Dá sa odvrátiť predčasný pôrod?

MUDr. Peter Brenišin | 30. október 2017
Dá sa odvrátiť predčasný pôrod?

Ktoré faktory môžu ovplyvniť to, že sa pôrod rozbehne skôr, ako sa očakáva?

Predčasný pôrod

V súčasnosti už nie je takým strašiakom ako v minulosti, hoci stále predstavuje určité znevýhodnenie pre malého človiečika pri príchode na svet. Dnes už medicína pokročila tak ďaleko, že dáva nádej na plnohodnotný život aj tým deťom, ktoré sa narodia s veľkým časovým predstihom pred riadnym termínom.

Čítajte aj:  Predčasný pôrod: Príliš skoro na svet...

O predčasný pôrod ide, ak je splnené aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

  • narodenie živého dieťaťa pred 38. týždňom gravidity alebo
  • narodenie dieťaťa s hmotnosťou nižšou ako 2 500 g (ak nejde o hypotrofiu plodu, čiže  o donoseného novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou) alebo
  • narodenie mŕtveho dieťaťa medzi 28. a 38. týždňom tehotnosti alebo s hmotnosťou medzi 1 000 a maximálne 2 499 gramov.


V súčasnosti sa vzhľadom na pokroky medicíny posúva dolná časová hranica predčasného pôrodu na 24. týždeň od poslednej menštruácie – ak dôjde k ukončeniu gravidity pred týmto termínom alebo je pôrodná hmotnosť nižšia ako 1  000 gramov, ide o potrat, hoci súčasné možnosti medicíny v mnohých prípadoch dokážu uchovať pri živote aj tieto deti.

predcasny porod

Príčiny predčasného pôrodu na strane matky

Medzi príčiny predčasného pôrodu zo strany matky patria predovšetkým rôzne ochorenia, ktoré delíme na infekčné alebo orgánové.

Infekčné ochorenia, napríklad zápal pľúc, chrípka, žltačka (hepatitída), pohlavné ochorenia či choroby prenesené zo zvierat sú častou príčinou predčasného pôrodu. Pri týchto ochoreniach sa v tele matky množia rôzne toxíny, ktoré by sa mohli preniesť aj na plod.Predčasný pôrod je v podstate akási snaha prírody zabrániť infikovaniu plodu alebo zabrániť donoseniu a porodeniu už poškodeného plodu. Ide vlastne o dávny spôsob, akým príroda bránila, aby sa organizmus zbytočne nevyčerpával donosením plodu, ktorý by bez lekárskej pomoci nedokázal prežiť.

V čase tehotenstva dochádza k pomerne častým zápalom pošvy – ak sa liečbe zápalu nevenuje dostatočná pozornosť, môže postupovať z pošvy smerom nahor. V dôsledku toho môže vzniknúť zápal plodových obalov, s čím súvisí predčasný odtok plodovej vody a predčasný nástup pôrodných kontrakcií, ktoré sa spravidla nedajú zvládnuť medicínskymi prostriedkami, takže dochádza k predčasnému pôrodu.

Môže vás zaujímať: Predčasný pôrod: Prečo sa vyskytne a dá sa mu zabrániť?


Orgánové choroby sú nazvané podľa toho, že postihujú určité orgány v tele matky, napríklad ochorenia srdca, obličiek, rodidiel, cukrovka či zápal slepého čreva. Osobitne závažné bývajú ochorenia rodidiel, medzi ktoré patria vývojové chyby maternice, myómy maternice či zápalové ochorenia alebo nádory.

Psychika & stres budúcej mamičky

K príčinám predčasného pôrodu na strane matky patria aj rôzne traumy, či už telesné (napríklad úrazy) alebo psychické.  K rizikovým faktorom môže patriť aj práca, ak je namáhavá a vyčerpávajúca, či už po fyzickej alebo po psychickej stránke – tak, ako môže ublížiť stres v rodine, tehotenstvo môže ohroziť aj vysoké vypätie a stres na pracovisku.

Po fyzickej stránke tehotenstvo ohrozujú práce, ktorá sa vyznačujú zvýšenou fyzickou námahou (dlhé státie, chodenie, prenášanie bremien, práca na pracovisku vo vysokom hluku, v prostredí, kde tehotenstvo ohrozujú vibrácie a podobne).

Prečítajte si aj: Neurologické a psychické ochorenia v tehotenstve

predcasny porod

Oslabený krček maternice

Osobitnou kapitolou pri predčasnom pôrode je oslabenie krčka maternice – ten sa pod ťarchou zvyšujúcej sa hmotnosti maternice, ktorá naň nalieha, začína pomaličky otvárať.

Pomôcť môže serkláž – ide o niekoľkominútový zákrok, pri ktorom sa žene v ľahkej anestézii aplikuje na krček steh, ktorý ho pomôže udržať „pohromade“ – ak sa však objavia skutočné kontrakcie, musí sa serkláž okamžite odstrániť.

Ak sa podarí tehotenstvo udržať až do konca, tak sa serkláž preventívne odstraňuje 2 týždne pred riadnym termínom pôrodu. V niektorých prípadoch sa namiesto serkláže založí na krček špeciálny druh pesaru, ktorý má podobnú funkciu ako serkláž.

Iné faktory predčasného pôrodu

Občas si dokáže ublížiť aj samotná žena, ak si počas predošlého života vypestovala nevhodné návyky, ku ktorým patrí fajčenie, požívanie alkoholických nápojov, drog, ale aj nadmerná konzumácia nápojov s obsahom kofeínu.

Deti týchto matiek sú ohrozené už v maternici a výrazný hendikep si so sebou prinášajú aj po narodení – mávajú nižšiu pôrodnú hmotnosť, zhoršenú adaptáciu na podmienky po pôrode.

V niektorých prípadoch (u silných fajčiarok, alkoholičiek, žien užívajúcich drogy) sa u týchto detí po pôrode prejavujú abstinenčné príznaky, ktoré veľmi negatívne ovplyvňujú ich zdravotný stav nielen bezprostredne po pôrode, ale tieto faktory negatívne pôsobia aj na imunitu a vývoj centrálneho nervového systému dieťaťa.

Príčiny predčasného pôrodu na strane plodu

Aj keď sa to zdá zvláštne, aj samotný plod môže byť príčinou predčasného pôrodu – už sme spomínali, že sa tak deje, ak je plod ohrozený či už v dôsledku infekcie alebo vrodených vývojových chýb.

Osobitnou kapitolou je viacplodová gravidita, čiže dvojčatá a viacerčatá. Takéto tehotenstvo je pre organizmus ženy omnoho výraznejšou záťažou než jednoplodové tehotenstvo (napríklad záťaž maternice a krčka maternice, ktoré nie sú na viacplodové tehotenstvo stavané), preto sa príroda snaží v prvom rade ochrániť matku, a to aj za cenu predčasného pôrodu.

K ďalším príčinám na strane plodu patrí nedostatočná funkcia placenty, ale aj predčasný odtok plodovej vody, hoci ten často nastáva v dôsledku matkinej infekcie.

Fetálno-materské príčiny predčasného pôrodu

Ide o príčiny, kde sa na predčasnom pôrode „podieľajú“ obaja – matka aj plod. Takým prípadom môže byť napríklad určitá kombinácia Rh faktoru matky a dieťaťa, ktoré sa výraznejšie prejavujú až pri druhej alebo ďalšej gravidite.

V takom prípade hrozí ťažká žltačka plodu, ktorá môže viesť až k poškodeniu mozgu dieťaťa. Tento stav môže viesť aj k ohrozeniu samotnej matky – v minulosti sa týmto ženám neodporúčalo tretie, niekedy dokonca už ani druhé tehotenstvo, v niektorých prípadoch sa muselo pristúpiť dokonca ku transfúzii krvi.

V súčasnosti, ak matka riadne chodí do poradne, sa táto situácia dá zavčasu nielen podchytiť, ale aj riešiť, a to v zásade jednoduchým spôsobom: po pôrode prvého dieťatka sa matke podá anti-D-globulín, ktorý pomôže riziko vyplývajúce z nevhodnej kombinácie Rh faktoru matky a dieťaťa do budúcnosti významne znížiť.

Týka sa vás? Úzkosť počas tehotenstva: nenechajte ju zvíťaziť!

predcasny porod

Prevencia a liečba predčasného pôrodu

Liečba hroziaceho predčasného pôrodu nie je jednoduchá. V prvom rade je potrebné, aby bola budúca mamička v pohode, v pokoji a aby sa čo najskôr odstránili príčiny vedúce k predčasnému pôrodu.

  • Základným predpokladom je prísny pokoj na lôžku, kombinovaný zvyčajne s liečbou zameranou na tlmenie sťahov maternice (zvyčajne sa podáva intravenózne, čiže vo forme infúzie). Do infúzneho roztoku sa pridávajú potrebné lieky. Treba podotknúť, že pri spustení kontrakcií sa plod v maternici dostáva tak trochu do tiesne, čiže utlmením kontrakcií a znížením, resp. normalizovaním napätia steny maternice dochádza k zlepšeniu prekrvenia a výživy plodu.
  • Liečba môže byť doplnená o aplikáciu serkláže alebo pesaru, ak k príčinám predčasného pôrodu patrí otváranie krčka maternice. V určitých prípadoch nestačí ani prísny pokoj na lôžku, kedy žena musí čo najviac ležať s maximálnym obmedzením pohybu a akejkoľvek inej námahy. Vtedy môže pomôcť špeciálna úprava lôžka, pri ktorej má pacientka končatiny a panvu vyššie než hlavovú časť (tzv. Trendelenburgova poloha). Vďaka tejto polohe sa zníži tlak na krček maternice, vyvolaný zvýšenou hmotnosťou plodu v maternici.
  •  Aj tu treba dbať, aby bola žena v čo najlepšej psychickej pohode, čo nie je vždy ľahké dosiahnuť vzhľadom na obavy, ktoré v takejto situácii budúca mamička pociťuje. Je potrebná podpora nielen zo strany ošetrujúceho personálu, ale aj zo strany rodiny, aby si tehuľka nemusela robiť ďalšie starosti o rodinu a podobne.

Keď sa predčasný pôrod nedá oddialiť...

Pokiaľ sa predčasný pôrod skutočne nedá medikamentózne oddialiť, musia sa podniknúť určité kroky, ktoré uľahčia nezrelému plodu príchod na svet a pripravia ho na ľahšiu adaptáciu mimo maternice. Jedným z najdôležitejších faktorov je zabezpečiť podporu zrelosti pľúc – aby lieky mali časť zabrať, lekári sa snažia tlmiť kontrakcie maternice po dobu aspoň 24 až 36 hodín. Ak sa to podarí, výrazne to zvyšuje šance na prežitie aj pre deti, ktoré sa narodenia pred 28. týždňom tehotenstva.

Ak sa už pôrodná činnosť spustí, vedie sa pôrod čo najšetrnejšie, aby sa predišlo zbytočnému traumatizovaniu ešte stále nezrelého dieťatka. Pokiaľ je pôrod vedený klasicky, môže prvá doba pôrodná trvať o čosi dlhšie, keďže kontrakcie spravidla nebývajú také silné ako pri pôrode v riadnom termíne. Okrem toho sa berie ohľad, že tzv. neštandardné polohy novorodenca bývajú pri týchto pôrodoch omnoho častejšie (ide o polohu plodu koncom panvovým, priečna alebo šikmá poloha plodu) v porovnaní s ich výskytom u donosených plodov.

Aby sa plodu uľahčil príchod na svet, robieva sa nástrih hrádze a taktiež sa podávajú lieky, ktoré uľahčujú otváranie pôrodných ciest.

Ak je to nutné, s ohľadom na faktory, ktoré môžu ohroziť stav matky alebo plodu, pristúpi sa k ukončeniu tehotenstva cisárskym rezom – čo býva pomerne často, najmä v prípadoch, ak placenta prestáva plniť svoju funkciu pri zásobovaní plodu kyslíkom a živinami.

Na záver:

Nie všetky budúce mamičky, u ktorých je hrozba predčasného pôrodu, si to dostatočne uvedomujú a nie všetky sa správajú dostatočne disciplinovane pri aplikácii liečby a dodržiavaní režimu, cieľom ktorého je oddialenie predčasného pôrodu. V takej chvíli by si tehuľka mala uvedomiť, že ide prakticky o celý budúci život jej dieťatka, takže napríklad dočasné obmedzenie pohybu či iných aktivít by mala s ohľadom na tento fakt striktne dodržiavať.

Tieto vyšetrenia sú v tehotenstve dôležité!
Návod na to, ako sa stať ideálnym partnerom tehotnej ženy...

predcasny porod

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: