Meranie prietokov: Prečo je dôležité?

Meranie prietokov: Prečo je dôležité?
24.8.2018 v kategórii Tehotenstvo, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

"A teraz zmeriame prietoky..." Ak túto vetu počuje prvorodička v ordinácii gynekológa, môže ostať poriadne zaskočená...

Meranie prietokov sa robí pomocou ultrazvuku na bruchu gravidnej ženy – lekár namieri sondu na pupočník, aby preveril, ako si placenta plní svoje funkcie.

Funguje placenta dobre?

Ako je známe, placenta má dôležitú úlohu pri výžive plodu a rastie postupne s ním. Ku koncu tehotenstva môže byť hmotnosť placenty až okolo 500 g a jej rozmery asi 17 x 17 cm, na hrúbku cca 2,5 cm. Samozrejme, vyskytujú sa odchýlky veľkosti placenty, podobne ako existujú odchýlky hmotnosti novorodencov.

Placenta je mimoriadne prekrvená, pričom krv v záujme zabezpečenie výživy plodu neustále cirkuluje. Podmienkou je správne fungovanie ciev v placente a v pupočníku – a práve toto je predmetom skúmania pri meraní prietokov.

Plod musí byť dostatočne vyživovaný

Veľký význam nadobúda meranie prietokov od 36. týždňa gravidity, keď placenta dozrieva. Špeciálna pozornosť sa venuje ženám, ktorých tehotenstvo sprevádzajú zdravotné ťažkosti – napr. gestóza, cukrovka, vysoký tlak a pod.

Nevyhovujúce prietoky sú signálom na ukončenie gravidity – a to niekedy aj pred predpokladaným termínom pôrodu, pretože nefungujúca placenta či pupočník nedokážu spoľahlivo zabezpečiť potreby plodu v maternici.