Mobilné telefóny deťom do rúk nepatria

redakcia MAMA a ja | 4. Jan 2017
Mobilné telefóny deťom do rúk nepatria

Deti sú v súvislosti s používaním telefónov zdravotne najviac ohrozenou skupinou obyvateľstva.

Deti predstavujú najviac ohrozenú skupinu používateľov mobilov

To si na základe vlastných výskumov uvedomili vedci z Ruskej národnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením. Vyššia vodivosť ich mozgového tkaniva, menšia veľkosť hlavy, tenšia lebečná kosť sú všetko faktory, ktoré môžu našich najmenších ohrozovať.

Mobily môžu deťom poškodiť zdravie

Žiarenie mobilu u nich môže ľahšie prenikať do nervového tkaniva mozgu a spôsobiť tu zmeny, ktoré už boli vedecky preukázané – či už sa jedná o zmeny v EEG alebo o deštrukciu nervových buniek, prípadne pri dlhodobej expozícii o rakovinové bujnenie.

Ruskí odborníci varujú, že deti sú vo zvýšenej miere vystavené poruchám pamäti, poruchám pozornosti, zníženiu mentálneho a kognitívneho výkonu, poruchám spánku a epilepsii. Vo veku 25 až 30 rokov sa u nich dá predpokladať výskyt nádorov mozgu a sluchového nervu, v neskoršom veku potom Alzheimerova choroba, depresie a ďalšie degeneratívne poruchy centrálnej nervovej sústavy.

   

Prečítajte si: Dieťa a televízia

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: