Ach, tá matematika! Mám prváka, čo s tým?

Mgr. Iveta Hermanovská | 21. Dec 2018
Ach, tá matematika! Mám prváka, čo s tým?

Už sú v škole chvíľu a stále sa s matematikou trápite? Je veľmi dôležité venovať sa práve prváčikovi, pretože v 1. triede musí dieťa pochopiť základy matematiky, na ktorých bude neskôr stavať.

Nemajte obavy – ak mu pomôžete a hlavne v začiatkoch sa mu budete venovať, výsledok sa určite dostaví. Niečo zameškané, nepochopené môže mať negatívne následky na jeho výsledkoch v ďalších a ďalších rokoch.

ČO MUSÍ ZVLÁDNUŤ PRVÁČIK?

V 1. ročníku musí dieťa zvládnuť učivo o numerácii v obore do 20, o počtových výkonoch v obore do 20 (sčítanie, odčítanie), učivo o elementoch algebry (určiť aspoň jedno riešenie nerovnice), učivo o slovných úlohách, rozlišovať geometrické tvary. Zdá sa vám to málo či veľa?

Máte pocit, že toto všetko predsa vaše dieťa už ovláda? Napriek tomu sa snažte nič nezanedbať. Boli už takí rodičia, čo si mysleli, že ich dieťa je geniálne, a posledné ročníky prechádzalo s odretými ušami. Nezabúdajte, že to, čo je zrejmé vám, ešte nemusí byť zrejmé vášmu dieťaťu. Chce to len čas a trpezlivosť – a tá vraj ruže prináša. Učebnice sú plné obrázkov, ale pochopiť nakreslený obrázok a pochopiť matematiku sú dve odlišné veci.

Jednou z ťažkostí v matematike je „popletenie“ symbolov, znakov a pojmov. Dieťaťu (aj vám) musí byť celkom jasný význam napr. „viac než“ a musíte využiť veľa príležitostí, aby ste s dieťaťom precvičili príklady s použitím tohto termínu (alebo iných), znamienka „+“ a pojmu „a“ (alebo iných). Z tohto dôvodu všetko často opakujte. Je to jedna z dôležitých zásad. Dieťa nezvládne vždy všetko len preto, že mu to išlo prvý raz dobre. Musí si zafixovať všetko, čo sa naučí, preto mu musíme stále pripomínať už naučené pojmy (číselné symboly, spočítavanie atď.).

NAŠE TIPY na precvičovanie matematiky:

  • Intenzívnejšie hrajte hry, v ktorých fyzické predmety spojíte s číslami, napr. Človeče, nehnevaj sa.
  • Ak dieťa používa pri spočítavaní alebo odpočítavaní svoje prsty, iné predmety alebo si na papier píše bodky, nebrzdite ho.
  • Zahrajte sa hry s cukríkmi (gombíkmi, guľôčkami), pričom ich rozdávajte, napr. plyšovým medvedíkom. Určujte, koľko ste ich spolu rozdali, odoberajte im ich. Kto má „najviac“, kto má „najmenej“.
  • Hrajte hru s dvoma kockami a kartami. Rozhoďte kocky a hľadajte karty, ktoré zodpovedajú počtu bodiek na stranách kocky. Priradzujte, precvičujte „=“.
  • Zahrajte sa na „nákupy“. Sú jednou z obľúbených detských hier a dieťa určite bude javiť o ňu záujem.
  • Vymýšľajte „spočítavacie a odpočítavacie“ rozprávky, obsahujúce v príbehu jednoduchý matematický úkon: „ Kde bolo tam bolo, žil raz jeden Janko, ktorý doviedol na pašu šesť kravičiek. Jedného dňa prišiel zlý obor a dve z nich odniesol čarodejníkovi. Koľko kravičiek mu ostalo?“ (Nezabudnite rozprávku šťastne dokončiť.)
  • Precvičujte matematiku aj v čakárni u lekára. Aj tak sa tam dieťa nudí a ak to jeho zdravotný stav dovolí, skúste úlohu: „V čakárni je teraz 10 ľudí. Ak dvaja odídu a piati prídu, koľko tu bude ľudí?“
  • Precvičujeme počítanie aj pri varení. „Koľko zemiakov musíme očistiť, ak ocko aj mama zjedia po tri zemiaky a ty so sestričkou zjete spolu štyri zemiaky?“
  • Ak cestujete, zahrajte sa hru: „ Koľko áut stretneme, kým prídeme do najbližšieho mesta?“ Zatipujte si, potom počítajte – vyhráva ten, ktorého tip bol bližšie skutočnosti. Alebo: „Ja počítam modré autá a ty červené, kto vidí viac áut svojej farby, ten vyhráva.“
  • Precvičujte aj geometrické tvary. Rozlišujte rovinné a priestorové. Zoberte diely stavebnice, tú iste máte. Precvičte názvy, rozdeľujte: „Vieš uložiť kocky sem a valce tam?“ Hľadajte doma predmety napr. guľatého tvaru (guľky, loptu, pomaranč...), kto ich nájde viac, vyhráva.

Precvičujte matematiku v bežnom živote

Určite už máte v hlave ďalšie a ďalšie nápady, ako spestriť učenie sa vášho dieťaťa. Pravidelným a každodenným učením vaše dieťa získa istotu a v škole bude úspešné. Myslite na to, že matematika nie je súbor vzorcov a poučiek, ale spôsob činnosti a myslenia. Otvorte dieťaťu bránu k tvorivosti, kreativite a otvorenému mysleniu už teraz.

Ale pozor! Ak u dieťaťa vyvoláte predstavu, ktorá nie je správna, je veľmi ťažké to naprávať. Naučiť dieťa niečo úplne nové je jednoduchšie, ako revidovať niečo, čo už bolo raz zafixované.

Ak sa vyskytnú s učením problémy, porozprávajte sa s učiteľom. Robte všetko pre to, aby dieťa nebolo vystavené neúspechu. Pocit neúspechu vedie k tomu, že vám jedného dňa lakonicky oznámi: „Ja matematiku neviem a hotovo!“

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: