OTESTUJTE svoje dieťaťa pomocou hry

Redakcia | 22. január 2019
OTESTUJTE svoje dieťaťa pomocou hry

Tieto úlohy sú určené pre deti v predškolskom veku. Redakcia ich zostavila z knihy: Testujme a rozvíjajme svoje dieťa, autoriek Márie Tóthovej Šimčákovej, Petry Arslan Šinkovej, Moniky Antošovej a Moniky Klapkovej.

Je dobré vedieť, či dieťa napreduje tak, ako má a tiež cielene jeho osobnosť rozvíjať a formovať. Na to, aby ste vedeli, ako na tom dieťa s pozornosťou, pamäťou či priestorovou orientáciou je, môžete vyskúšať úplne jednoduché hry. Pretože hrou sa dieťa prirodzene učí, spoznáva i napreduje...

Ako je na tom dieťa s vizuálnou pozornosťou?

 • Všímajte si, či dieťa vidí predmet medzi ostatnými predmetmi. Vyzvite ho, aby vám niečo podalo (malo by postrehnúť napr. uhorky v chladničke medzi ostatnými potravinami, broskyňu medzi jablkami a iným ovocím, tričko pohodené na gauči a podobne).
 • Pozerajte sa s dieťaťom z okna a pýtajte sa ho, čo všetko vidíte. Pozorujte, či zbadá aj skryté objekty medzi inými predmetmi. Spýtajte sa ho, kde je pes alebo smetný kôš. 
 • Ukážte dieťaťu fotku s viacerými osobami a povedzte mu, aby na nej vyhľadalo konkrétnu osobu (s blond vlasmi, červenou sukňou a podobne).
 • Dajte mu rôznofarebné kocky a požiadajte ho, aby vybralo len určitú farbu.
 • Poskytnite dieťaťu stavebnicu s rozmanitými tvarmi a poproste ho, aby vybralo len kocky určitého tvaru, napríklad všetky dlhé, všetky guľaté atď. 

Sluchová pozornosť 

 • Postavte sa s dieťaťom oproti sebe v dostatočnej vzdialenosti a povedzte mu: „Keď budeš počuť svoje meno, urob krok dopredu!“

  Dieťaťu potom v odstupe sekundy až dvoch monotónnym hlasom hovorte rôzne slová a medzi nimi aj jeho meno, napríklad: auto – kvet – lampa – meno dieťaťa – jazero – ryba – meno dieťaťa – vlas – papier – brána – meno dieťaťa – stolička – rozprávka – meno dieťaťa – obraz – listy – strom – meno dieťaťa – pes – dieťa – ponožky – meno dieťaťa.
 • Ak dieťa túto úlohu zvládlo, otestujte ho, či zareaguje aj na slová: okno, auto a pod., ktoré budete rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcej úlohe vkladať medzi iné slová.
 • Čítajte dieťaťu krátku rozprávku a vysvetlite mu, že keď bude počuť dohodnuté slovo, zatlieska. Vyberte slovo, ktoré sa v texte opakuje viac ráz.
 • Všímajte si, či jeho pozornosť ľahko upútajú zvuky z okolia alebo či sa vie sústrediť na činnosť alebo hru.
 • Pozorujte, či dieťa na vaše požiadavky reaguje, alebo ich ignoruje, akoby vás nepočulo.

Dotyková pozornosť

 • Otestujte dieťa dotykovým pexesom. Vyrobte si šesť párov kariet. Na dve kartičky z kartónu nalepte rovnaké materiály, ako napríklad alobal, hodvábnu látku, bavlnenú látku, drsný papier, plátok korku a podobne. Dieťa zavrie oči (ak nebude proti, môžete mu ich zaviazať šatkou alebo odvráťte hlavu) a hľadá rovnaké páry len pomocou dotyku.

  Do ruky mu dajte vždy tri kartičky, z ktorých dve budú rovnaké, a povedzte mu, aby vám odlišnú vrátilo. Dieťa by malo vedieť správne určiť aspoň päť párov.
 • Do vrecka vložte šesť veľkostne podobných predmetov, ktoré pozná, napríklad gombík, mincu, oválnu gumu, strúhadlo v tvare kruhu, koleso z autíčka alebo piškótu. Potom dieťa strčí do vrecúška ruky a určí, o aký predmet ide. Malo by vedieť správne pomenovať aspoň päť predmetov. 

Testovanie vnímania

Ide o rozlišovanie rozdielov v počutom a vo videnom. Táto schopnosť ovplyvňuje správny vývin reči, čítania a písania, ale aj osvojenie si cudzieho jazyka. 

Zrakové rozlišovanie 

 • Dajte na stôl rozličné predmety v pároch, napríklad dve mince, dva gombíky, dve magnetky. Dokopy potrebujete šesť párov. Zamiešajte ich a vyzvite dieťa, aby našlo veci, ktoré sú rovnaké.
 • Nakreslite na papier šesť párov kruhov s rozličnými vzormi, rôzne rozmiestnených: s bodkami, so zvislými čiarami, s vodorovnými čiarkami, s hviezdičkami, s vlnovkami a so štvorčekmi. Dieťa by malo vedieť priradiť kruhy k sebe. Mladšiemu dieťaťu vo veku 3 až 4 roky ukážte zakaždým len jeden kruh a spýtajte sa ho, čo k nemu patrí.
 • Zadovážte si dve rovnaké maľovanky. Do jednej nakreslite navyše napríklad bodku, obočie, vlasy, čiapku na hlavu či lístok. Dieťaťu povedzte, aby obrázky porovnávalo a hľadalo rozdiely. Malo by ich byť minimálne šesť. 

Testovanie pamäti 

Zraková pamäť

 • Zaobstarajte si obrázky z pexesa. Vyberte šesť rovnakých párov, ktoré so sebou nesúvisia, napríklad mačku, bubon, chlieb, auto, slnko a pohár. Rozdeľte ich na dve kôpky. V jednej bude šesť odlišných obrázkov a v druhej k obrázkom prislúchajúce páry. Vezmite do ruky jednu kôpku a kartičky pred dieťa ukladajte zľava doprava, každú v odstupe dvoch sekúnd. Obrázky nepomenovávajte, neveďte k tomu ani dieťa.

  Vyzvite ho, aby sa na ne pozeralo a snažilo sa ich zapamätať. Keď ich poukladáte, začnite ich otáčať zľava doprava, znova v odstupe dvoch sekúnd. Hneď, ako budú všetky otočené, dajte dieťaťu do ruky kartičky z druhej kôpky a povedzte mu, aby priradilo prislúchajúci pár tak, ako si myslí, že sú poukladané. Dieťa by si malo zapamätať aspoň päť párov, v predškolskom veku všetkých šesť. Ak si dieťa obrázky pomenováva, znamená to, že sa snaží pracovať pomocou sluchovej pamäti. Zrakovú pamäť môže mať v takom prípade aj pri dobrom zvládnutí úlohy oslabenú. 

Sluchová pamäť 

 • Zreteľne, len raz, v priebehu jednej až dvoch sekúnd povedzte dieťaťu slová: tráva, stôl, dom. Dieťa ich musí po vás správne zopakovať, poradie nie je dôležité.
 • Poproste dieťa, aby po vás zopakovalo nasledujúce štyri slová: strom, nožnice, hlava, kohút.

otestujte dieťa
Kontrola sluchu

Sluchové rozlišovanie sa môže v poriadku rozvíjať vtedy, ak dieťa dobre počuje. Ponúkame niekoľko tipov, ako si možno overiť, či dieťatko počuje. Rozdelené sú podľa veku.

0 až 3 mesiace

 • Všímajte si, či dieťatko zareaguje na náhle hlasné zvuky.
 • Pozorujte, či sa zobudí, ak sa vyskytne neočakávaný hluk.
 • Skúste tlesknúť za jeho hlávkou. Malo by sa strhnúť alebo vyľakať. Ak sa tak nestane, vyskúšajte to ešte niekoľkokrát.
 • Bábätká reagujú na hlas matky, vedia rozlišovať jej hlas od iných.

4 až 6 mesiacov

 • Dieťa udrží hlavičku a otáča ňou. Oslovujte ho menom a pozorujte, či na vás pozrie.
 • Skúšajte zazvoniť zvončekom alebo vydať zaujímavý zvuk a sledujte, či sa bude snažiť obrátiť hlavičku tým smerom alebo vyhľadať pôvodcu zvuku pohľadom.
 • Sluch súvisí s rečou. Dieťa by malo začať vydávať a napodobňovať zvuky. 

6 až 10 mesiacov

 • Dieťa by malo vedieť zareagovať na svoje meno.
 • Môžete si všimnúť, že reaguje na známe zvuky – zvuk TV, vysávača či telefónu.

10 až 15 mesiacov

 • Ponúknite dieťaťu obrázky a položte mu napríklad otázku: „Kde je mačka?“ Vyzvite ho, aby vám ukázalo konkrétny obrázok. Ak sa opýtate na známy predmet, malo by vedieť, kde sa nachádza.
 • Ročné dieťa zareaguje na zákaz.
 • Poteší sa, keď ho niekto pozdraví, prípadne zareaguje, ak niekto povie pápá.

Od 2 rokov

Deti vo veku od dvoch rokov môžete testovať pomocou rôznych predmetov, ktoré vydávajú rozličné zvuky. Pripravte si šuštiaci papier, zvonček alebo kľúče, pohár s lyžičkou.

Dieťa sedí chrbtom k vám (menšie deti si usadí na kolená iný dospelý). Pomocou predmetov vydávajte zvuky. Postupne sa od dieťaťa vzďaľujte a skúšajte, či zareaguje, aj keď budete na opačnom konci miestnosti. Začínajte ostrejšími zvukmi, postupne vydávajte tichšie. 

! Majte na pamäti, že reakcie dieťaťa súvisia aj s jeho povahou. Aktívnejšie deti budú reagovať na zvuk oveľa skôr ako deti pokojné. Ak ste testy vyskúšali viac ráz a dieťa nereaguje, alebo máte obavy, či počuje, vyhľadajte lekára, ktorý ho odborne vyšetrí. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: