Rodičia pozor: Deti sú šikanové na internete!

Silvia | 1. február 2018
Rodičia pozor: Deti sú šikanové na internete!

Zneužitie identity, falošný profil, hejting, zosmiešňovanie. Mladí ľudia sú vo virtuálnom priestore ohrození šikanou. Obetí pribúda.

Príchod internetu a rozvoj informačno-komunikačných technológií nám priniesol veľa výhod. Časom sa však moderné technológie stali aj prostriedkom niekomu ublížiť, dokonca tak vznikla nová forma šikany - kyberšikana.

Kyberšikana

Elektronické šikanovanie je moderný fenomén. Mládež si už dnes nevie predstaviť život bez internetu, bez počítačov a mobilných zariadení a tak, ako doba napreduje v oblasti technológií, aj agresívne správanie sa vyvíja a prejavy šikany sa presúvajú do virtuálneho sveta. Problematika kyberšikany je v porovnaní s tradičnou šikanou oveľa širšia.

Čo vlastne kyberšikana je? 

Zjednodušene povedané, ide o formu šikany, ktorá prebieha v prostredí virtuálnom a to prostredníctvom moderných komunikačných technológií. Môže sa prelínať s tradičnou šikanou v reálnom svete.


V odbornej literatúre sa o kyberšikane píše ako o úmyselnom a opakovanom poškodzovaní, ponižovaní, vyhrážaní sa a prenasledovaní, ktoré agresor vykonáva prostredníctvom počítača, internetu, mobilného telefónu a ďalších elektronických zariadení, ktoré nám táto doba ponúka. Z danej charakteristiky je jasné, že je obrovské množstvo spôsobov, ako môže agresor obeť atakovať a ubližovať jej.

Kyberšikana a klasická šikana majú spoločných niekoľko znakov:

  • zámer, čiže cieľ ublížiť,
  • opakovanosť
  • nepomer síl

    Dôsledky kyberšikany môžu byť tragickejšie. Kyberšikana totiž poskytuje agresorovi anonymitu a odvahu urobiť niečo, čo by inak v reálnom svete neurobil. Je teda ťažké vypátrať, kto je agresor. Fyzické napadnutie pri tradičnej šikane je viditeľné a tak je možné ju ľahko odhaliť. Pri kyberšikane nezostávajú viditeľné stopy fyzického ublíženia, o to náročnejšie je jej odhalenie.

kyberšikana

Kyberšikana má niekoľko foriem

Nie je ňou len posielanie urážlivých a výhražných správ, SMS, e-mailov a zverejňovanie príspevkov, ktoré majú za cieľ akýmkoľvek spôsobom poškodiť meno obete. Agresor si môže ďalej zistiť heslo k profilu obete a zneužiť ho, písať v jej mene príspevky napríklad blízkym ľuďom obete.

Častokrát zvykne obeti ubližovať vytvorením falošného profilu, kde zverejňuje chúlostivé alebo klamlivé informácie, obrázky, ktoré sú častokrát fotomontáž. Môže obeť obťažovať telefonicky z neznámeho čísla.

Najnovšou formou kyberšikany je „happy slapping“, kedy je obeť fyzicky napádaná agresorom alebo jeho skupinou. Celý tento akt sa natáča na video a následne uverejní na internete. Treba si uvedomiť, že čo sa raz na internete uverejní, zanechá stopu a príspevok sa môže šíriť ďalej, čo znamená, že k danému príspevku má prístup ktokoľvek.

Kyberšikana zničí psychicky


Ryan Patrick Halligan je prípad z r. 2003, kedy obeťou kyebršikany bol americký žiak z Essex Junction vo Vermonte, ktorý spáchal samovraždu vo veku 13 rokov potom, čo bol šikanovaný spolužiakmi v reálnom živote a tiež sa stal obeťou kyberšikany.

Podľa agentúry Associated Press boli Ryanovi opakovanie posielané SMS správy od jeho spolužiakov zo školy, v ktorých ho obviňovali, že je gay, neustále sa mu vysmievali, urážali ho a vyhrážali sa mu.

Stále narastá počet podobných prípadov, ktoré svedčia o skutočne tragických dôsledkoch kyberšikany. Pomaly však vznikajú rôzne projekty orientované na boj proti tomuto zjavu páchanému na internete a na prevenciu, ktorá je dôležitá, pretože ak si vezmeme príbeh Ryana, tam už je o nejakom boji neskoro hovoriť. Tak, ako chodíme na prevenciu k zubárovi, nie je na škodu občas venovať zvýšenú pozornosť správaniu sa našich detí, či nespozorujete nejaké zmeny.

Sexting

Mladí ľudia si vymieňajú erotické SMS správy, rozprávajú sa o sexe na chate, posielajú si svoje erotické fotografie alebo videá, vyzliekajú sa pred webkamerou a tak vznikol ďalší fenomén a to sexting.

Väčšinou to robia so zámerom zaujať niekoho, nadviazať s ním vzťah alebo spestriť ten aktuálny. Aktéri, resp. odosielatelia takého materiálu si neuvedomujú, že uvedený materiál môže byť v budúcnosti použitý proti nim.

Môže sa stať predmetom pomsty, vydierania alebo verejného posmechu. A rovnako ako pri kyberšikane, následky môžu byť nezvratné, pretože zverejnený materiál sa rýchlo šíri a je obtiažne, ak vôbec možné ho odstrániť.

POZOR: Vo virtuálnom svete neexistuje „zmenil som názor“. Čo raz zverejníš, už ostane online.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: