Vekové hranice a používanie internetu: Chráňte svoje deti v online priestore

Mgr. Eva Valentíny | 28. september 2022
vekové hranice a používanie internetu

Nehrajte sa na IT guru, ani nerobte z internetu nepriateľa. Nenechajte však deti vo virtuálnom svete samy. Buďte im sprievodcom.

Internet, sociálne siete, streamovacie služby, diskusné fóra, chatovacie aplikácie – nový svet, do ktorého sa dnešné deti narodili. My sme si ne zvykli, pre nich sú samozrejmosťou. 

Online svet a dieťa

Púšťať dieťa do sveta internetu je rovnako zložité, ako vštepiť mu bazálnu dôveru, že zvládne ísť do vonkajšieho sveta, keď je ešte celkom malé. V prvých rokoch života sa učí veriť, že svet je dobrým miestom. Postupne sa v ňom dokáže orientovať, presadiť, uplatniť. Všetci však veľmi dobre vieme, že život vie byť aj ťažký a zraňujúci. 

Na internete je to veľmi podobné. Patrí medzi pozitívne technologické výdobytky. Také, ktoré majú ľudský život uľahčiť, spríjemniť a skrášliť. Je dôležité, aby sme deťom ako ich sprievodcovia ukázali predovšetkým túto jeho tvár. Zároveň je však nutné komunikovať o tom, že môžu naraziť aj na tú odvrátenú. Vtedy by malo dieťa vedieť, že ste tu a môžu sa na vás kedykoľvek s dôverou obrátiť.

Vekové hranice a používanie internetu

Ak by sme mali skúsiť zovšeobecniť aspoň nejaké vekové hranice, mohli by sme ich rozčleniť nasledovne:

Do 10 rokov – BEZPEČIE

Vašou úlohou v živote detí je približne do ich 10 rokov vytvárať bezpečie a cez spoločný vzťah ich zoznamovať so svetom. Vždy veku primerane a tak, aby vedeli, že sa na vás môžu obrátiť s akoukoľvek otázkou. V období do 10 rokov ste pre vaše deti základným kameňom a veľmi dôležité je, ako vy sami hovoríte o istých témach a ako fungujete (napr. nedržíte ten mobil aj vy v rukách viac ako treba?) V tomto veku môžete nechať deti skúmať internet s vašou oporou a ideálne vo vašej blízkosti, resp. spolu.

Používajte v tomto veku rodičovské zámky, aby deti neprišli k  obsahu, ktorý by bol pre ne nevhodný, stresujúci, či dokonca traumatizujúci. Je to zároveň obdobie, v ktorom môžete použiť „akékoľvek“ prostriedky, aby ste ich bezpečie dokázali ustrážiť. Hranice, limity a kontrola sú v tomto období viac ako nevyhnutné.

Do 15 rokov – FANÚŠIK 

Toto obdobie je najturbulentnejšie a najnáročnejšie. Veľmi vám pomôže, ak sa stanete fanúšikom svojich detí. Výchovné rady nezaberajú a zdá sa, že majú skôr opačný efekt. Čo sa týka bezpečnosti na internete, rodičovské zámky a limity už nebudú fungovať. Ak však svoje deti naučíte, že za vami môžu kedykoľvek prísť a porozprávať sa bez hodnotenia, posudzovania a porovnávania, budú za vami chodiť a budú sa chcieť rozprávať. Je dobré, aby ste citlivé témy otvárali aj vy. 

Do 20 rokov – PARŤÁK

Môžete si vydýchnuť a pogratulovať si. Istotou pre mladých v tomto veku je stabilný priateľ či prijímajúca skupina. V tomto období si už pokojne môžete vymeniť garde a nechať sa inšpirovať systémom a ochranou, ktorú si vytvorili vaše deti, aby sa na internete cítili dobre. Stále môžete otvárať témy, ktoré vás zaujímajú. Nechajte ich však rovnako s témami prichádzať samých. Buďte otvorení tomu, čo vám chcú povedať. Ak vás chcú niečo nové naučiť, nebráňte sa tomu.

Vekové hranice a používanie internetu

Drobci? Čo najdlhšie bez wifi

Nezabúdajte, že veľmi malé deti treba držať od online sveta čo najďalej a v jasných limitoch, ktoré sú vopred dané. Je nepravdepodobné, že im zabránite používať internet, aj keby ste sa o to veľmi snažili. Nerobte z neho teda nepriateľa. Urobte deťom v tomto svete sprievodcu. Aj keď je nereálne neustále kontrolovať ich online aktivity, môžete sa s nimi neustále rozprávať o tom, ako trávia čas online. Z mojej skúsenosti je najväčšou chybou to, že rodičia takmer vôbec nevedia, akému konkrétnemu online obsahu sú ich deti vystavené.

Kedy dať dieťaťu mobil?

Najčastejšou rodičovskou dilemou je obdržanie vlastného smartfónu. Práve teraz, na začiatku školského roku, to riešia mnohí rodičia. Neexistuje však konkrétna veková hranica, kedy by sme mohli povedať, že dieťa je na tento krok dostatočne zrelé.  Vy musíte sami zvážiť, kedy je pripravené.  

Psychologička Zuzana Juráneková, ktorá sa venuje aktívnemu mapovaniu online prostredia a poradenstvu pre deti a dorast, radí, že dieťaťu by ste mali dať vlastný mobil vtedy, keď:

  • je na tento krok dostatočne psychicky a emocionálne pripravené
  • sa vie postarať o zariadenie, ktoré dostalo
  • dokáže rešpektovať dohody, ktoré ste si vopred stanovili
  • bude schopné riadiť si čas v online aj offline svete
  • dokáže participovať na vytváraní pravidiel užívania zariadenia a aj ich dodržiavať

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: