Na čo si dajte naozaj pozor! Sledovanie cez kameru na vašich zariadeniach aj nebezpečné online výzvy

Mgr. Eva Valentíny | 29. september 2022
Sledovanie cez web kameru

Vedeli ste, že hacker môže manipulovať vašou webkamerou?

Najväčšie hrozby a nástrahy internetu  - na toto si dajte pozor

Camfecting

– označuje situáciu, v ktorej hackeri používajú vašu kameru na rôznych zariadeniach (smartfón, počítač, notebook, detské elektronické opatrovateľky...) bez vášho súhlasu na neoprávnené účely. Hacker takto môže manipulovať vašou webkamerou, špehovať všetko, čo sa v jej v zornom poli odohráva a potom môže uvedený materiál použiť na vydieranie, manipulovanie a napĺňanie svojich požiadaviek. Ochranou proti únosu webkamery môže byť jej prelepovanie, kontrola zariadenia prostredníctvom antimalvérových aplikácií, ktoré sledujú, či sa vo vašom počítači objavujú aj podozrivé či škodlivé softéry. Existujú však aj programy poskytujúce informácie o žiadostiach k prístupu ku kamere, ktoré informujú o nezákonnom používaní.

Kyber/grooming

– je činnosť, pri ktorej sa niekto spriatelí s dieťaťom, vybuduje si k nemu citový vzťah. Získa si k nemu dôveru so zámerom sexuálneho obťažovania alebo vydierania. Groomer môže byť cudzí človek alebo niekto, koho deti poznajú. Používa psychologické triky a stratégie tak, aby zastrašoval dieťa, prevzal kontrolu a často ho odizoloval od rodiny alebo priateľov. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozprávať sa s deťmi. Pýtajte sa ich, či majú online kamarátov alebo sa stretávajú online s ľuďmi, ktorých nepoznajú.

Sexuálne zneužívanie online

– ide o veľmi veľkú tému, ktorá sa deje, aj keď by sme pred ňou najradšej zatvorili obe oči aj uši. Opäť platí jediné: rozprávajte sa s deťmi o ich tele, o hraniciach, o možnostiach povedať nie (vždy primerane veku). Vysvetlite im, aké je náročné rozpoznať na internete, kto je dobrý a kto zlý. Aj sexuálni predátori môžu používať pochvalu či priateľstvo ako spôsob, ktorým si vaše dieťa získajú. Tak ako v iných témach, aj tu ostáva jedinou radou sprevádzanie dieťaťa. Vytvorte bezpečný a otvorený priestor, v ktorom s vami môže otvorene hovoriť a požiadať vás o pomoc.

Phishing

– forma kybernetického útoku formou e-mailov, telefónnych hovorov alebo správ. Spravidla tieto útoky vykonáva aktér vydávajúci sa za niekoho iného, čo mu umožňuje ľahšie získať citlivé údaje, ako sú platobné údaje a heslá k osobným účtom. Jedinou ochranou proti phishingu je zálohovanie dát, odpájanie zariadení od siete vypnutím nastavení wifi alebo odpojením sieťového kábla. Taktiež netreba zabúdať na používanie antivírusov a preventívnu kontrolu softvéru.

Negatívne dopady sociálnych sietí

sociálne siete bývajú vysoko návykové, pretože ponúkajú rýchlu fyziologickú odmenu na báze lajkov či iných pozitívnych odpovedí. Ako rodič by ste mali tínedžerom uznať, že sú naozaj vystavení enormnému tlaku zverejňovania svojich úspechov a osobného života. Dôležité je najmä zodpovedne pristupovať k online prostrediu, dobre nastaviť nastavenia sociálnych sietí a tiež komunikovať s deťmi a tínedžermi o hlásení nevhodného obsahu.

Online výzvy a challenges

– sme spoločenské bytosti a je pre nás (hlavne mladších z nás) prirodzené, že túžime niekam patriť aj v rámci skupiny. Virálne výzvy alebo challenges sú založené na našej spoločenskosti a s ňou sa spájajúcich potrebách či emóciách. Ako už napovedá ich názov, sú veľmi „chytľavé“, veľmi rýchlo sa šíria. Niektoré poskytujú zábavu a odreagovanie; iné sú prospešné a nápomocné. Z času na čas sa však objavia aj také, ktoré sú pre naše deti nebezpečné. 

Kvôli nebezpečnej výzve čelí žalobám aj sociálna sieť Tik-tok

Po tom, ako algoritmus tejto sociálnej siete ukázal deťom videá s nebezpečnými kúskami, vyhaslo 7 detských životov! V niektorých výzvach teda treba deťom dôsledne vysvetľovať následky ich činov. Buďte neustále informovaný o tom, do akých výziev sa vaše deti zapájajú.

Odlož ten mobil...

Médiá vo všetkých formách, vrátane televízie, počítačov a smartfónov sa stali súčasťou našich životov. Či sa nám to páči alebo nie, sú tu. Úlohou každého rodiča je chrániť dieťa aj v tomto „priestore“. Chrliť štatistiky o tom, koľko tam slovenské deti trávia času, nie je až také dôležité. Omnoho dôležitejšie je začať rozprávať o tom, na aké účely ho používajú a čo presne tam robia. Ako v každej výchovnej oblasti aj tu je najdôležitejšie VEDIEŤ, kde sa vaše dieťa „túla“ a nenechávať ho tam bez dohľadu a samo.  

Buďte pri ňom, keď naďabí na niečo, čo ho vystrašilo. Venujte mu pozornosť, ak sa stane obeťou kyberšikany, groomingu či iných nástrah, ktoré v tomto svete, bohužiaľ, sú. A nakoniec, nikdy neberte jeho čas na internete ako oddych, keď máte voľno od svojho rodičovského dohľadu. Je možné, že vás pri svojich online potulkách bude potrebovať úplne najviac...

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: