Prehliadky v prvom roku dieťaťa - tieto by ste mali absolvovať

MUDr. Marta Špániková, Dagmar Balúchová | 31. január 2021
Prehliadky v prvom roku

Okrem mnohých vyšetrení pediater počas každej prehliadky zisťuje aj hmotnosť, dĺžku, obvod hlavičky a obvod hrudníka dieťatka. Prečo je to dôležité?

S bábätkom vás čakajú v prvom roku jeho života viaceré preventívne prehliadky. Viete, v ktorom mesiaci veku je ich nutné absolvovať a čo v rámci nich pediater sleduje?

Pediatra nebudete navštevovať iba v čase, keď vaše dieťatko potrápi nejaké ochorenie. Naša pediatrická starostlivosť je zameraná preventívne. Lekár bude pravidelne sledovať a vyhodnocovať jeho fyzický i psychomotorický stav v rámci povinných preventívnych vyšetrení (známych aj ako poradne). Ich súčasťou sú komplexné pediatrické vyšetrenia, ktoré môžu u detí včas odhaliť vývinové chyby, dedičné, metabolické alebo iné ochorenia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vývin dieťatka, zavčasu odhalia vznik chronických ochorení. 

Potom lekár usmerní rodičov k špecialistom, ktorí rozhodnú o prípadnej ďalšej liečbe. Súčasťou týchto prehliadok je aj pravidelné povinné plošné očkovanie a v prípade záujmu rodičov aj doplnkové, nepovinné očkovanie.  

Vaše dieťatko by malo do svojich 12 mesiacov absolvovať 9 prehliadok

 • do 72 hodín po prepustení z pôrodnice

V tomto časovom limite by sa mala vykonať prvá preventívna prehliadka, a to u vás doma, kde vás pediater navštívi. Zhodnotí správu od neonatológa, dieťatko komplexne vyšetrí, vyhodnotí jeho reflexy, fontanelu, ďalšie ukazovatele vývoja a zaeviduje ho vo svojej evidencii.  Mamičku informuje o dojčení, hygiene novorodenca a odpovie na jej prípadné otázky. 

 • do 4. týždňa života

Navštívite s drobčekom pediatrickú ambulancii vy. Väčšina detských lekárov na preventívne prehliadky deti s rodičmi objednáva na presný čas v hodinách vyhradených pre preventívne prehliadky, aby sa v čakárni nestretávali choré a zdravé deti. Rešpektujte to.

V rámci tohto vyšetrenia lekár zhodnotí celkový stav dieťatka, zisťuje jeho hmotnosť, výšku, obvod hlavičky, hrudníka, vyšetrí kožu, svalový tonus, uzliny. Súčasťou poradne je aj celkové vyšetrenie dieťatka, zhodnotenie celkového psychomotorického vývinu, pripomenutie potrebného vyšetrenia bedrových zhybov. Samozrejmosťou je informácia o spôsobe výživy dieťatka a odpovede na otázky rodičov. 

 • v 5. až 7. týždni sa vykonáva 3. prehliadka.

Tam sa skontroluje, či bolo dieťatko na vyšetrenie bedrových zhybov a aký bol výsledok. Znovu nechýba váženie a meranie  dieťatka, celkové vyšetrenie a zhodnotenie psychomotorického vývinu. Súčasťou sú  odpovede na otázky a informácie o spôsobe výživy dieťatka. 

 • v 8. až 10. týždni je čas na 4. prehliadku.

Obsah tejto aj predošlej je v podstate totožný s predchádzajúcimi prehliadkami, môže sa zdať, že je to stále to isté. Lenže tieto prehliadky sú dôležité práve preto, že dieťatko sa rýchlo vyvíja, rastie a treba sledovať a podchytiť všetky odchýlky od normálneho vývinu. Znova je dôležité odpovedať na otázky rodičov, zhodnotiť a vyriešiť ich obavy, ak nejaké majú, či je vývin dieťatka a zdravotný stav v poriadku. 

Vždy v poradni riešime aktuálny spôsob výživy dieťatka.  

Ak rodičia majú záujem, je čas na prvé doplnkové očkovanie proti rotavírusovej hnačke, prípadne proti infekcii spôsobenej baktériou Nesseria meningitidis.  Ak dovtedy ešte neboli lekárom alebo sestrou informovaní o povinnom očkovaní, v tejto poradni je najvyšší čas na primerané informácie. 

- v 3. až 4. mesiaci života sa v rámci štandardných vyšetrení, ktoré sa opakujú podľa vzoru predošlých poradní, dieťatko počas 5. preventívnej prehliadky očkuje. Podáva sa mu 1. dávka základného očkovania proti ochoreniam: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne nákazy, detská obrna a  pneumokokové invazívne infekcie.

Pred očkovaním pediater dieťatko kompletne vyšetrí, zhodnotí anamnézu a potom sa rozhodne, či ho bude očkovať. Súčasťou očkovania je aj poučenie rodičov o reakcii na očkovanie a riešení jeho prípadných nežiaducich účinkov. Očkujú sa  zdravé deti. 

Rodičom dieťatka, ktoré užívalo vitamín K, pediater pripomenie, že nie je potrebné tento vitamín ďalej podávať. Vitamín D podávame ďalej a je dobré, keď sa to rodičom vždy v poradni pripomenie.  

 • v 5. až 6. mesiaci je čas na 6. preventívnu prehliadku.

Znova sa dieťatko riadne vyšetrí, prípadne sa zhodnotí reakcia na očkovanie. Podáva sa druhá dávka plošného povinného očkovania a  môže sa podať druhá dávka vybraného doplnkového očkovania. V tomto veku je najvyšší čas informovať rodičov o zavádzaní bez mliečnych príkrmov. Všetky základné potraviny (zelenina, mäso, ovocie, obilnina, bielkovina kravského mlieka vo forme mliečnej kaše alebo formuly) majú byť podané najneskôr do ukončeného siedmeho mesiaca. 

 • v 7. až 8. mesiaci lekár okrem tradičných sledovaní a kontroly hmotnosti a výšky, vyšetruje aj moč.

Vzorku moču treba dieťatku odobrať tak, aby močilo rovno do skúmavky, moč z vrecúška alebo nočníka býva falošne pozitívny. Dieťa je znova riadne vyšetrené, zvláštna pozornosť sa venuje vyšetreniu sluchu a zraku. Súčasťou vyšetrenia je vždy je aj zhodnotenie psychomotorického vývinu a informácie od rodičov, ale aj od lekára rodičom o výžive. Je dôležité,  ako dieťa reaguje na cudzích ľudí, ako napreduje jeho reč. Lekár alebo sestra odpovedia na otázky rodičov.

prehliadky v prvom roku

 • v 9. až 10. mesiaci je na rade 8.  prehliadka.

Lekár dieťatko vyšetrí, zodpovie na prípadné otázky rodičov, spoločne zhodnotia výživu dieťatka, pridávanie nových druhov potravín a reakcie dieťatka na nové jedlo. Dôležitý je rozhovor o psychomotorickom vývine dieťatka, rozvoji reči. 

 • v 11. až 12. mesiaci prehliadka v prvom roku dieťatka.

navštívia rodičia s dieťatkom pediatrickú ambulanciu v rámci prevencie poslednýkrát v prvom roku, teda absolvujú 9. prehliadku, ktorú môžeme nazvať prehliadkou v roku dieťatka. Je to zlomový vek, zisťujeme, či dieťa chodí, či už hovorí slovo s významom alebo len slabikuje. Či a ako komunikuje s okolím v rodine alebo  s cudzími ľuďmi. 

Zásadné je poučenie o výžive po roku, ktorá postupne prechádza na rodinnú stravu s určitými obmedzeniami do troch rokov. Dieťatko je podrobne vyšetrené, vrátane anamnézy, pretože súčasťou tejto prehliadky je aj očkovanie proti uvedeným šiestim infekčným ochoreniam a pneumokokom. Rodičom sa pripomenú možné nežiaduce reakcie po očkovaní a spôsob ich riešenia.  Môžu byť informovaní o možnostiach doplnkového očkovania po prvom roku veku dieťatka. Podobne ako v každej poradni sa pripomína potreba podávania vitamínu D. 

Povinné očkovania v 1. roku:

 • 3. – 4. mesiac           záškrt, tetanus,                                     I. dávka (základné)

                                         čierny kašeľ, 

 • 5. – 6. mesiac           detská obrna,                                        II. dávka (základné)

                                         vírusová hepatitída typu B,

 • 11. – 12. mesiac       hemofilové invazívne nákazy            preočkovanie

                                         pneumokokové invazívne infekcie

Doplnkové očkovanie od 2. mesiaca veku: 

 • 1x očkovanie proti zápalu mozgových blán spôsobených meningokokom typu A C W Y a B
 • Očkovanie proti rotavírusovej infekcii
NEZABUDNITE na sonografické a ortopedické vyšetrenie bedrových kĺbov, ktoré sa u dojčiat vykonáva v 4. až 6. týždni veku dieťatka.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: