Neurologické a psychické ochorenia v tehotenstve

Redakcia | 23. jún 2016
Neurologické a psychické ochorenia v tehotenstve

Choroby sa nevyhýbajú ani tehuľkám a otehotnieť môžu aj ženy, ktoré už nejakým ochorením trpia. Ako vyzerá kombinácia tehotenstva a neurologických či psychických problémov?

Migréna a tehotenstvo

Hovorí sa, že bolesťami trpia viac ženy, hlavne staršie. Môže sa však stať, že práve v období tehotenstva sa objavia rôzne silné bolesti hlavy – a to aj u žien, ktoré sa s týmto problémom nestretli. V niektorých prípadoch môžu tieto bolesti prerásť až do migrenóznych stavov.

Čítajte: Nespavosť v tehotenstve

Zväčša sú na príčine zmeny krvného tlaku – hlavne pri jeho poklese (stretávame sa s tým najmä v prvom trimestri). Neznamená to však, že ak ženu bolí hlava, má určite nízky tlak – bolesti sa môžu dostaviť aj v prípadoch, keď dôjde u poklesu tlaku u ženy, ktorá máva tlak krvi skôr vyšší. Pri bežnej preventívnej kontrole v poradni sa preto tehotným ženám krvný tlak pravidelne kontroluje.

Bolesti hlavy netreba podceňovať – práve v tehotenstve sa totiž po prvýkrát môže u ženy objaviť migréna, s ktorou možno bude „bojovať“ aj po skončení gravidity. Ale vyskytujú sa aj opačné prípady, keď sa u  žien, ktoré trpeli migrénou už pred graviditou, toto ochorenie prechodne zlepší. Bežné bolesti hlavy či migréna neohrozujú priebeh gravidity, ak sú však bolesti silné, možno ich tlmiť analgetikami alebo užiť mierne sedatíva. Samozrejme, až po porade s lekárom, ktorý s ohľadom na tehotenstvo zváži najvhodnejší liek. Ak sú bolesti hlavy častejšie či silnejšie, navštívte špecialistu. Môžu totiž signalizovať krvácanie do mozgu alebo iné závažné ochorenie. Krvácanie do mozgu hrozí napr. ženám s vysokým krvným tlakom.

Aké cvičenie v tehotenstve? Skúste GRAVID JOGU.

Strašiak menom skleróza multiplex

Medzi špecifické prípady patria gravidné ženy, ktoré už pred otehotnením trpeli niektorým závažnejším neurologickým ochorením – sklerózou multiplex a pod. Tieto prípady patria jednoznačne do starostlivosti špecialistu. Ten úzko spolupracuje s pôrodníkom, ktorý má ženu vo svojej starostlivosti či už počas gravidity, alebo počas pôrodu. Pôrodník s týmto špecialistom konzultuje aj spôsob vedenia pôrodu, ktorý sa môže líšiť v závislosti od typu ochorenia. Dnes sú už k dispozícii moderné liečivá, ktoré pacientom s týmto ochorením umožňujú udržať veľmi vysokú kvalitu života, vrátane pracovnej schopnosti vo väčšine povolaní. Podmienkou je ochorenie čo najskôr diagnostikovať a začať liečbu. Platí to aj v prípadoch, keď sa skleróza multiplex objaví práve v období gravidity.

Epilepsia

Patrí medzi ťažšie neurologické ochorenia. Ak však žena dodržiava liečbu a správnu životosprávu, je pravdepodobnosť úspešného donosenia tehotnosti veľmi vysoká, a to aj s následným dojčením.  

Asi polovica žien, u ktorých sa epilepsia zistila ešte pred otehotnením, nezaznamená v tomto ohľade počas gravidity žiadnu zmenu. Udáva sa však, že asi u tretiny žien sa môže počet záchvatov zvýšiť. Pripisuje sa to únave, nedostatku spánku a zmenám, ktoré v organizme tehuľky prebiehajú. Práve zmeny v organizme môžu mať na svedomí trochu iné vstrebávanie liekov než pred tehotenstvom, takže ich dávkovaniu musí špecialista v tomto období venovať mimoriadnu pozornosť. Samozrejme, aj pri epilepsii sa môže stať, že sa prvýkrát prejaví až v gravidite. Diagnóza a liečba sa stanoví až po dôkladnom neurologickom vyšetrení.

Epilepsia je vážne ochorenie a nie je vždy jednoznačne jasné, aký bude mať vplyv na graviditu. Preto musí pôrodník úzko spolupracovať s odborným lekárom, u ktorého je pacientka s epilepsiou v starostlivosti. Spôsob vedenia pôrodu závisí od stavu pacientky, niektorí odborníci sa s ohľadom na veľkú záťaž pri pôrode a možné zhoršenie stavu matky prikláňajú k operačnému ukončeniu pôrodu cisárskym rezom. Zvýšenú pozornosť treba venovať aj dieťatku, a to počas gravidity aj po pôrode. Percento vrodených vývojových chýb u detí epileptičiek je totiž o čosi vyššie ako u ostatných žien. V žiadnom prípade sa ale neodporúča prestať užívať lieky – eventuálny záchvat by ženu i dieťa ohrozil omnoho viac než samotná liečba.

Psychika v gravidite

Tehotenstvo možno – v istom zmysle – prirovnať k puberte. Aj tu ide o obdobie, keď sa menia pomery v organizme, pričom sú do značnej miery „riadené“ hormonálnymi zmenami. A kde sa rozkolíšu hormóny, môže sa rozkolísať aj psychická pohoda. V prvom rade treba zdôrazniť, že pre tehotenstvo, pôrod a obdobie po pôrode je typické, že žena vtedy prežíva všetko omnoho intenzívnejšie, citovejšie, ale môže sa objaviť aj rýchle striedanie nálad. Ako sme si už povedali, hlavnou príčinou týchto zmien sú predovšetkým hormóny, ktoré sú produkované v inom zložení a iných množstvách ako v období pred tehotenstvom. Samozrejme, nezanedbateľná je skutočnosť, že žena sa viac zamýšľa nad svojím stavom, zodpovednosťou za očakávané dieťa, často citlivejšie vníma veci, ktoré by si predtým ani nevšimla – či v súkromí, v zamestnaní, alebo celkovo vo svete. Nie je zriedkavosťou, že práve v tomto období sa ženy ľahšie dojmú či dokonca rozplačú pri smutných správach o ľuďoch, ktorých vôbec nepoznajú, alebo hoci pri obyčajnom filme. A niektorým to rýchle vstúpenie sĺz do očí potom ostane – aj keď v menšej miere – na celý život.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: