Sebaláska a starostlivosť o seba je viac než len pedikúra a masáže

MK | 25. marec 2024
Sebaláska a starostlivosť o seba je viac než len pedikúra a masáže

S pojmom self-care sa v ostatnom čase stretávame na každom kroku. Väčšina z toho, čo sa o starostlivosti o seba učíme z okolia a médií, je o úniku. Pedikúra, masáže, wellness víkendy – sú úžasné, ale (samotné) málokedy pomáhajú našim pocitom vyhorenia.

Starostlivosť o seba nie je len o relaxačných rituáloch; je to o udržiavaní si mentálnej a fyzickej pohody na všetkých úrovniach, aby sme mohli žiť spokojný život bez potreby únikov. Je to stav, ktorý nám umožňuje byť „v“ našom živote bez toho, aby sme mali pocit, že by sme ho potrebovali znecitlivieť (alkoholom, jedlom, liekmi), vyhýbať sa mu alebo mu uniknúť.

Pravdupovediac, self-care je skvelým marketingovým ťahom. Neskočte na to, čo by ste mali robiť, poznáte sa lepšie ako ten najlepší marketingový stratég, nie? 

Väčšina mamičiek vie, že rovnako ako v lietadle, najskôr musia nasadiť kyslíkovú masku sebe, aby sa mohli postarať o ďalších ľudí. Len keď sme my sami vyrovnaní a šťastní, môžeme najlepšie prežívať všetko dobré aj zlé s tými, ktorých milujeme. Často však mamy nevedia ako  na to a dokonca aj samotná myšlienka starostlivosti o seba stane len ďalšou povinnosťou ktorej si myslia, že by ju mali robiť. Ako sa naučiť balans efektívne zapracovať do našich životov?

Čo je starostlivosť o seba 

Starostlivosť o seba sa začína udelením si povolenia konať aj mimo roly matky, partnerky, alebo zamestnanca. Je to o naladení sa na to, čo nás vyživuje a napĺňa. Starostlivosť o seba nie je o sebeckosti, nemala by byť sprevádzaná pocitmi viny za to, že v tej chvíli nerobíme niečo iné. 

1. Zabudnite na všetko alebo nič

Starostlivosť o seba nevyžaduje veľké gestá. Sú to malé kroky, ktoré robíme každý deň, aby sme si zachovali mentálne a fyzické zdravie. Je dôležité počúvať seba a svoje telo, a nie sa riadiť tým, čo od nás očakáva vonkajší svet. Naozaj nemusíme chodiť na hodiny jogy alebo na pedikúru a masáže, ak to nie je to, čo nám prinesie pokoj a uvoľnenie. (Ak radšej sedíte (hoci s tvrdými pätami) v knižnici, robte presne to.)

2. Digitálny detox

Telefón je doslova asistentom rodiča. Od školských aplikácií, cez kalendáre až k rôznym pripomienkam. Nájdite si čas na digitálny detox a odpočinok od neustáleho prívalu informácií, ktoré sa týkajú rolí, ktoré zastávate. Vtedy pocítite, čo chcete robiť a potrebuje urobiť pre seba

Sebaláska a starostlivosť o seba je viac než len pedikúra a masáže

3. Zdieľanie a delegovanie povinností

Nečakajte, až kým nebudete na pokraji síl, snažte sa doma vytvoriť rovnováhu v tom, čo kto a kedy urobí a  a zdieľajte zodpovednosť, ktorú máte či už doma alebo v práci. Nájdite si čas na rozhovor s partnerom už teraz a nečakajte. Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť pre seba, svoje manželstvo a svoje deti, je vytvoriť spravodlivejší domov.

Starostlivosť o seba znamená žiť plnohodnotnejšie bez pocitu, že musíme od života utekať

Toto nastavenie nám umožňuje plnohodnotne žiť náš život bez potreby unikať od reality, či už prostredníctvom znecitlivenia (napríklad pomocou alkoholu, jedla alebo iných substancií), vyhýbania sa situáciám alebo činnostiam, ktoré nás stresujú, alebo snahy o únik pred problémami. Ide o to byť prítomný a uvedomovať si momenty nášho života, aj tie náročné, bez toho, aby sme sa snažili vyhľadať okamžité, ale len dočasné a často nezdravé riešenia na zníženie našich pocitov stresu, úzkosti alebo nespokojnosti.

Hĺbková starostlivosť o seba je o uvedomení si a rešpektovaní našich najhlbších potrieb – emocionálnych, psychologických aj fyzických. Niekedy to znamená povedať „nie“ ďalším požiadavkám na náš čas a energiu, keď už nemáme čo dať, alebo „áno“ aktivitám, ktoré nás skutočne napĺňajú a regenerujú, aj keď to znamená odchýliť sa od očakávaní okolia. 

Byť „v“ našom živote 

Čo to znamená, milé mamy? Znamená to byť aktívnym účastníkom, nie pasívnym pozorovateľom svojho života. Akonáhle sa naučíme skutočne sa starať o seba, začneme rozpoznávať, že nie je potrebné utekať od problémov, pretože máme nástroje a schopnosti, ktoré nám pomáhajú zvládať výzvy. Čo skutočne cítime a potrebujeme?

Starostlivosť o seba nie je sebecká

Predstavte si vlastnú dcéru s novým bábätkom. Chceli by ste, aby žila svoj život tak, ako keby na jej potrebách už nezáležalo? Chceli by ste, aby zabudla na všetky časti seba, ktoré ju robili tak jedinečnou? Skúste si položiť túto otázku a lepšie nájdete cestu, ako sa nestratiť v roly matky, partnerky, zamestnankyne a toho, čo so sebou prináša. 

Neexistuje žiadny dokonalý plán starostlivosti o seba. Vyžaduje si to len ochotu nájsť priestor na pohľad dovnútra a nájsť to, čo nás robí šťastnými.  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: