Mám doma slimáčika: 15 rád pre rodičov detí, ktoré majú na všetko čas

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 5. január 2021
Máme doma spomalené dieťa

Všetko im dlho trvá... Čo robiť?

Máte doma "spomalené dieťa"?

Skúste tieto tipy a rady, ako reagovať v niektorých situáciách a ako dieťa trošku "zrýchliť".

1. Kontrolujte svoje reakcie – netrpezlivosť, zlosť, krik – nič z toho dieťa nezrýchli. Musí poznať hranice a učiť sa postupne vyrovnávať sa so stresom.

2. Trénujte špecifické zručnosti – tréning pomáha deťom lepšie a rýchlejšie zareagovať. Dáva im istotu, ktorú potrebujú, pretože tým sa ich činnosti automatizujú – dá sa to aplikovať takmer na všetko – od umývania zubov až po riešenie úloh. 

3. Pomôžte dieťaťu byť úspešným – ale nie prázdny úspech, ktorý nič neznamená, nie chváliť ho len tak, ale učiť ho, ako sa veci dajú robiť a nie, ako sa nedajú. Učte dávať si reálne ciele prispôsobené jeho veku. Je tiež dôležité, aby bol úspech dieťaťa niekde zaznamenaný, aby ho videlo a uvedomovalo si ho. 

4. Budujte u dieťaťa time managment a rozvíjajte jeho schopnosť plánovať a organizovať. Dieťa s pomalým tempom sa často zabúda, nevie, čo má robiť ap. Je potrebné ho učiť, ako po sebe činnosti nasledujú, čo sa robí najskôr čo potom – je potrebné mu vytvoriť rutinu, ktorú bude dodržiavať a potvrdzovať mu to – toto si zvládol výborne, trvalo ti to 10 minút – si skvelý, o 2 hodiny príde babička, o pol hodiny pôjdeme domov ap.

5. Nechajte si vždy pár minút ako rezervu – prispôsobte svoj časový plán tomu, že vaše dieťa potrebuje viac času. Neponáhľajte sa vždy a všade.

6. Vyberajte len to, čo je dôležité – tam určujte čas a ten dodržte, pretože ak ste nervózni vy, znervóznite svoje dieťa a to potom viac znervózni vás.

7. Keď rozprávate so svojím dieťaťom – pozerajte sa mu do očí a udržte pohľad ešte aspoň 2 sekundy potom, ako niečo dopoviete – nerozprávajte sa s ním, keď robíte niečo iné, alebo keď pozeráte do mobilu, vybavujete pracovné veci. Dieťa nemusí postrehnúť, že sa bavíte s ním a môže sa stať, že vás odignoruje. Vaša pozornosť je tiež sústredená inde a nezareagujete dostatočne včas na to, aby ste predišli upevneniu nežiaduceho správania.

8. Opakujte inštrukcie a to, ako má dieťa niečo urobiť. Problém s pracovnou pamäťou znamená, že dieťa potrebuje dlhší čas na uvedomenie si toho, čo mu hovoríte a spracovanie informácií – potrebuje čas – tak mu ho poskytnite.

9. Po ukončení činnosti zosumarizujte, čo robilo a pochváľte ho.

10. Klaďte len jednu otázku – nezahlcujte – poskytnite mu čas na odpoveď.

11. Minimalizujte rušivé vplyvy – najmä doma, ak sa hrá, nemal by byť zapnutý televízor, počítač – dieťa má vykonávať len tú jednu činnosť. 

12. Udržiavajte doma pokojnú atmosféru – nie za každú cenu, ale je potrebné, aby aj hádky trvali len istý čas a potom sa problém vyriešil, aby sa nestupňovalo napätie v rodine. 

13. Ubezpečte sa, že vám dieťa venuje pozornosť – nie je rozptýlené predchádzajúcou aktivitou.

14. Urobte z niektorých jednoduchších činností výzvu alebo súťaž – aby malo šancu zvíťaziť – posilňuje to jeho sebadôveru. 

15. Zachovajte si zmysel pre humor a pozitívny prístup. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: