Missed abortion: Čo je to zamĺknutý potrat?

MUDr. Karol Javorka, gynekológ | 3. May 2020
missed abort zamĺknutý potrat

Missed abortion alebo zamĺknutý potrat je jednou z foriem spontánneho potratu.

Rozdiel oproti bežnému potratu je v tom, že sa u ženy neprejavuje krvácaním a bolesťami podbruška, teda príznakmi vypudzovania potrateného embrya z maternice. Príčin môže byť niekoľko.

Zo strany matky (napr. hormonálne príčiny, malformácie maternice, zápaly, imunologické faktory, poranenia maternice a pod.) a tiež zo strany embrya. Tie sú z hľadiska zamĺknutého potratu významnejšie. Ide najčastejšie o abnormality v genetickej výbave.

Vývoj embrya sa zastaví 

Pokiaľ sa opakovaným ultrasonografickým vyšetrením preukáže neprítomnosť akcie srdca embrya a zastavenie jeho ďalšieho vývoja, musí vyšetrujúci lekár, bohužiaľ, konštatovať diagnózu zamĺknutého potratu. Uvedenú informáciu je nutné podať citlivo, s jasným vysvetlením stavu a ďalšieho postupu. Zamĺknutý potrat sa štatisticky radí k potratom spontánnym. Ich frekvencia je rôzna. Podľa literárnych údajov sa takto končí približne 10 – 15 % diagnostikovaných tehotností.

 

Hospitalizácia je pri diagnóze zamĺknutého potratu nevyhnutná

Hrozí totiž riziko rozvoja rôznych komplikácií, ktoré by mohli spôsobiť, okrem iného, aj následky komplikujúce následnú tehotnosť. Pri potvrdení diagnózy zamĺknutého potratu je nutné indikovať a previesť inštrumentálnu revíziu dutiny maternice (kyretáž), v celkovej anestézii pacientky. Tento výkon je najúčinnejšou prevenciou komplikácií spontánneho, zamĺknutého potratu. Zabezpečí sa ním aj dokonalá regenerácia sliznice maternice a príprava na možnú ďalšiu tehotnosť.

Histologické vyšetrenie

Embryo a ostatné štruktúry sa po zákroku histologicky vyšetrujú, aby sa vylúčili menej časté a závažnejšie príčiny zastavenia vývinu tehotnosti. S ďalšími pokusmi o počatie sa odporúča počkať aspoň tri nasledujúce menštruačné cykly, zabezpečujúce zregenerovanie sliznice dutiny maternice.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: