Tieto vyšetrenia sú v tehotenstve dôležité!

Tieto vyšetrenia sú v tehotenstve dôležité!
26.9.2017 v kategórii Tehotenstvo, autor MUDr. Peter Brenišin, foto: istockphoto.com

Každé vyšetrenie v tehotenstve má svoj význam. Tehuľky sú pod drobnohľadom lekára.

Je dôležité odhaliť zmeny, ktoré by mohli zapríčiniť zhoršenie zdravotného stavu ženy alebo plodu, potrat či predčasný pôrod.

Čítajte aj: Vyšetrenia v tehotenstve

K preventívnej starostlivosti  v tehotenstve patrí:

 • anamnéza,
 • stanovenie termínu pôrodu,
 • vyšetrenia,
 • prenatálna diagnostika
 • palpačné vyšetrenie
 • ultrazvukové vyšetrenia,
 • predpôrodná kardiografia,
 • poradenská činnosť
 • a samotná príprava na pôrod (profylaxia).

Ultrazvukové vyšetrenie

Využíva sa klasická (brušná) alebo vaginálna sonda.

Ultrazvukové vyšetrenie v prvom trimestri

Uľahčuje zistenie a potvrdenie tehotnosti, zároveň pomáha určiť dĺžku jej trvania. V tomto štádiu je veľmi dôležité potvrdiť, že ide o normálne sa vyvíjajúcu graviditu, t. z. treba vylúčiť mimomaternicovú tehotnosť, ohrozenie gravidity pri krvácaní alebo bolestiach, odlupovanie plodového vajca a pod.

V tejto súvislosti má obrovský význam potvrdenie akcie srdca plodu – ak sa srdiečko „ozýva“, je isté, že nejde o tzv. zamĺknutý potrat (missed abortion). Zamĺknutý potrat má pomenovanie odvodené od skutočnosti, že sa navonok nijako neprejavuje – ani bolesťami, ani krvácaním, čiže žena o ňom vôbec nevie, pritom potratený plod ostáva v dutine maternice.

Dôležité je presné určenie veku gravidity ultrazvukovým vyšetrením – má zásadný význam pre včasné rozpoznanie zaostávania rastu plodu, ktoré môže byť zapríčinené vývojovými anomáliami alebo nedostatočnou funkciou placenty.

Ultrazvukové vyšetrenie v druhom a treťom trimestri 

Plní viacero funkcií – kontrola gestačného veku a rastu plodu, zistenie jeho vývojových anomálií, kontrola množstva plodovej vody, kontrola plodu vo vzťahu k pôrodu, kontrola zrelosti placenty, jej uloženie. Zároveň sa zisťuje, či nedochádza k otváraniu krčka maternice zvnútra – vezikulizácia.

Neprehliadnite: Ultrazvukové vyšetrenie placenty

vyšetrenia v tehotenstve

Vyšetrenie gestačného veku a rastu plodu

Zisťuje sa priemer hlavičky, bruška, priemer hrudníka a dĺžka stehnovej kosti. Vďaka tomu možno odhadnúť hmotnosť plodu. Výraznejšie odchýlky od priemeru môžu signalizovať malý alebo veľký plod. Samozrejme, pri posúdení je potrebné zohľadniť aj ďalšie parametre.

Ak vznikne podozrenie na určitú chybu vo vývoji plodu, robí sa podrobnejšie ultrazvukové vyšetrenie, kde sa merajú dĺžky jednotlivých kostí a veľkosť jednotlivých orgánov. Výsledky sa porovnávajú s príslušnou normou. Veľký význam má v tomto ohľade vyšetrenie 3D ultrazvukom na certifikovanom pracovisku.

Zisťovanie množstva plodovej vody

Je dôležité z hľadiska signalizácie určitých vývojových chýb plodu alebo nedostatočnej funkcie placenty. V prípade potreby sa ultrazvukové vyšetrenie plodovej vody doplní aj ďalšími vyšetreniami, ktoré umožnia posúdiť jej kvalitu.

Napr. v závere tehotnosti sa plodová voda skúma cez krčok maternice amnioskopom (optické zariadenie), pričom sa posudzuje jej čírosť, miera skalenia alebo sfarbenie. Známe vyšetrenie je amniocentéza – odber plodovej vody za účelom potvrdenia alebo vylúčenia možného genetického poškodenia plodu.

Môže vás zaujímať: Je amniocentéza pre tehotnú povinná?

vyšetrenia v tehotenstve

Funkčnosť placenty

Kontrola plodu vo vzťahu k pôrodu sa neobmedzuje len na samotný plod, ale aj na stav, zrelosť a funkčnosť placenty. Dôležité sú tzv. prietoky, ktoré udávajú kvalitu prietoku krvi medzi matkou a dieťaťom.

Prečítate si aj: Meranie prietokov: O čom a prečo?

Ak sú tieto prietoky nedostatočné, signalizujú možné ohrozenie plodu v maternici – hovoríme o vnútromaternicovej tiesni plodu, pretože sa mu od matky nedostáva kyslík a potrebná výživa.

Posúdenie placenty je dôležité aj z hľadiska jej zrelosti, pričom jednotlivým štádiám gravidity zodpovedajú aj určité stupne zrelosti placenty. Ak placenta dosiahne predčasne posledné štádium zrelosti, ktoré je charakteristické pre normálne donosenú tehotnosť, je potrebné intenzívne plod sledovať a v prípade zistenia príznakov vnútromaternicovej tiesne treba graviditu predčasne ukončiť.

Predpôrodná kardiografia

Označuje sa častejšie ako kardiotokografia (CTG), t. z. že zahŕňa nielen diagnostiku akcie srdca plodu, ale aj stavu svaloviny maternice – čiže je to vyšetrenie zamerané dvoma smermi.

Základnou úlohou je včas rozoznať vnútromaternicovú hypoxiu (nedokysličenie) plodu. Zväčša je na príčine nedostatočná funkcia placenty, inak môže ísť o vývojovú chybu srdca plodu alebo o poruchu rytmu srdca.

Veľký význam má preto toto vyšetrenie predovšetkým v prípadoch nedostatočnej funkcie (insuficiencie) placenty. Z hľadiska anamnézy ide o gravidné ženy, ktoré už v minulosti porodili dieťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou pri normálnej dĺžke gravidity, ženy s vysokým krvným tlakom počas gravidity, alebo ak bolo ultrazvukovo diagnostikované zaostávanie plodu v raste.

Frekvencia vyšetrení sa volí individuálne, v závislosti od možného stupňa ohrozenia, ale aj od predchádzajúcich CTG vyšetrení. Interval sa môže pohybovať rôzne – niekedy stačí 1-krát týždenne, inokedy sa robí aj niekoľkokrát denne, niekedy dokonca nepretržite.

Pri CTG vyšetrení treba zohľadniť viacero faktorov

 • aktivitu plodu (spánok, bdelý stav),
 • gestačný vek,
 • užívané lieky,
 • dokonca aj polohu matky pri vyšetrení.

CTG vyšetrenie okrem vyšetrenia akcie srdiečka plodu podáva aj informácie o stave tonusu (napätia) maternice – na zázname sú zreteľné viditeľné miesta, kde dochádza k sťahom (kontrakciám)  maternice, napr. pri pôrode.

Klasické CTG vyšetrenie môže byť rozšírené aj o rôzne záťažové testy, tzv. stres-testy. Týchto stres-testov existuje viacero typov – oxytocínový, mamilárny, step-test (chôdza do schodov alebo drepy). Ich cieľom je kontrola srdcovej frekvencie plodu po určitej záťaži.


Pri CTG vyšetrení môže žena dokonca počuť ozvy srdiečka plodu, pričom hlavne prvorodičky bývajú prekvapené ich vysokou frekvenciou. Rýchlosť srdca plodu je asi 1,5-násobná až 2-násobná oproti pulzu matky. Normálny nález u plodu teda predstavuje asi 110 – 160 úderov za minútu. Pri kontrakciách môže tento počet krátkodobo poklesnúť.

príprava na porod

Príprava na pôrod (profylaxia)   

Zmyslom profylaktickej prípravy je pripraviť ženu na pôrod z hľadiska fyzického aj psychického a takto jej uľahčiť samotný priebeh pôrodu.

Je prirodzené, že každá žena sa pôrodu trochu bojí, a je to jedno, či ide o strach z nepoznaného u prvorodičky, alebo strach zo známych bolestí u viacrodičky.

Dôležitá je aj fyzická príprava – dychové cvičenia, gymnastické cvičenia zamerané na podporu fyzickej kondície a ľahšie zvládnutie pôrodu.

Dychové cvičenia sú zamerané na nácvik viacerých typov dýchania: 

 • rýchle a „plytké“ dýchanie („psie“ dýchanie) – počas kontrakcií,
 • hlbšie dýchanie (s prípadným krátkym zadržaním dychu pred výdychom) – medzi kontrakciami,
 • hlboký nádych a zadržanie dychu – pri „tlačení“ (plný nádych pomáha „nabrať dych“ a silu pred veľkou námahou spojenou s vytlačením dieťaťa cez pôrodné cesty).

Gymnastické cvičenia sú zamerané na nácvik správneho držania tela, uvoľňovacích cvičení (uvoľnenie svalu medzi jednotlivými sťahmi pri pôrode a získanie síl na ďalšie kontrakcie),  posilnenie panvového dna a brušného lisu. Dôležité je nenásilne prepojiť gymnastické a dychové cvičenia.

Neprehliadnite: Ľahší a bezbolestnejší pôrod: ako sa naň pripraviť?

Pôrodný plán

V poslednom období si niektoré ženy vypracovávajú tzv. pôrodný plán, ktorý obsahuje určité zásady vedenia pôrodu tak, ako si to predstavuje žena. Pôrodný plán je potrebné taktiež prediskutovať s pôrodníkom a vzájomne zvážiť požiadavky jednej aj druhej strany – tehotnej ženy aj lekára, príp. sa dohodnúť aj na určitom kompromise, ktorý by mal byť v záujme ženy a dieťaťa. Ak jedna zo strán tvrdohlavo trvá na svojom stanovisku, ťažko vznikne vzťah postavený na dôvere, ktorá je pri pôrode nevyhnutná.

Lekár radí: Tehuľka pod drobnohľadom alebo Aké vyšetrenia vás čakajú v tehotenstve?

príprava na porod