Ako zoznámiť deti so svetom čísiel? Vyskúšajte tieto rady!

Mgr. Jarmila Hýroššová | 18. Aug 2017
Ako zoznámiť deti so svetom čísiel? Vyskúšajte tieto rady!

Ako zoznámiť deti so svetom čísiel, aby si ho obľúbili?

Logické myslenie a jeho rozvoj u detí

Pre mnohých rodičov je samozrejmé, že si spolu s deťmi prezerajú obrázkové knihy a čítajú im z nich. To podporuje rozvoj slovnej zásoby u detí a vzbudzuje chuť do neskoršieho samostatného čítania – čítanie teda predstavuje dôležitý prvok v predškolskej príprave.

Práve tak dôležité – ale žiaľ nie tak veľmi rozšírené – je zoznamovanie sa so svetom čísel. Len ak sa s ním dieťa zoznámi dostatočne skoro, bude mu pripadať počítanie o pár mesiacov a rokov ľahké. Poznať čísla, chápať ich a aktívne s nimi narábať sa musia deti učiť krok za krokom.

Prečo je pre dieťa matematika dôležitá?

Pri hre s číslami sa dieťa s nimi naučí narábať a vytvorí si k nim dôveru. Každé má vrodenú potrebu učiť sa. Práve v prvých šiestich rokoch je schopnosť učiť sa najväčšia a dieťa sa už nikdy nenaučí tak veľa, ako v čase pred nástupom do školy.

Preto možno v prvých šiestich rokoch dieťaťu priblížiť aj matematiku hravou formou, zoznámiť ho s prvými matematickými pojmami a operáciami.

A ešte jedna dôležitá vec: deti v tomto období nevnímajú učenie ako zámerný cieľavedomý proces, ale ako hru, a to treba využiť.

Pri hre a v celkom obyčajných situáciách počas dňa prichádza dieťa do kontaktu s číslami, počtami, ciframi a pod.

My ako dospelí môžeme dieťaťu pomôcť pri štarte a poskytnúť mu základy pre ďalšie matematické rozvíjanie tým, že budeme všímaví, poskytneme mu priestor a budeme ho podporovať v jeho záujmoch a zvedavosti. Pritom matematické znalosti dospelých osôb nezohrávajú žiadnu úlohu. Hlavná vec, že sa pri tom všetci bavia.

Prečítajte si: Školská zrelosť a pripravenosť: Aké sú testy školskej zrelosti?

Ako sa vyvíjajú matematické schopnosti u detí?

Pochopiť „málo“ a „veľa“

Podľa niektorých výskumov sa už batoľatá zaujímajú o zmeny na menšej číselnej množine (napríklad z „dva“ na „tri“).

Ak však množstvo prekročí určitý počet, strácajú deti rýchlo záujem – každé väčšie množstvo potom označia pojmom „veľa“ (či ide o 10 alebo 100 prvkov). Vo veku jedného roka dávajú deti svojím správaním najavo, že sú schopné rozpoznávať množstvo.

Pritom je počet často dôležitejší ako veľkosť. Skúste napríklad ročnému dieťaťu  ponúknuť jeden celý keks alebo dve polovičky!

Jeden“ a „veľa“ sú často prvé číselné pojmy, ktoré dieťa používa. Dvojročné deti používajú rady pojmy „veľa“ a „málo“. Pre deti v tomto veku je tak osem ako aj sto „veľa“.

Potom nasledujú odstupňovania, ako napríklad „dosť veľa“, „veľmi veľa“ a pod. Ďalší stupeň vo vývoji je vyjadrenie „veľa“ pomocou viacerých čísloviek.

Číslo „dva“ je väčšinou jedno z prvých, ktoré dieťa používa. Aký význam má pochopenie obsahu množstva už pre malé dieťa ukazuje nasledujúci príklad:

Júlia (2 a pol roka) sa hrá so svojimi autíčkami. Najskôr sa hrá s dvomi autíčkami, trúbi a zanietene jazdí po izbe. „Dve,“ povie a drží v každej ruke jedno auto. Potom nechá autíčka tak a prehŕňa sa v škatuli s hračkami, kým nenájde ešte tri ďalšie autíčka. Postaví ich vedľa prvých dvoch a zvolá: „Veľáááá“!

Ako deti chápu číselný rad?

Ak počítate jeden, dva, tri,  zatiaľ čo dieťa zosadá zo stoličky, patrí to tiež k rozvoju pochopenia počítania. Na začiatku je číselný rad ponímaný ako známy rým, napr. jeden, dva, tri..., zívať – to sa nepatrí.

Aj keď deti vedia vymenovať čísla po poradí, neznamená to zákonite, že spájajú tento číselný rad aj s pojmom „koľko“.

Ak už raz dieťa objaví, že pri odriekaní číselného radu môže ukazovať pomocou prstov na počítané objekty, vzniká hektické počítanie.

Určitý čas potom trvá, kým dieťa zvládne vysloviť pre každý predmet, na ktorý ukáže, správne číslo a kým bude schopné povedať „koľko“je predmetov spolu.

Schopnosť odriekať číselný rad (počítať napr. do 10) je dôležitá súčasť rozvoja matematických schopností. Radosť z počítania a z toho získané nové  skúsenosti sú veľmi dôležité pre ďalší vývin dieťaťa.

Je vaše dieťa pripravené na nástup do školy?

Priradenie čísla k počítaným predmetom

Schopnosť priradiť číslovku k počítaným predmetom je základom počítania. Je to potrebné na to, aby sme vedeli udávať správny počet. Toto priraďovanie sa rozvíja často po tom, ako dieťa začne odriekavať číselný rad.

Už u malých detí môžeme podporovať toto priraďovanie pomocou rýmov s využitím prstov. Hovorte napr. riekanku:Varila myšička kašičku...“ Pri každom výraze sa dotknite jedného prsta dieťaťa. Alebo povedzte dieťaťu: „Teraz si obujeme ponožky – jednu ponožku na jednu nôžku a jednu na druhú nôžku.“

Neskôr dieťa vidí, že každej osobe patrí na stole jeden tanier, že v jednom momente môžeme nosiť na hlave len jednu čiapku a že v škôlke nájde svoju skrinku, keď ju bude hľadať podľa obrázku alebo mena.

Postupne si všíma, že pre každé číslo, ktoré vysloví, existuje predmet, na ktorý môže ukázať. Akonáhle to zvládne, vie už počítať.

Prečítajte si: Hry na rozvíjanie tvorivosti a samostatnosti

Koľko ich je?

Aj keď sa dieťa naučilo spojiť číslovku s počítanými predmetmi, ešte nechápe automaticky, že posledné číslo vyjadruje „koľko“ toho je (= počet).

Príklad: Lukáš (4 roky) sedí na zemi a hrá sa s mamou so svojimi autami.
Mama: Ty máš ale veľa áut. Vieš, koľko ich je?
Lukáš: 1, 2, 3, 4, 5! (povie zakaždým jedno číslo pre každé auto)
Mama: Super, ty vieš ale pekne počítať! Koľko áut máš teda teraz?
Lukáš: Veľa.
Mama: Áno, ale koľko ich je?
Lukáš: Veľa.
Dieťa až po dlhšom cvičení pochopí, že naposledy priradené číslo predstavuje hľadaný počet predmetov a udáva „koľko“ ich je.

Číselné symboly už v rannom veku

Ešte prednedávnom sa vychádzalo z toho, že malé deti netreba veľmi skoro oboznamovať s číselnými symbolmi (číslice v písomnej podobe).

Najnovšie výskumy však ukazujú, že vzniká bezprostredná súvislosť medzi detským chápaním číselných symbolov a neskoršou zručnosťou počítať.

Existuje množstvo detských leporel na knižnom trhu, ktoré prezentujú číselné symboly zaujímavou pútavou formou. Tak nájdeme napr. na každej strane jedno krásne namaľované číslo spolu s obrázkom, ktorý vyjadruje množstvo, ktoré číslo symbolizuje (1 – jeden had, 2 – dva tulene ...).

Detské otázky podľa veku - čo sa pýtajú deti od 4 do 7 rokov?

Učte deti pochopiť význam používania čísel a počítania aj v širšom zábere

Okrem dôležitých súvislostí medzi číselnými pojmami a číselnými symbolmi sa môže dieťa oboznamovať s ďalšími aspektmi počítania.

Čísla sa nepoužívajú len na to, aby popísali počet. Číslo slúži napríklad aj ako miera pre váhu, dĺžku, peniaze, čas a pod. Nie je jednoduché pochopiť, prečo sú 2 kg zemiakov viac ako dva zemiaky alebo prečo pol štvrtej nie je to isté ako dve hodiny.

Čísla môžeme využívať aj na to, aby sme vyjadrili poradie – radové číslovky ako prvý, druhý, tretí a pod. Množstvo možno okrem toho aj spočítavať alebo rozdeľovať, čo v matematickej reči znamená počítať – sčítavať, odčítavať, násobiť, deliť.

A to ešte zďaleka nie je všetko, čo možno vo vzrušujúcom svete čísel objavovať.

Ako možno deťom sprostredkovať radosť z počítania?

  • Doprajte dieťaťu čas, ktorý potrebuje, aby rozvíjalo svoju schopnosť počítať.
  • Buďte pri počítaní inšpirujúcim vzorom, a nie prísnym dospelým, ktorý dieťa opraví zakaždým, keď sa jeho výsledok nezhoduje s výsledkom dieťaťa.
  • Jasne zdôrazňujte čísla a ukazujte prstom na predmety, ktoré počítate. Tak je pre dieťa jednoduchšie pochopiť vzťah medzi číslom a množstvom, ktoré dané číslo predstavuje.
  • Zdôrazňujte pri počítaní posledné číslo, ktoré udáva počet. Napr. pri počítaní rybiek – 1, 2, 3, 4, 5 – je tu 5 rybiek.
  • A to najdôležitejšie – Nezabudnite, že ide o zábavu!
Prečítajte si: Čo vám odhalí detská kresba?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: