Pravák alebo ľavák? Do 3 rokov dieťa využíva obe ruky

Veronika Kmetóny Gazdová | 8. november 2023
Pravák alebo ľavák? Do 3 rokov dieťa využíva obe ruky

Rodič „zasahuje“ do rozvoja pohybu rúk dieťaťa už tým, ako ho nosí, ako ho mama dojčí, ktorou rukou mu umožní dotknúť sa rodiča.

Moja mamina zvykla hovorievať, že každé obdobie má svoje čaro a nič netreba uponáhľať. A tiež, že treba dbať na dobré základy, na ktorých sa bude dať potom aj dobre „stavať“.

Teraz, keď som sama mamou a tá moja sa na mňa pozerá už zhora, spájam si jej životné rady s vlastným materstvom a – ide naozaj o rady nad zlato. A to napríklad aj v prípade takých aspektov, ako môže rodič ovplyvniť budúcnosť dieťaťa tým, že ho nebude(!) preúčať v tom, či bude pravákom alebo ľavákom

Dôležité základy v detstve

Ak sa pozrieme bližšie na to, kde je ´zakorenené´ praváctvo a ľaváctvo či pravo- a ľavorukosť, zistíme, že aj to sčasti súvisí so symbiózou hrubej a jemnej motoriky. Všetko je ovplyvnené vývojom a dozrievaním mozgu.

Tým, že sa bábätko zdokonaľuje v pohybe celého tela, dochádza tiež k postupnému zdokonaľovaniu jemnej motoriky, ktorá má za následok aj také ´obyčajné´ pohyby rúk či činnosť prstov. Obratnosť detskej rúčky dokonca priamo súvisí s následnou obratnosťou jazyka, rečových svalov a tým aj reči. Obe tieto funkcie sú totiž riadené dominantnou hemisférou mozgu, ktorá dozrieva postupne a ktorá ´rozhodne´, či dieťa bude pravákom alebo ľavákom. 

Čo môže pre správny vývoj dieťaťa urobiť rodič?

Vytvoriť podmienky na to, aby jeho rozvoj prebiehal komplexne a nevynechávala sa žiadna z fáz psychomotorického vývoja, vrátane pasenia barančekov, otáčania sa či lozenia. Práve také otáčanie, kvalitné lozenie nie je totiž len o hrubej motorike, pohybe trupu či celého tela, ale priamo súvisí s jemnou motorikou. To sa potom odrazí na zvládaní manipulácie rukou, jedenia, rozprávania či vývoji zdravého chodidla. Ak dieťa nemá dostatočne pevný trup, ktorý si nespevní práve správnym lozením po štyroch, následkom toho je „nielen“ zlá schôdza, problémy s držaním tela či chrbticou, ale aj ťažkosti, ktoré sa odhalia až s nástupom dieťaťa do školy. 

A na to, aby dieťa v škole nemalo problém s písaním, je potrebné, aby ako bábo prešlo dostatočne dlhou a správne realizovanou fázou lozenia, ktorá mu zabezpečí spevnenie chrbta, zacentruje kĺby, čo sa využije následne v jemnej motorike v podobe ľahkého písania. V opačnom prípade môže dôjsť k tomu, že ruka pasívne visí, pri písaní na papier doslova tlačí a dieťa sa pri tom ľahko unaví.

Opäť to ale nie je len o ruke a písaní. Pri lození v skríženom vzore, keď sa striedajú ruky a nohy skrížene, sa prepájajú aj hemisféry v mozgu, čím sa predchádza rôznym poruchám ako dyslexia a dysgrafia. Aj v tomto prípade platí, že kvalita, ktorú dieťatko dostane v prvom roku svojho života, sa prejaví aj neskôr, v škole, v dospelosti v práci.

Pravák alebo ľavák? Do 3 rokov dieťa využíva obe ruky

Nekresli tou rúčkou...

Dlhé roky prevládali odborné názory, podľa ktorých to, či dieťa vyrastie v praváka alebo ľaváka, určuje jeho dominantnejšia hemisféra v mozgu. Novšie výskumy ale prišli so závermi, že tento aspekt sa formuje u bábätka ešte počas tehotenstva a hlavnú úlohu v tom zohráva miecha. V období prvých týždňov totiž miecha a mozog nie sú ešte prepojené, avšak plod už údajne preferuje jednu stranu a vyberá si svoju „obľúbenú ruku” ešte predtým, ako činnosť tela kontroluje mozog. 

Každá činnosť ale neskôr začína v mozgu, odkiaľ je vyslaný signál do miechy, a tá ho následne pretransformuje do pohybu. Nech už sa teda prikloníme k názoru, že dominantnú ruku ovplyvní mozog, miecha alebo je to výsledkom genetiky, rodič by mal tento „výber“ dieťaťa akceptovať a rešpektovať. 

Do 3 rokov dieťa využíva obe ruky

Pravorukosť či ľavorukosť sa ale neprejaví ihneď a rodičia si môžu všímať, že do cca troch rokov dieťa využíva obe ruky viac či menej rovnocenne a niektoré deti si silnú preferenciu ruky vybudujú až vo veku 7 – 8 rokov. 

  • Po 1. roku môžeme badať, ktorá ruka je v istých momentoch dominantnejšia, keďže dieťatko sa do bežných činností a hry zapája čoraz aktívnejšie a samostatnejšie. Vývojom nervovej sústavy však deti pri aktivitách stále s obľubou využívajú obe ruky.
  • Do 3. roku preto dominantnejšiu ruku nie je potrebné absolútne „riešiť“, stačí sa s dieťatkom hrať a túto oblasť iba sledovať. Napr. si všímať, do ktorej ruky chytí hračku alebo ktorou rukou uchopí predmet, natiahne sa po jedle, s akou obratnosťou bude s rôznymi predmetmi pracovať, či si ich v rukách prehodí a bude stále častejšie využívať tú rúčku, ktorá je riadená časom stále dominantnejšou hemisférou. 

Platí, že pri preferencii rúk rodič nezasahuje a dieťatko nepreúča

Násilné potláčanie preferencie ruky dieťaťa rodičom môže viesť k motorickej nervozite, zmenám správania, poruche pozornosti, ťažkostiam pri písaní „nanútenou“ rukou, dieťa môže mať úzkosti či prejavy zajakávania, rôznych tikov. Môže to viesť k vzniku dyslexie a dysgrafie, zmení sa jeho postoj a obľuba chodiť do škôlky/školy, časom badať aj zhoršenie prospechu, úmyselné zabúdanie si písacích pomôcok doma a pod. 

Ľavák alebo pravák

Vplyv rodiča na ľavorukosť či pravorukosť

Rodič „zasahuje“ do rozvoja pohybu rúk dieťaťa už tým, ako ho nosí, ako ho mama dojčí, ktorou rukou mu umožní dotknúť sa rodiča. Dôležité je umožniť bábätku rozmanitosť v jeho pohybe a nie stereotyp. Napr. aj pri takom „obyčajnom“ nosení či dojčení je dobré strany striedať. Tým, že veľa rodičov preferuje nosenie stále na jednej ruke, bráni tým rozvoju detskej jemnej motoriky. Dieťa má totiž možnosť rozvíjať len tú ruku, na ktorú vidí. Druhá ruka mimo jeho zorného uhla je zároveň aj mimo jeho záujmu a rozvoja. A tak asymetrické postavenie dieťaťa v pravidelných manipulačných polohách môže podnietiť asymetriu celkového pohybu dieťaťa v jeho ďalšom vývoji.

Neskôr, keď už dieťa samo chytá hračky, prejavuje záujem o samostatné jedenie či prvé pokusy o kreslenie, rodič pomáha profilácii dominantnej ruky práve tým, že predmet položí do stredu pred dieťa. To sa zo začiatku bude naťahovať za predmetom raz jednou, inokedy druhou rukou, no postupne samo začne počúvať svoj inštinkt a preferovať tú ruku, s ktorou mu ide všetko akosi ľahšie, prirodzenejšie. 

Ľavoruké/pravoruké milované dieťa

Mýty o ľavorukosti ako o negatívnom jave u dieťaťa, sú dávno preč a rodič by mal byť ten, kto podporí vývoj svojho dieťa čo najviac. V súčasnosti sa uvádza, že ľaváci tvoria 10 – 12 % celkovej populácie a medzi nimi rezonujú významné mená z oblasti vedy, umenia, športu i verejného života v rôznych kútoch sveta. V medzinárodnom kalendári významných dní im každoročne patrí 13. august a zaujímavosťou je, že ľaváctvo sa vyskytuje viac u mužov ako u žien. O ľavákoch je tiež známe, že dominancia ľavej ruky sa ukázala ako výhoda pri niektorých športoch ako box, tenis, šerm, hokej či basketbal a rovnako dokážu zvládať viacero úloh naraz. 

Každé dieťa je iné a každé svojím spôsobom výnimočné. Preto v dnešnej dobe, keď na trhu vieme navyše nájsť aj predmety či pomôcky, ktoré uľahčia ľavákom život v našom ´pravorukom svete´, nepotláčajme prirodzenosť našich detí. Berme a ľúbme ich aj s ich výnimočnosťami a vytvárajme pre ne podmienky na ich rast a rozvoj tak, aby to, či sú praváci alebo ľaváci, nerozhodovalo o ich uplatnení sa v živote, ich veľkom srdci a duševnom bohatstve.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: