na materiálne založené dieťa. Pokiaľ strom smeruje dohora, dieťa bude založené skôr duchovne a mysticky.

Tak, milí rodičia, hor´ sa do kreslenia s deťmi. Ale... nič sa nemá preháňať. Tento článok nie je návod na diagnostiku, má vám skôr rozšíriť obzor.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: