MÔŽEM PRACOVAŤ a PODNIKAŤ počas materskej a rodičovskej dovolenky?

Monika Gajdošová | 25. apríl 2022
Práca popri materskej

Mnoho mamičiek sa na materskej či rodičovskej dovolenke zamýšľa nad možnosťou práce alebo podnikania popri dieťatku. Je vôbec možné pracovať, ak ste na materskej? Ako je to v prípade mamičky na rodičovskej dovolenke? Budú aj naďalej mamičke vyplácané jednotlivé dávky alebo nie? Je možné založiť si v tomto čase aj živnosť? Na všetky otázky si odpovieme v nasledujúcom článku.

Materské a práca u pôvodného zamestnávateľa

  • Mamička, ktorá poberá materské, nemôže počas tohto obdobia pracovať v zamestnaní, z ktorého toto materské čerpá. Môže však u svojho zamestnávateľa pracovať na novú pracovnú zmluvu. V tomto prípade je dôležité, aby išlo o iný druh práce, ako ten, ktorý má uvedený v pracovnej zmluve, z ktorej čerpá materské.
  • Mamička môže taktiež pracovať na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce, pričom musia byť zachované hlavné princípy týchto dohôd. Dohody sa uzatvárajú len výnimočne, najviac na 12 mesiacov a každá dohoda má špecifikovaný počet hodín, ktorý môžete odrobiť. Na dohodu o pracovnej činnosti môžete pracovať najviac 10 hodín týždenne, na dohodu o vykonaní práce nesmiete pracovať viac ako 350 hodín v kalendárnom roku.

Materské a práca u nového zamestnávateľa

Mamička, ktorá poberá materské u jedného zamestnávateľa, môže popritom pracovať na pracovnú zmluvu alebo na dohodu aj u iného zamestnávateľa. Materské z pôvodného zamestnania jej bude aj naďalej vyplácané.

Tu je však potrebné dať si pozor na to, aby práca u nového zamestnávateľa nemala konkurenčný charakter k pôvodnému zamestnávateľovi. Pokiaľ by to tak bolo, pôvodný zamestnávateľ musí dať zamestnancovi písomný súhlas na vykonávanie zárobkovej činnosti, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil. Toto neplatí pri výkone vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

Poberanie rodičovského príspevku vs. práca

Mamička, ktorá poberá rodičovský príspevok, môže pracovať v podstate bez obmedzení. Môže sa počas tohto obdobia vrátiť na pôvodné miesto, taktiež si môže nájsť prácu aj u iného zamestnávateľa (pozor aj tu na konkurenčný charakter spomenutý vyššie). 

Jednou z možností je aj práca u pôvodného zamestnávateľa, ale napríklad na dohodu. Zo svojej pôvodnej pracovnej zmluvy ostane na rodičovskej dovolenke a na dohodu si čo-to privyrobí. Veľa mamičiek takto rieši výpadok príjmu a začlenenie sa do kolektívu počas starostlivosti o dieťatko.

práca popri materskej

ŽIVNOSŤ počas materskej a rodičovskej dovolenky

Medzi mamičkami sa nájdu aj tie, ktoré čas materstva vnímajú ako čas vhodný na realizáciu svojich podnikateľských plánov a túžob. Je dôležité poznamenať, že nárok na materské a na rodičovský príspevok podnikaním nestrácate. 

Ako je to s odvodmi popri poberaní materského alebo rodičovského príspevku?

Odvody do zdravotnej poisťovne

Odvody do zdravotnej poisťovne nemusíte platiť ani počas poberania materského, ani počas poberania rodičovského príspevku. Počas tohto obdobia platí zdravotné poistenie za vás štát, vy si teda môžete určiť nulové preddavky na zdravotné poistenie.

Je však dôležité poznamenať, že pokiaľ máte príjmy zo živnosti počas poberania materského alebo rodičovského príspevku, je vhodné zvážiť dobrovoľnú výšku odvodov do zdravotnej poisťovne z dôvodu nedoplatkov v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Odvody zo živnosti do Sociálnej poisťovne počas poberania materského neplatíte. To znamená, že ak vám táto povinnosť na základe podaného daňového priznania vznikla (napríklad, živnosť ste už mali pred poberaním materského), počas tohto obdobia ich platiť nemusíte, platiteľom je štát. To isté platí v prípade, že si živnosť založíte už počas poberania materského – odvody do Sociálnej poisťovne ani v tomto prípade neplatíte.

Mamička, ktorá poberá rodičovský príspevok a má živnosť, to má o čosi zložitejšie. Odvody do Sociálnej poisťovne platí v prípade, že jej táto povinnosť už vznikla na základe podaného daňového priznania za predchádzajúce obdobie a zároveň vykonáva samostatne zárobkovú činnosť (počas poberania rodičovského príspevku má živnosť a dosahuje z nej príjem).

Ak však mamička popri poberaní rodičovského príspevku nevykonáva samostatne zárobkovú činnosť (nemá príjem zo živnosti), odvody do Sociálnej poisťovne platiť nemusí. V tomto prípade je potrebné doručiť do Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie, že nevykonáva samostatne zárobkovú činnosť v čase poberania rodičovského príspevku.

A čo eseročka pri poberaní materského a rodičovského príspevku?

Popri poberaní materského alebo rodičovského príspevku si môžete založiť aj eseročku. Obmedzenia tu nie sú, o tieto dávky neprídete. 

Všetkým podnikavým mamičkám držím palce a v tomto prípade odporúčam mať aj svoju účtovníčku (ak ňou nie ste vy).

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: