HRY na rozvoj detskej mysle

Mgr. Jana Caban | 9. apríl 2021
Hry na rozvoj detskej mysle

Ako u detí rozvíjať pozornosť + tipy na hry podporujúce rozvoj pozornosti a myslenia.

Pozornosť je ako lievik, ktorý umožňuje deťom vyberať/triediť a prijímať užitočné informácie. Hneď, ako sú informácie vložené, mozog ich môže pochopiť a uložiť do pamäte (ext. zdroj uložiť do pamäte), aby ich mohol neskôr použiť. (Tento typ pamäte sa nazýva pracovná pamäť - ext. zdroj pracovná pamäť.)

Pozornosť je schopnosť, ktorá sa vekom vyvíja a mení. Ako ju podporiť a ako pomôcť deťom ju rozvíjať? Tieto štyri body sú pri rozvoji pozornosti obzvlášť dôležité:

1. Schopnosť „byť v strehu“

Na to, aby sa dieťa sústredilo, musí byť schopné „byť v strehu“ a pripravené prijímať informácie. Je ťažké byť v strehu, ak dieťa nemá dostatok spánku, je hladné alebo pociťuje úzkosť. Deti, ktoré nie sú v strehu, môžu mať hlavu sklonenú na stole, alebo  sa môžu javiť ako rozladené. Preto je dôležité v prvom rade zamerať sa na základné potreby dieťaťa a postarať sa o ich naplnenie. Dostatok spánku, kvalitná strava a emocionálna pohoda sú pre rozvíjanie pozornosti pevným základom. 

2. Výber toho, na čo sa sústrediť

Informácie k nám prichádzajú neustále a my sa nemôžeme sústrediť na všetky naraz. Musíme sa teda rozhodnúť, na čo sa zameriame. Inými slovami, deti sa musia rozhodnúť, či budú venovať svoju pozornosť svojmu učiteľovi, alebo rodičom, alebo iným veciam vo svojom okolí. Venovať pozornosť úplne všetkému naraz nie je možné. Preto je  pre rozvoj pozornosti dôležité zamerať sa aj na schopnosť výberu a túto schopnosť posilňovať.

3. Ignorovanie rozptýlenia

Tento bod súvisí s predchádzajúcim. Ak dieťa zameria svoju pozornosť na jeden objekt (napr. učiteľa počas hodiny), znamená to, že musí stiahnuť svoju pozornosť z ostatných vplyvov, alebo inak povedané, ignorovať ostatné podnety.

Venovať svoju  pozornosť učeniu, alebo nejakej inej činnosti, znamená nedávať svoju pozornosť psovi, ktorý šteká za oknom, alebo lietadlu, ktoré letí nad hlavou. Na to, aby deti dokázali svoju pozornosť sústrediť, musia byť schopné ju aj odvrátiť. Nie vždy je to jednoduché, pretože podnety z okolia dokážu byť skutočne veľmi lákavé!

4. Presunutie zamerania pozornosti

Niektoré rušivé prvky nemožno ignorovať. Napríklad hlasný zvuk na chodbe upúta pozornosť všetkých v triede. Ale deti musia byť schopné presunúť svoje zameranie späť na učiteľa a udržať ho tam. Čiže ak nie je možné rušivý podnet odignorovať, dieťa môže využiť svoju schopnosť zamerania pozornosti a sústrediť sa opäť na svoj „cieľ“. 

Tieto kroky sa môžu zdať jednoduché. Ale nie sú vždy ľahké. Malé deti môžu potrebovať viac času na rozvoj potrebných zručností. Našťastie sa aj tieto schopnosti  dajú u detí rozvíjať a ide to aj prostredníctvom jednoduchých hier.  

Hry na rozvoj mysle pomáhajú deťom zlepšovať pozornosť

Expertka na rodičovstvo, Ellen Galinsky, autorka knihy Mind in the Making: The Seven Essential Life Skills Every Child Needs (Vyvíjajúca sa myseľ: Sedem základných životných zručností, ktoré každé dieťa potrebuje)  zdieľa množstvo spôsobov, ako vylepšiť myseľ vášho dieťaťa.

Tu vám ponúka tri hry,  ktoré už možno poznáte, ale je dobré ich „oprášiť“. Ak zistíte, že majú pozitívny vplyv na rozvoj myslenia a pozornosti vášho dieťaťa, možno ich budete so svojimi deťmi hrať častejšie.

„Vyberajte hry, ktoré vyžadujú od detí pozornosť.“

1. Červené svetlo/zelené svetlo

V tejto hre hrá jedna osoba semafor a ostatné deti sa ho snažia dotknúť. Dieťa hrajúce na semafor stojí asi pätnásť metrov od ostatných detí, ktoré sú umiestnené na štartovacej čiare. Dieťa na semafore sa otočí chrbtom k ostatným deťom a povie: „Zelené svetlo!“ Môžete použiť sadu rôznofarebných klobúčikov, šatiek alebo iných pomôcok s rôznymi farbami.

Na začiatok určíte, ktorá farba čo znamená. Napríklad zelená = bež, červená = stoj, žltá = sadni, atď. Je na vás, akú sadu farieb použijete a aké povely budú vizuálne farby reprezentovať.

Deti sú zoradené na čiare na kraji miestnosti alebo vytýčeného priestoru (napr. vonku na ihrisku) a čakajú, akú farbu „semafor“ ukáže. Deti musia čo najrýchlejšie vykonať povel podľa farby. Ak sa objaví farba pre beh, deti čo najrýchlejšie bežia k „semaforu“. Ten ich môže zastaviť inou farbou, napríklad s povelom sadni. Semafor pred deťmi ustupuje, aby sa dostal až na opačnú stranu miestnosti alebo určeného priestoru.

Vyhráva dieťa, ktoré sa ako prvé dotkne „semafora“.

Akékoľvek dieťa, ktoré neposlúchne pokyn „semaforu“ je mimo hry. Hra pokračuje týmto spôsobom: Dieťa na semafore vyhrá, ak sú všetky deti von z hry skôr, ako sa ho niekto dotkne. Ak sa niekomu podarí dotknúť sa dieťaťa umiestneného na semafore, potom sa toto dieťa stane semaforom pre ďalšiu hru.

2. Stoličky a hudba

Túto hru možno poznáte zo svadobných hostín, kde je obľúbená aj u dospelých. Vytvorte kruh stoličiek a nechajte všetky deti zoradené za stoličkami, každé dieťa za jednou stoličkou. Potom zapnite hudbu a odstráňte jednu stoličku. Keď hudba hrá, deti krúžia okolo stoličiek, ale keď hudbu zastavíte, musí si každé dieťa sadnúť na stoličku. 

Dieťa bez stoličky vypadáva z hry. Hrajte ďalej a zakaždým odoberte jednu ďalšiu stoličku. Pokračujte, kým vám nezostanú iba dve deti a jedna stolička. Víťazom je dieťa, ktoré si sadne na poslednú stoličku, keď sa zastaví hudba.

Túto hru môžete hrať aj pomocou kúskov kartónového papiera namiesto stoličiek. Cieľom hry je stáť na papieri.

3. Hra so zvončekmi

Táto hra sa používa aj v Montessori programoch. Každému členovi rodiny (alebo skupiny) dáte zvonček:

Hra spočíva v tom, že máte všetci kráčať, alebo jednoducho byť v pohybe. Nezáleží na tom, akú vytvoríte formáciu - môžete kráčať v kruhu, alebo v rade, alebo aj bez nejakého konkrétne určeného smeru -  cieľom hry je, aby nikto so svojim zvončekom nevydával zvuk.

Začnite od najjednoduchšej verzie, kde môžete kráčať všetci jedným smerom v pomalom tempe a keď sa deti v tejto hre zlepšia, môžete „pritvrdiť“: nechajte deti chodiť rýchlejšie, alebo sa pohybujte v komplikovanejších schémach. Táto hra je údajne dobrá aj na upokojenie detí pred spaním. 

Prajeme vám veľa zábavy!

Naučiť deti sústrediť svoju pozornosť počas zábavných hier je vynikajúci spôsob, ako v nich rozvíjať silu mysle. Deti sa najlepšie rozvíjajú a učia keď sú pozitívne naladené – a ani nevedia, že sa učia! Inšpirujte sa teda našimi tipmi a nielen, že sa dobre zabavíte, zároveň podporíte rozvoj mentálnych schopností vašich detí.
Zdroje: 
www.parentingskillsblog.com,
www.understood.org
www.telocvikari.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: