DO PRÁCE po materskej či rodičovskej dovolenke - čo by ste mali vedieť

Bc. Monika Gajdošová | 26. október 2022
Do práce po rodičovskej dovolenke

Návrat do práce po niekoľkých rokoch strávených na materskej a rodičovskej dovolenke je pre mnohé mamičky stresujúci. Často nevedia, aké majú povinnosti voči zamestnávateľovi, úradom, nevedia ani to, aké možnosti majú v prípade, že si chcú založiť živnosť alebo sa už nechcú do pôvodnej práce vrátiť.

POVINNOSTI po skončení materskej/rodičovskej dovolenky

  • Ak vám končí materská dovolenka (MD) a pokračujete rovno na rodičovskú (RD), je nutné to oznámiť vášmu zamestnávateľovi. Bude potrebovať presný dátum skončenia materskej a  presný dátum nástupu na rodičovskú.
  • Ak vám končí materská a nepokračujete ďalej na rodičovskú, ale nastupujete do práce, tiež je nutné oznámiť to zamestnávateľovi. Návrat do práce je podľa Zákonníka práce nutné oznámiť zamestnávateľovi písomne najmenej 1 mesiac vopred.
  • Ak po skončení RD nenastupujete naspäť do zamestnania (napr. počas MD či RD ste sa dohodli na skončení pracovného pomeru alebo vám skončila doba určitá), zamestnávateľovi nemusíte nič oznamovať. 

MOŽNOSTI PRÁCE počas rodičovskej 

Mnohé mamičky sa rozhodnú počas RD pracovať. Po skončení materskej môžete:

  • nastúpiť k pôvodnému zamestnávateľovi
  • alebo môžete u svojho zamestnávateľa ostať na rodičovskej a popritom pracovať u nového zamestnávateľa. Takto môžete pracovať na pracovnú zmluvu aj na dohodu o pracovnej činnosti či dohodu o vykonaní práce. Pracovných pomerov či dohôd môžete mať uzatvorených aj viac, pozor si treba dať na zákaz konkurencie – práca u nového zamestnávateľa nesmie mať konkurenčný charakter k pôvodnému zamestnávateľovi. Ak sa rozhodnete pracovať počas RD u iného zamestnávateľa alebo sa vrátite do pôvodnej práce, nárok na rodičovský príspevok vám nezaniká, budete ho naďalej poberať do 3 rokov dieťaťa

ŽIVNOSŤ 

Počas materskej aj rodičovskej si môžete založiť živnosť. Veľa mamičiek to vníma ako príležitosť začať robiť prácu, ktorá ich zaujíma. Nemáte žiadne obmedzenia, o materské ani o rodičovský príspevok neprídete. Výhodou je, že ak si založíte živnosť počas materskej alebo rodičovskej, ste oslobodené od platenia odvodov do zdravotnej poisťovne. Tiež nebudete platiť odvody do Sociálnej poisťovne – tie sa v prvý rok podnikania neplatia, následne sa každý rok posúdi ich platenie podľa výšky príjmov.

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU počas MD/RD 

Počas materskej a rodičovskej dovolenky vám zamestnávateľ podľa Zákonníka práce NESMIE dať výpoveď. Môžete sa však dohodnúť na skončení pracovného pomeru. Ak vám počas tohto obdobia uplynie doba určitá, na ktorú bol váš pracovný pomer uzatvorený, pracovný pomer vám končí bez ohľadu na to, že ste ešte stále na materskej či rodičovskej. 

Čerpanie, preplatenie dovolenky

Nárok na dovolenku vzniká aj počas materskej dovolenky, no počas rodičovskej nevzniká. Čerpať dovolenku, ktorá vám ostala po nástupe na materskú, prípadne ktorá vám počas tohto obdobia ešte vznikla, môžete medzi skončením materskej dovolenky a nástupom na rodičovskú dovolenku. V praxi je však odporúčané a najviac využívané nechať si túto dovolenku po skončení rodičovskej. Hneď ako vám RD skončí a vy sa vrátite späť do práce, zamestnávateľ má povinnosť umožniť vám jej čerpanie v čo najkratšom čase. Mamičky sa tejto skutočnosti potešia, pretože deti nastupujú do škôlky, sú choré, prípadne musia ostať doma a nemajú tak problém s nedostatkom dovolenky.

Pomôže to aj tým mamičkám, ktorým skončí rodičovská skôr, ako im dieťa nastúpi do škôlky – počas tohto obdobia si čerpajú nevyčerpanú dovolenku a vyplnia tak obdobie medzi skončením rodičovskej a nástupom dieťaťa do škôlky. Mnohé však žiadajú pred nástupom na materskú dovolenku alebo po návrate z rodičovskej dovolenky o preplatenie dovolenky. To však nie je možné. Ak pracovný pomer trvá, je možné čerpať dovolenku po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky. Dovolenka sa v tomto prípade neprepláca.

Po rodičovskej NA ÚRAD PRÁCE

Mamičky, ktoré sa po rodičovskej nevrátia do pôvodnej práce (pracovný pomer im počas MD/RD skončil) alebo neboli pred nástupom na rodičovskú zamestnané, sa môžu zaregistrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Výhodou je, že v tomto období nebudú platiť zdravotné poistenie a majú možnosť požiadať o dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká v prípade, ak bola poistenkyňa v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky,  t. j. 730 dní. Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje po dobu najviac 6 mesiacov.

PREDĹŽENÁ rodičovská dovolenka

Ak MÁ vaše dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, podľa Zákonníka práce (ext. zdroj Zákonník práce) máte možnosť požiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku (písomne najmenej 1 mesiac vopred) až do dňa, v ktorom vaše dieťa dovŕši 6 rokov. V praxi je to známe ako ,,predĺžená“ rodičovská dovolenka. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa posudzuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodinyna základe podanej žiadosti. 

Pokiaľ úrad žiadosť schváli, budete môcť byť na RD aj naďalej a zároveň budete poberať rodičovský príspevok. Výška rodičovského príspevku je rovnaká bez ohľadu na to, či sa poskytuje do 3 rokov dieťaťa alebo do 6 rokov dieťaťa (známy aj ako ,,predĺžený“ rodičovský príspevok).

Mamičky, ktoré majú dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ale zároveň sa plánujú vrátiť naspäť do práce a neostať na rodičovskej dovolenke, môžu po schválení žiadosti úradom práce poberať na dieťa ,,predĺžený“ rodičovský príspevok a zároveň pracovať. Zákon nevylučuje súbeh poberania rodičovského príspevku (bez ohľadu na to či ide o poberanie rodičovského príspevku do 3 alebo do 6 rokov dieťaťa) a vykonávania zárobkovej činnosti, či už ako zamestnanec alebo napr. ako živnostník. Tiež je možné aj umiestnenie dieťaťa do škôlky (aj na celý deň).

NEPLATENÁ rodičovská dovolenka

Ak sa rozhodnete ostať doma s dieťaťom aj po dovŕšení jeho 3 rokov a vaše dieťa NEMÁ dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, môžete ostať na tzv. ,,neplatenej“ rodičovskej dovolenke až do 6 rokov veku dieťaťa. V zdravotnej poisťovni sa prihlásite ako osoba, ktorá sa celodenne a riadne stará o dieťa do veku 6 rokov a na základe toho za vás bude štát platiť zdravotné poistenie. Počas tohto obdobia však môže byť dieťa v škôlke max. 4 hodiny denne. Ak máte zamestnávateľa, musí s tým súhlasiť a počas tohto obdobia nemôžete vykonávať žiadnu zárobkovú činnosť.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: