Kyberšikana (virtuálna šikana): čo môžete urobiť ako rodičia?

Redakcia | 15. marec 2017
Kyberšikana (virtuálna šikana): čo môžete urobiť ako rodičia?

Medzi deťmi sa rozšírila nová forma „zábavy“ – tzv. kyberšikana.

Ide sa o špeciálny druh šikanovania, využívajúci možnosti, ktoré poskytujú moderné komunikačné technológie – mobil, počítač, internet. Medzi najobvyklejšie prejavy patrí posielanie obťažujúcich, urážajúcich alebo výhražných e-mailov a SMS, vytváranie stránok a blogov s dokumentmi ponižujúcimi obeť (fotky, video, texty...).

Čo môžete urobiť ako rodičia

 • Prijmite fakt, že virtuálny svet patrí do života vášho dieťaťa. Ak sa v ňom naučíte pohybovať, lepšie porozumiete vášmu dieťaťu.
 • Nemá zmysel zakazovať dieťaťu technické vymoženosti. Uvedomte si, že za kyberšikanu nemôžu.
 • Hlavnou príčinou šikanovania sú narušené vzťahy v nejakej sociálnej skupine, väčšinou to je okruh spolužiakov alebo kamarátov.
 • Sledujte, ako sa dieťa správa pri elektronickej komunikácii. Všímajte si neobvyklé a varovné signály, vrátane reakcie na vašu prítomnosť.
 • Dajte deťom najavo, že môžu za vami prísť kedykoľvek a s každým problémom.
Prečítajte si: Šikanovanie už v materskej škole?!
 • Získajte si dôveru svojich detí, lebo sa viac zdôveria kamarátom a učiteľom.
 • Stanovte si pravidlá, aby deti vedeli, „kde sú hranice“, ktoré sa nemôžu prekročiť.
 • Zistite, aké sú technické možnosti ochrany vášho dieťaťa.
 • Deti, ktoré žijú viac vo virtuálnom svete než v tom reálnom, sú ohrozenejšie, preto podporujte ich reálne aktivity.
 • Naučte svoje deti chrániť si svoju identitu.
 • Rozmýšľajte o tom, kde by mohlo dochádzať k natáčaniu kompromitujúcich videí.
 • Ak sa dozviete o kyberšikane, skúste si uložiť alebo vytlačiť e-mail, SMS, MMS – môže to poslúžiť ako dôkazový materiál.
 • Skúste zistiť, kto je agresor. Podľa výskumov až 75 % detí, ktoré takýmto spôsobom šikanujú, sú z tej istej školy alebo triedy, ako sú obete. Ak je agresor z rovnakej školy alebo triedy dieťaťa, kontaktujte riaditeľa. Každá pedagogická inštitúcia musí riešiť takéto nežiaduce správanie. V prípade podozrenia na trestný čin kontaktujte políciu.
 • Pri elektronickom šikanovaní je potrebné vedieť, že čím viac sa obeť snaží vyjednávať, argumentovať a dávať veci na pravú mieru, tým viac provokuje agresora k ďalším prejavom šikanovania, ktoré sa len stupňuje.
 • Zdôrazňujte deťom, že sa nesmú osobne stretávať s ľuďmi, s ktorými sa zoznámili cez mobil a internet.
 • Kyberšikana často úzko súvisí so šikanovaním, ktoré sa uskutočňuje reálne tvárou v tvár, preto sa pýtajte svojich detí, či im niekto neubližuje aj inak ako v kyberpriestore.
Prečítajte si: Mobilné telefóny deťom do rúk nepatria

Zdroj: www.prevenciasikanovania.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: