Dieťa články

CHOLESTEROL pod kontrolou (aj u detí)

CHOLESTEROL pod kontrolou (aj u detí)

V podvedomí máme akosi zakotvené, že sledovať cholesterol by si mali najmä starší ľudia. Stále máme pocit, že sme na to ešte mladí a netýka sa nás to... Opak je však pravdou. Vysoká hladina cholesterolu je čoraz častejšia u mnohých dospelých a dokonca aj u detí. Čítať viac..

Kultúrne empatické deti

Vychovávajte kultúrne empatické deti

Dieťa rýchlo preberie vaše názory a postoje (aj doslovné komentáre), či už sú pozitívne alebo negatívne. Ukážte im, ako prejavujete vašu toleranciu a rešpekt voči iným ľuďom a kultúre, z ktorej pochádzajú. Čítať viac..

Článkov: 1780