Amniocentéza

MUDr. Monika Antošová | 20. november 2019
Amniocentéza

Amniocentézou rozumieme odber plodovej vody počas tehotenstva. Je to diagnostický výkon, to znamená, že vzorka plodovej vody slúži na rozpoznanie stavu plodu, hlavne na zistenie vrodených vývojových chýb.

Amniocentézou rozumieme odber plodovej vody počas tehotenstva. Je to diagnostický výkon, to znamená, že vzorka plodovej vody slúži na rozpoznanie stavu plodu, hlavne na zistenie vrodených vývojových chýb.

Kedy sa robí amnicoentéza

 

Amniocentézu odporučí ošetrujúci gynekológ, špecialista na prenatálnu diagnostiku alebo genetik.

Robí sa v 15. – 20. týždni tehotenstva.


Dôvody pre amniocentézu

 • Abnormálne hodnoty alfaproteínov. Viac Alfafetoproteín v tehotenstve
 • Podozrenie na vrodenú vývojovú chybu pri ultrazvukovom vyšetrení.
 • Výskyt vrodených vývojových chýb v rodine.
 • Genetické ochorenie matky alebo otca.
 • Predchádzajúci pôrod dieťaťa s vrodenou vývojovou chybou.
 • Vek matky nad 35 rokov.

Ako sa robí amniocentéza

Výkon sa môže robiť ambulantne, ale väčšina gynekologických pracovísk ženu krátko hospitalizuje.

 

Plodová voda sa odoberá ihlou, ktorá sa zavádza cez brušnú stenu do plodových obalov. Výkon nie je bolestivý, robí sa pod kontrolou ultrazvuku. Ultrazvuková kontrola je nevyhnutá, nesmie byť ohrozený plod, nemá sa ísť cez placentu. Odoberá sa 15-30 ml plodovej vody. Toto množstvo neohrozí vývoj plodu, pretože organizmus ho v priebehu pár dni doplní. 

Kde sa vyšetruje plodová voda

 • Plodová voda sa posiela do genetického laboratória, kde sa centrifuguje, získané bunky sa spracúvajú a hodnotia.
 • Vyšetrenie trvá približne dva týždne, hodnotia sa chromozómy. Ak sa nájde odchýlka v chromozómoch, je diagnóza istá.
 • Môže sa stať, že v plodovej vode je málo buniek a hodnota vyšetrenia sa tým znižuje.  V takomto prípade je potrebné amniocentézu opakovať.
 • Vyšetrením sa nedajú odhaliť všetky genetické ochorenia, len tie, ktoré sa prezentujú odchýlkami chromozómov (napr. Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm).

Existuje aj rýchle vyšetrenie technikou PCR, avšak tá sa dá použiť len na konkrétne ochorenie. To znamená, ak napr. rodič trpí genetickým ochorením a chceme  zistiť, či plod je rovnako postihnutý, potom je možné použiť túto metódu.

Riziká amniocentézy


V 1% prípadov sa po amniocentéze vyskytuje spontánny potrat .

Čo má tehotná žena dodržiavať po amniocentéze

 • Prvých 24 hodín po amniocentéze je potrebný absolútny kľud.
 • Ďalšie dva dni minimalizovať fyzickú námahu.

Čím sa dá nahradiť vyšetrenie plodovej vody


Genetické vyšetrenie je možné urobiť aj vyšetrením tzv. choriových klkov, je to časť placenty. Výkon aj riziká sú podobné ako pri amniocentéze, rovnako hrozí v 1% potrat. Robí sa na špecializovaných pracoviskách, je potrebné mať isté skúsenosti s výkonom. Výhodu tohto vyšetrenie je monžosť zistiť postihnutie plotu oveľa skôr, už v 11.-12. týždni tehotenstva.

amniocenteza ako prebieha

Prečítajte si viac: Amniocentéza: Prečítajte si skúsenosti mamičiek Je amniocentéza pre tehotnú povinná? Denník tehuľky: Amniocentéza áno, či nie? Je amniocentéza rizikom? Kedy treba podstúpiť amniocentézu?