Je amniocentéza pre tehotnú povinná?

Je amniocentéza pre tehotnú povinná?
30.1.2017 v kategórii Tehotenstvo, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Existuje možnosť spomínané vyšetrenie odmietnuť?

Čo je amniocentéza

Odber plodovej vody (amniocentéza) je invazívne vyšetrenie, pri ktorom sa ihlou prepichuje predná brušná stena i maternica. Akokoľvek, amniocentéza je len dôsledkom predchádzajúcej neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. 

Je amniocentéza potrebná?

Skríning vrodených vývojových chýb plodu je komplikovaná a živo diskutovaná téma. Všetky skríningové testy, ktoré sú v súčasnosti dostupné, majú nezanedbateľnú falošnú pozitivitu. To znamená, že väčšina plodov, ktorých test dopadne pozitívne (potenciálne poškodené), bude zdravých!
Prečítajte si: Amniocentéza: všetko, čo chcete (a mali by ste) vedieť o amniocentéze

Aj v tých najlepších (najcitlivejších a zároveň dobre nastavených) skríningových systémoch bude skutočne postihnutý vrodenou vývojovou chybou len asi každý dvadsiaty plod zo skupiny pozitívne testovaných

Možnosti skríningu

Existuje viacero typov skríningu. Ich súčasťou je odber materskej krvi (môže byť realizovaný v 8. až 11. týždni tehotnosti a potom ďalší v priebehu druhého trimestra), ultrazvukové vyšetrenie plodu v 11. až 13. týždni. 
Treba však podotknúť, že uvedené testy vám váš gynekológ ponúkne, no neznamená to, že ich musíte absolvovať. Je to vaše slobodné rozhodnutie, ktoré nasleduje po primeranom a dôkladnom poučení. 

Kedy je amniocentéza odporúčaná? 

Vek je jednou z indikácií na odber plodovej vody. Amniocentézu však neindikuje gynekológ, ale klinický genetik. Hranicou je vek 35 rokov
Postup je spravidla taký, že ak patríte do uvedenej vekovej kategórie, váš lekár vás odošle na konzultáciu ku genetikovi a po konzultácii je možné vykonať odber plodovej vody. 
Dodávame však, že aj napriek odporučeniu odber plodovej vody nemusíte absolvovať, pretože je to vaše slobodné rozhodnutie. Proti vašej vôli nemožno vykonať žiadne vyšetrenie, ani odber plodovej vody.